Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 27

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 27

3 minuten leestijd

formeerde Kerk, dat de Gereformeerde Kerken met haar ideeële verbondsleer in strijd zijn met de Heilige Schrift en de Gereformeerde belijdenis. Hoe sterk echter deze filosofische verbondsleer is doorgedrongen, kan blijken uit hetgeen Dr. Kraan schrijft in „Gereformeerde Verbondsbeschouwingen en Opvoeding". Wij lezen daar: ..Zij (n.1. de ouders) mogen gelooven, dat hun kinderen vooral de eerste van de beloften, betreffende de wedergeboorte deelachtig zijn. terwijl deze wedergeboorte met de christelijke opvoeding in het nauwst verband staat. Ontbreekt ze, dan mist ook de opvoeding haar voornaamste doel en vrucht. Want opvoeding is onmogelijk, als zij niet rusten mag in, en uitgaan van de geestelijke gaven, welke God in Zijn bijzondere genade verleent." Hieruit blijkt, hoe zeer deze verderfelijke leer voortgaat en hoe de besluiten van 1905 leeren, wat hier breeder staat te lezen. Het is hierom, dat Dr. K u v p e r Jr. zijn boek „De b a n d des V e r b o n d s " zonder eenige moeilijkheid kon uitgeven, en daarin propageeren, dat Paulus van zijn jeugd a a n wedergeboren was, ook al was h i j een vijand van God en van Christus, den gekruiste.

Om al deze redenen meenen wij, dat de Christelijke Gereformeerde Kerk niet te stout heeft gesproken, als zij deze leer der Gereformeerde Kerken als een onschriftuurlijke verbondsleer heeft gekwalificeerd. B. POSITIEF DEEL. Het is aan geen twijfel onderhevig, dat God het Genade-verbond heeft opgericht met mensclien, die geworden waren zonder God in de wereld en door dat Verbond genadiglijk weder worden aangenomen tot een volk van God. De oprichting had essentiëel plaats met Adam terstond na den val, de sluiting op ceremoniëele wijze met Abraham en zijn zaad. Onmiddellijk werd het na den val geopenbaard in de moederbelofte. Nu is het Genadeverbond een bijzondere vorm van de heilsbedeeling. en kort zouden wij kunnen zeggen, dat het Genadeverbond de heilsbelofte is in den vorm van een verbond. Bij Abraham ontving deze heilsbedeeling dan dit nieuwe, dat de Heere aan de belofte den vorm gaf van een Verbond. Tot Abraham zegt de Heere: „En Ik zal Mijn Verbond oprichten tusschen Mij en tusschen U, en tusschen Uw zaad na U in hunne geslachten, tot een eeuwig Verbond, om U te zijn tot een God en uw zaad na U." (Gen. 17 : 7.)

Hier is geen sprake van openbaring, bekendmaking of afkondiging van het eeuwig verbond, maar van oprichting en dat het „Mijn verbond oprichten" ziet op hetgeen in den tijd werkelijk is geschied, blijkt wel hieruit, dat in het Hebreenwsch voor „Mijn verbond oprichten" in Gen. 1 7 : 7 letterlijk dezelfde uitdrukking wordt gebruikt als in Gen. 9 : 1 1 voor het verbond met Noach, en van dit verbond kan men moeilijk zeggen, dat het in de eeuwigheid is opgericht. Verder leeren Exodus 2 : 24, Deut. 8 : 18, 2 Kor. 15: 23, Lukas 1 : 72. Handelingen 3 : 25 en Galaten 3 : 17, dat het Genadeverbond in den

i

25

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 27

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

PDF Bekijken