Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het probleem van de pseudo-religie en de algemeene openbaring - pagina 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het probleem van de pseudo-religie en de algemeene openbaring - pagina 3

3 minuten leestijd

HET PROBLEEM V A N DE PSEUDO-RELIGIE EN DE ALGEMEENE OPENBARING door Prof. Dr. J. H. B A V I N C K .

Het n a u w e r contact, dat ons in de laatste e e u w gegeven is met de Oostersche w e r e l d , plaatst opnieuw het probleem van de pseudoreligie onder onze a a n d a c h t . W i j moeten opnieuw pogen ons een helder denkbeeld er van te vormen, hoe wij die pseudo-religie hebben te beschouwen, vooral ook in verband met de a l g e m e e n e openbaring. Drie redenen zijn er, n a a r het mij voorkomt, die deze v r a g e n in onzen tijd bijzonder u r g e n t maken. 1). In de eerste p l a a t s leert ons het nieuwer onderzoek de pseudo-religies van het Oosten kennen als totalitaire systemen, w a a r i n alle verschijnselen van den kosmos, alsmede alle sociale verhoudingen onder de menschen, geordend zijn n a a r b e p a a l d e religieuze aspecten. Alle levenshandelingen (zooals huwelijk, geboorte, zaaien, oogsten, bouwen van een huis, sterven, begraven, enz.) w o r den gezien in innigen s a m e n h a n g met de religieuze achtergronden die men achter al het kosmisch gebeuren vermoedt. In de d o o r w e r king van deze gedachten zijn de pseudo-religies, met name de meer „primitieve" religies, v a a k van een v e r b a z i n g w e k k e n d e consequentie. Dit totalitaire beginsel brengt mee, dat wij het meer en meer als ongeoorloofd g a a n gevoelen uit het systeem van een pseudo-religieus complex enkele trekjes of enkele gedachten uit te lichten, en te beschouwen als zuivere resten van de oorspronkelijke godskennis, als , ,,glimpses_ of revelation". W i j mogen de pseudo-religie niet a n d e r s zien d a n als ,,indivisible_and not to be divided_unity of existential a p p r e h e n s i o n " (zie Kraemer. Chr. M e s s a g e , p. 133 f f . ) . M . a . w . elke trek, elke g e d a c h t e moet v e r s t a a n worden vanuit het totale verband, en dan zal blijken, dat ook die gedachte, die het meest op het e v a n gelie scheen te gelijken, toch volkomen en in elk opzicht verschilt van w a t het e v a n g e l i e ons leert.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1940

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Het probleem van de pseudo-religie en de algemeene openbaring - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1940

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

PDF Bekijken