Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Algem. Dank-, Vast- en Bededag, 30 Juny 1648

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Algem. Dank-, Vast- en Bededag, 30 Juny 1648

2 minuten leestijd

(De Munstersche Vrede)

Nadem. h. Godt d. H. Alm. door zyne grondel, barmh. gelieft heeft naer soo langhdurigen gestadigen bloedigen Landtverderffelicken oorloghen vele jaren buyten alle apparentie1 ende genough tegen de algemeene opinie des menschen de gemoederen van beyde cryghende deelen te disponeren2 ende deselve capabel te maecken tot het aennemen ende eintelick besluyten van een Tractaet van Vrede, met de behoudenisse van de ware gereformeerde Christelicke Religie en van Vrydom Gerechticheden en Privilegien van den Lande, wesende de eenighe en langh gedesireerde3 uytcomste, die men van den voors. langhdurigen oorloge met groot gedult heeft verwacht: Soo ist dat de Ho. Mo. Heeren Staten Generael : t selve met aendacht naer behoren bedenckende, noodich hebben geacht uytteschryven van Algem. en generalen Danck-Vast-ende Bedendagh over alle de Geünieerde Provinciën enz. die wesen sal Woonsdagh den XXXI deser loopende maendt Maij 1648 o.s.: omme Godt Almachtich yverich en hertgrondelick te dancken over d'onverdiende genade die syne God. Maj. aen Staet der voors. Vereen. Nederlanden enz. heeft bewesen: Dat de Handelingen tot Munster eintelick door desselfs goedertierenheyt is gebracht tot besluyt, ratificatie ende publicatie van een tractaet van vrede: Ten anderen omme Godt Alm. ootmoedelick te bidden ten eynde syne vaderlicke goedertierenheyt denselven genaeckten vrede genadelick wille zegenen ende ten goede ende gemeenebeste van den Staet deser Landen ende Kercke in deselve, mitsgaders geassocieerde Lantschappen ende alle andere (het werck raeckende) wille laten uytvallen: Ende van gelycken dat een algemeen gesegende vrede over geheel Christen-ryck naer 't voorgemelte Vrede-Tractaet met den allereersten door gelycke genade van den goedertieren Almogenden Godt mach volghen: versouckende daeromme by dese dat de voors. Dancksegginghdagh mitsgaders Vast en Bededagh te doen publiceren, ende een yegelck te verbieden, ten voors. daghe eenich handtwerck enz. te doen. Op pene4 van drie Caroli Guld.: Ten eynde alsoo de Almogende goede Godt dus te vierigher mach aengeroupen worden.

' waarschijnlijkheid 2 gunstig te stemmen 3 gewenste 4 straffe

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 september 1998

Criterium | 68 Pagina's

Algem. Dank-, Vast- en Bededag, 30 Juny 1648

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 september 1998

Criterium | 68 Pagina's

PDF Bekijken