Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

SGP en VGS/VBSO.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

SGP en VGS/VBSO.

6 minuten leestijd

Een groot deel van de gereformeerde gezindte stemt op de SGP. Mensen uit verschillende kerkelijke richtingen voelen zich min of meer verwant met deze partij. Er is niet alleen sprake van verschillende kerkelijke richtingen binnen het bestand van SGP-leden, ook op onderwijsgebied is er geen eenheid in de SGP-achterban.

Zo kunnen we binnen het SG-onderwijsveld in ieder geval twee organisaties van schoolbesturen onderscheiden, te weten de VGS en de VBSO. Dan laten we degenen die op de één of andere wijze affiniteit hebben met deze partij en op onderwijsgebied georganiseerd zijn onder de vlag van de PC-besturenraad in Voorburg nog buiten beschouwing.

Als het gaat om schoolbegeleidingsdiensten dan zijn het BGS en het ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum echte SGP-diensten, terwijl er directie-en bestuursleden van de LPCS te Katwijk en de SBD Centraal Nederland te Nunspeet ook tot de SGP-kiezers behoren. We kunnen dus stellen dat de SGP een aantal mensen vertegenwoordigt, die het op onderwijsgebied en kerkelijk terrein niet met elkaar eens zijn, maar op politiek gebied nog zoveel raakvlakken blijken te hebben, dat ze onder hetzelfde dak blijven zitten. De verschillen in opvatting tussen de SGP-leden komen uiteraard meer dan eens aan het licht, maar als het op stemmen aankomt wordt door al die verschillende SGP-ers dezelfde lijst opgezocht.

De geschetste situatie is wel te verklaren en we willen daarvoor twee oorzaken noemen. In de eerste plaats laat de grootte van de achterban een splitsing in kleinere partijen niet toe. Dit gegeven kan overigens inhouden dat SGP-kiezers zich tot elkaar veroordeeld voelen. Voor een bepaald deel van deze partij zal dat inderdaad gelden.

De tweede reden is dat een verschil in opvattingen omtrent de leer,

voor de Woordverkondiging veel verder strekt dan voor de politiek. We moeten uiteraard voorzichtig zijn met zo'n uitspraak, want in de regel heeft een verlaten van de aloude gereformeerde leer onmiskenbaar consequenties voor het handelen op politiek en ethisch gebied.

Evenwel, de praktijk heeft geleerd dat kerkelijke scheuringen niet altijd gevolgen hebben voor de verwante politieke partij. Maar aangezien kerkeraden hebben toe te zien dat het onderwijs volgens Gods Woord gegeven wordt, heeft kerkelijke verdeeldheid meestal wel consequenties voor het onderwijs.

Binnen het huidige maatschappelijk bestel wordt er nog ruimte gelaten voor diversiteit in het onderwijs. Hoe men er ook tegenaan moge kijken, het voorgaande verklaart voor een belangrijk deel waarom de politieke eenheid binnen de SGP zich niet op het gebied van kerk en onderwijs voortzet. Daarbij gaan we uiteraard voorbij aan de diepste oorzaken van de verdeeldheid.

De verdeeldheid in de achterban kan SGP-ers in raden, staten of kamers soms in een moeilijk parket brengen. Zo kan het voorkomen dat een SGP-raadslid die tevens bepaalde banden heeft met een school, schoolbesturenorganisatie of schoolbegeleidingsdienst, plotseling geroepen wordt de belangen van een andere organisatie uit de SGP-achterban te verdedigen.

Op zich genomen hoeft dan nog niet eens een probleem te zijn, maar we kunnen ons voorstellen, dat het bijvoorbeeld voor een voorzitter van een bestuur van een VGS-school, die tevens raadslid is van de SGP, erg moeilijk wordt om te bevorderen dat een VBSO-school, die zijn "eigen" school gedeeltelijk zal gaan ontvolken, op het plan van scholen wordt gezet. Voor dergelijke zaken kan een SGP-er komen te staan.

