Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Dordtsche Synode en het Supra-lapsarisme - pagina 31

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Dordtsche Synode en het Supra-lapsarisme - pagina 31

Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland op 17 september 1937

2 minuten leestijd

29 •j' zagen, aan het supra een halt heeft toegeroepen, en genoegaam door haar optreden tegen dit gevoelen heeft getoond, dat .. j i e t e r n iet mede eens is. De groote nationale Synode van Dordrecht heeft nooit een uitspraak gedaan, als thans de Gereformeerde Kerken, dat nooit iemand, die het supra-lapsarisme voorstaat mag worden bemoeilijkt. Zou dit zijn geschied, dan had de Svnode van Dordrecht een man als Maccovius nooit kunnen behandelen, en terugroepen tot de Schrift, en dan had de Kerk later Gomarus nooit kunnen binden aan de belijdenis, toen hij vrij baan voor de propaganda van zijn supra-gevoelen zocht. Maar wat veel sterker het supra-lapsarisme beoordeelt en veroordeelt, is de uitspraak, dat niet het supra, maar alleen het infra voor de praktijk past. Dit zegt voor ieder, die lezen kan en wil, dat zij, die het supra voorstaan, met hun stelsel praktisch in de knel komen. Zoo is het bijv. bekend, dat de „wijdvermaarde" Spanheim gewoon was te zeggen, dat hij op den katheder supralapsariër was, maar in het onderwijs der gemeente een infralapsariër. Telkens kan men van de voorstanders van het supra lezen, dat men bij de prediking niet van het supra kan uitgaan, en dat men, gelijk prof. Vos in Amerika, in zijn dictaten-dogmatiek uiteenzet, van uit het supra geen voor de praktijk bruikbare verbondsbeschouwing kan opbouwen. Dit alles klinkt wel heel vreemd van een leer, die de pretenties wil dragen de souvereiniteit Gods eerst recht glorieus te handhaven, en als men dan deze leer wil toepassen in de praktijk, wordt er gezegd, dat het niet of zeer moeilijk gaat. Is hiermede niet een duidelijke aanwijzing gegeven, dat hier niet de gereformeerde leer aan het woord is, want een gereformeerde leer, die niet op het gereformeerde leven past, en niet klopt in de bediening des Woords naar gereformeerde opvatting, heeft zich zelf veroordeeld, en kan alleen leiden tot intellectualisme. liet is dan ook niet waar, dat het infra bij het supra moet uitkomen gelijk op zijn beurt het supra bij het infra terecht moet komen. Deze voorstelling acht ik onjuist, zoo niet gevaarlijk. Het zou een aanwijzing worden, dat de infra-lapsariërs een theorie noodig hadden, die ons meer dreigde te brengen in de kille wateren van het rationalisme, dan in de warme strooming der gemeenschap met onzen God, Die het heilgeheim aan Zijne kinderen naar Zijn vreeverbond bekend maakt. De poging, die is aangewend om beide gevoelens te verzoenen, kan niet aanvaard door iemand, die het Schriftuurlijk standpunt

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 september 1937

Brochures (TUA) | 39 Pagina's

De Dordtsche Synode en het Supra-lapsarisme - pagina 31

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 september 1937

Brochures (TUA) | 39 Pagina's

PDF Bekijken