Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 8

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 8

3 minuten leestijd

Kerk is geworden, daarna dat afscheiden van haar niet slechts geoorloofd, maar ook geboden is. Zoo lag daar voor hen de rechte en juiste en bijbelsche weg. Dien hebben zij in het geloof betreden. Ziende in het gebod en blind in de toekomst. En de Cock vergat ook niet in de Acte te verklaren, dat zij zich in alles wenschten te houden aan Gods heilig Woord en aan de aloude Formulieren van eenigheid en ten opzichte van den kerkedienst aan de Dordtsche Kerkenorde. Tot het betreden van dezen bijbelsch-confessioneelen weg waren de bestaande Kerkbesturen niet te bewegen. Zij weigerden. Echt bijbelsch-confessioneel hebben de Afgescheidenen toen nadruk gelegd op het ambt aller geloovigen. Zij hadden nu de roeping de Kerk op de aanwezige basis weer te openbaren. Dit uitgangspunt der Afscheiding is zelfs door Groen v a n Prinsterer erkend. „Het beginsel der Afscheiding is behoefte a a n waarheid." Maatregelen enz. bid. 38.

Wezen der Afscheiding. De Afscheiding was reformatie. De Acte van Afscheiding toont dit duidelijk aan. De Afscheiding was geen zich afscheuren van de Kerk van Christus. Het was een zich losmaken van een organisatie, die den naam van Kerk droeg, maar het niet was, om weer Kerk te kunnen zijn. „Zij daarentegen, die men Afgescheidenen noemt, hebben, dewijl zij de feiten onherroepelijk achten, zich buiten het genootschap begeven om te k u n n e n blijven in de Kerk." Groen van Prinsterer, ibid. bladzijde 44.

„De Afscheiding is voortgekomen uit den drang der gehoorzaamheid aan God en de onderwerping aan Jezus, den Koning der gemeente. Zij bedoelde de reformatie der Kerk, de wederkeering tot de leer, den dienst en de tucht der Gereformeerde vaderen." Dr. H. Bouwman, „Het reform, beginsel", bladzijde 1. De Acte der Afscheiding ademt den eenvoud der gehoorzaamheid aan den Koning der Kerk. De daad der Afscheiding zelve is, hoe weinig beredeneerd ook door de Afgescheidenen zelf, de levende belichaming van de artikelen 27 en 28 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Men zag met smart in de Nederlandsche Hervormde Kerk de valsche — de Acte zegt „Paapsche Kerk" — zooals Artikel 29 Nederlandsche Geloofsbelijdenis die teekent. Tegenover haar was er maar één weg: haar loslaten. Overigens moge er van meer dan een methode tot reformatie gesproken kunnen worden, ten aanzien van de valsch geworden Hervormde Kerk was er maar één weg. De gehoorzaamheid aan God zelf vorderde de breuk met het Genootschap. De kracht der gehoorzaamheid ligt niet in de redeneering, maar in de daad. Daarom is de Afscheiding meer daad dan theorie. Maar die daad was daarmee dan ook volkomen. Zij was algeheele re-formatie. „De methode van reformatie toegepast, vond de Cock met de Zijnen in de Heilige Schrift en in de geloofsbelijdenis, en deze methode veronderstelt een valsche kerk, en dit niet slechts in toepassing op de plaatselijke Kerk, als afdeeling van dat genootschap." 6

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

Rapport, breeder omschrijving van de gronden, waarop het antwoord van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Syn. 1934 aan de Gereformeerde Kerken rust - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1937

Brochures (TUA) | 46 Pagina's

PDF Bekijken