Tot voor kort hebben leden van deze partij, vertegenwoordigd in raden, staten of kamers, steeds de belangen van de volle breedte van de partij verdedigd. We kunnen hier met recht spreken dat het gebruikelijk was om het partijbelang te laten prevaleren boven het persoonlijk belang of de persoonlijke voorkeur. Dat laatste kan uiteraard ook het geval zijn. We denken bijvoorbeeld aan een SGP-raadslid dat duidelijk banden heeft met een bepaalde school, maar als SGP-er opkomt voor de belangen van een school van een andere richting uit de SGP-achterban. Het spreekt voor zich dat de beslissing moeilijker valt wanneer het persoonlijk belang in geding is, dan wanneer de persoonlijke voorkeur achtergesteld moet worden.

Tot voor kort waren ons geen voorbeelden bekend van SGP-raads-, staten-of kamerleden die de belangen van hun achterban op onderwijsgebied niet behartigden. We noemen de oprichting van de Rehobothschool te Stavenisse en de subsidie van gemeentewege van het ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum voor de begeleiding van genoemde school. In beide gevallen heeft de Thoolse SGP-fractie partijbelang boven eigen belang en/of voorkeur gesteld.

Zo heeft de heer Scholten als bestuurslid van het ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum zich ingezet voor gemeentesubsidie voor het BGS in Capelle a/d IJssel en de heer Verdouw, thans lid van de beheerscommissie van het ds. G.H. Kerstenhuisonderwijscentrum, deed hetzelfde in Barneveld.

Van deze voor de hand liggende gedragslijn binnen de SGP is zeer recent echter afgeweken in de gemeente IJsselmuiden. Aldaar komt een VBSO-school niet op het plan van scholen, omdat een SGPwethouder, tevens lid van het VGS-bestuur, zich daar te vuur en te zwaard tegen teweer stelt. Zijn verwante fractie volgt hem daarin op één na en binnen het college van B en W krijgt hij kennelijk ook steun van de SGP-burgemeester. De persoonlijke voorkeur voor een VGS-school binnen genoemde gemeente is kennelijk zo groot, dat een VBSO-school wordt tegengehouden. En dat terwijl het bestuur van de op te richten VBSO-school het verschil in richting uitdrukkelijk vanuit haar statuten heeft aangetoond, heeft aangegeven dat de gang van zaken op de VGS-school in de betreffende gemeente uitdrukkelijk in strijd is met Gods Woord. We noemen daarvan de volgende voorbeelden:

a. Tijdens de godsdienstlessen wordt de kinderen zaken voorgehouden die in strijd zijn met de gereformeerde belijdenis.

b. T.V-bezit van de directeur.

c. Kleding van met name vrouwelijke leerkrachten en meisjes.

d. Door de school ondernomen activiteiten die in strijd zijn met de gereformeerde levenspraktijk.

Me dunkt redenen genoeg om te stellen dat daar geen christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag gegeven wordt.

Door de grote meerderheid van de SGP-fractie in IJsselmuiden worden deze ernstige bezwaren van ouders uit hun eigen achterban echter niet gehonoreerd. Erger nog, tot twee keer toe heeft de SGP-fractie op één lid na, zich ingezet om plaatsing van een VBSO-school op het plan van scholen te weigeren. De laatste keer

werd deze fractie zelfs door CDA-ers rechts ingehaald.

Met verbijstering moet geconstateerd worden dat de staatkundig gereformeerden in IJsselmuiden de bevordering van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag in de weg staan. Het ware te wensen dat zij van deze dwaalweg terug zouden keren en degenen, die hen van deskundige achtergrondinformatie hebben voorzien, met hen.

Laten we hopen dat zoiets binnen de SGP ook niet meer voorkomt.

Trouwens, als er iets slechts is voor de eenheid binnen de partij, dan is het wel een handelwijze zoals de meerderheid van de SGP-fractie in IJsselmuiden heeft laten zien.

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1989

Criterium | 68 Pagina's

SGP en VGS/VBSO.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1989

Criterium | 68 Pagina's

PDF Bekijken