Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 7

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 7

4 minuten leestijd

4e Ken Kerk, die vervolgde degenen, die heiliglijk leefden n a a r het Woord Gods en h a a r b e s t r a f t e n over h a r e gebreken. ,Uit dit alles tezamen genomen is het nu meer d a n duidelijk geworden, dat de Nederlandsche H e r v o r m d e Kerk niet de ware, m a a r de valsche Kerk is, volgens Gods Woord en Artikel 29 v a n onze belijdenis." „ Met smart der ziel hebben de „vaderen v a n 1834 moeten constateeren, dat er geen Kerk v a n Christus meer was in ons Vaderland. Zij die zich d a a r voor uitgaf, was het niet meer en bewees het niet te willen zijn. Zou de Kerk van Christus weer leven in deze landen, d a n moest er een daad der geloovigen komen. Uitgangspunt. Uitgangspunt der Afscheiding was het onvoorwaardelijk geloof in Gods Woord en de Gereformeerde belijdenis als de zuivere weergave daarvan. De Afscheiding is niet anders dan één appèl op deze beide. „De rechtsbasis der Afscheiding w e r d door h a a r gevonden in Gods Woord en in de belijdenis, dies is zij nimmer een scheuring geweest, doch zuivere reformatie." Dr. G. Keizer, idem, bladzijde 569. „De Vaders der Afscheiding w a r e n overtuigd te h a n d e l e n n a a r den eisch van Gods Woord; ze drongen er met de h a r t s t o c h t v a n gekrenkte liefde op a a n toch op grond der Heilige S c h r i f t v a n ongelijk te mogen worden overtuigd." Idem, bladzijde 560-1. ..Zij herinnerden zich met heimwee, w a t zij h a d d e n gelezen en wisten omtrent de Kerk der Vaderen, en zij w a r e n zich bewust, v a n w a t zij met h a a r gemeen hadden, w a t ze als p a t r i m o n i u m b e w a a r d e n , met een zorge om jaloersch op te zijn: h a a r belijdenis der waarheid, h a a r Kerkinrichting en clan deze liefst geheel in overeenstemming met de Heilige Schrift, h a a r liturgie en dan die gebruikt zonder eenige a f w i j king". Ibid. 561. De Cock heeft dan ook niets anders gedaan d a n de Kerk h a a r eigen belijdenis herinnerd, gelijk hij die zelf onder goddelijke leiding weer als de waarheid h a d leeren kennen. Zijn eerste d a a d was d a a r o m niet een p l a n van r e f o r m a t i e ontwerpen, maar de Kerk h a a r belijdenis doen kennen. D e basis was er, alleen zij moest weer basis der Kerk worden. De Acte van Afscheiding, evenals de „Toespraak en Uitnoodiging aan de Geloovigen en ware Gereformeerden in Nederland", alsmede alle officiëele stukken, die d a a r n a volgden, toonen aan, dat de Afgescheidenen voor al h u n rechten zich alleen beriepen op Gods Woord, en de Gereformeerde Belijdenis zonder meer. Dit is het schriftuurlijk-confessioneel beginsel, dat bij Ds. H. de Cock, vooral bij de eigenlijke d a a d der Afscheiding, voor gezeten heeft. I Ieel de Acte is een doorloopend beroep op Gods Woord en de Belijdenis. D a a r a a n wordt het wezen der H e r v o r m d e Kerk getoetst, m a a r ook haar daden beoordeeld en tenslotte de voorgenomen actie gewikt cn gewogen. Eerst stellen zij vast, d a t de H e r v o r m d e Kerk de valsche 5

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 7

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

PDF Bekijken