Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Codex Hammoerabi en zijn verhouding tot de wetsbepalingen in Exodus - pagina 4

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Codex Hammoerabi en zijn verhouding tot de wetsbepalingen in Exodus - pagina 4

2 minuten leestijd

2

DE CODEX HAMMOERABI EN ZIJN VEEHOUDING

de hand de oudere cultuur — in dit geval die van Babylonië en Assyrië — voor de oorspronkelijke te houden, en in de beschaving van Israël als het ware een uitlooper van deze oude cultuur te zien. Hiertoe was men dan ook dikwijls geneigd; ik behoef slechts aan den wetenschappelijken strijd te herinneren, die onder den naam „Babel, Bibel" algemeene bekendheid heeft verworven 1). Ook de beschouwingen over het rechtsleven der oude Israëlieten stonden toendertijd onder dezen invloed. Nauwelijks was de Codex Hammoerabi bekend geworden, of er verschenen talrijke verhandelingen, die aantoonden, dat de Mozaïsche wetgeving direct of indirect met dit rechtsmonument in verband stond. Men ging hierbij uit van verscheidene overeenkomsten, die men meende te constateeren tusschen den Codex Hammoerabi en gedeelten van de Mozaïsche wetgeving; men had hierbij vooral op het oog het Bondsboek (Exodus 21 v.v.), dat men gewoonlijk voor het oudste gedeelte van de Bijbelsche wetsbepalingen houdt. Deze beschouwing hield, zooals wij later zullen zien, alleen rekening met den uiterlijken vorm. Zij leidde ertoe, dat in de literatuur twee theorieën ontstonden. Volgens de eene zijn beide rechtsstelsels van één gemeenschappelijk ouder rechtsstelsel afkomstig. De bekendste voorstander van deze zienswijze is de Weensche semiticus David Heinrich Müller. In zijn indrukwekkend werk: „Die Gesetze Hammurabis und ihr Verhältnis zur mosaischen Gesetzgebung sowie zu den X I I Tafeln" 2) tracht hij aan te toonen, dat zoowel de Codex Hammoerabi en de Oud-Israëlietische wetten, alsook de OudRomeinsche wetgeving afkomstig zijn van een voorafgaand oer-Semietisch recht, dat z.i. eens bestaan heeft (t.a.p., blz. 210 v.v.). Hier te lande was het vooral G. Wildeboer 8), die de stelling heeft verdedigd, dat èn het recht van Babel èn dat van Israël afkomstig zijn van een gemeenschappelijk oud x ) Vgl. b.v. de critiek van G. Wildeboer: „ I e t s over Babel en den Bijbel" (Nieuw licht over h e t Oude Testament, p. 107 v.v.). s ) Wien, 1903; eveneens H . Grimme, Das Gesetz Chammurabis u n d Moses, p. 43. 3 ) De wetgeving v a n Hammoerabi, Tijdsehr. v. Strafrecht X V I , p. 70 v.v. = Nieuw licht over het Oude Testament, p. 150 v.v.; vgl. in het bijzonder p. 188 v a n het laatstgenoemde werk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1941

Brochures (TUA) | 30 Pagina's

De Codex Hammoerabi en zijn verhouding tot de wetsbepalingen in Exodus - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1941

Brochures (TUA) | 30 Pagina's

PDF Bekijken