Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Dordtsche Synode en het Supra-lapsarisme - pagina 19

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Dordtsche Synode en het Supra-lapsarisme - pagina 19

Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat aan de Theol. School der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland op 17 september 1937

2 minuten leestijd

17 i c u o . plano et in orthodoxis Academiis recepto". Hieruit bli kt dat de Synode Maccovius heeft gebonden aan Gods Woord, en uitspraak, die van verstrekkende beteekenis k a n geacht, en lie duidelijk laat uitkomen, dat de Synode voor het supra gevoelen geen directen steun vond in Gods Woord, en die tevens zegt, dat wij in het supra hebben de grootste mogelijkheid, en bij Maccovius tevens de ontzettende werkelijkheid, van een afwijking van de Heilige Schrift. Het kenmerk van Reformatoren als Calvijn is altijd hun nauwe aansluiting aan Gods Woord zonder gedurfde speculaties. Calvijn is de groote religieuse practicus, en niet een man als Maccovius, die zijn theologie wil opbouwen uit intellectualistische speculaties, die niet aan de Heilige Schrift, maar aan de dialectiek zijn ontleend. Calvijns praedestinatieleer is een levensgegeven, is geworteld in een levensfeit, waarin alleen het kindschap Gods zijn heil en vreugde heeft ontdekt. Wel spreekt Calvijn van een decretum horribile, een vreeselijk besluit, maar denkt dan niet zoo direct aan het besluit, als veel meer aan de verwerkelijking van het besluit, als hij bedenkt, dat het zoo vreeselijk zal zijn verloren te gaan. Stellig vindt Calvijn den laatsten grond in het eeuwig welbehagen, maar houdt niet minder staande, dat allen uit een verdorven massa genomen zijn, Inst. 3-23-4. Bij dit gevoelen van Calvijn heeft zich de Dordtsche Synode aangesloten. Calvijn heeft nooit een speculatieve filosofie gehuldigd, maar hij was een schriftuurlijk theoloog, die zich in geheel zijn denken en formulecren liet leiden door niets anders dan door het Woord van God. Dit heeft de Synode van Dordrecht van Calvijn overgenomen, en heeft daarom Maccovius tot dit Woord van God teruggeroepen. Zie, dit leidt vanzelf tot die andere gedachte:

DE E X E G E T I S C H - D O G M A T I S C H E ZIJDE. II. Dat de Synode Maccovius met zoo grooten ernst tot de Heilige Schrift terug riep, kan licht verklaard, als wij ons herinneren den eed, dien de leden dezer Synode hadden af te leggen, luidende: ,.lk zweer bij het oordeel over geloofsgeschillen geenerlei menschelijke geschriften, maar Gods Woord alleen voor zekeren en on feil baren regel des geloofs te zullen gebruiken, en in dezen ganschen handel niets dan Gods eer, de rust der Kerk, en bovenal d e

/

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 september 1937

Brochures (TUA) | 39 Pagina's

De Dordtsche Synode en het Supra-lapsarisme - pagina 19

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 september 1937

Brochures (TUA) | 39 Pagina's

PDF Bekijken