Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

13 minuten leestijd

DAGBOEK, kalender 2000; Utrecht 2000; geb.; 365 blz. als dagboek en een iets groter aantal voor korte verhalen; prijs ƒ 17,95.

Het boekje is tegelijk kalender met gegevens over de zon- en maanstanden en dagboek met korte meditaties van predikanten uit de gereformeerde gezindte. Er is verscheidenheid in die gezindte en dat is aan de meditaties ook wel te merken. In één ervan wordt gewezen op de tekenen die vooraf gaan aan Christus' wederkomst: de grote afval. De mens gaat zich massaal uitleven en dan komt ook zeker de zondvloed van Gods toorn. Dat doet, als het goed is, zuchten voor zijn kinderen, merkt de schrijver op. Het uit genade zalig worden blijkt bijvoorbeeld in de meditatie over Ef. 2 : 8 en 9 duidelijk. Het is genade als een mens heilzaam wanhopend wordt aan zichzelf en al zijn werk. De verdienste van Christus' lijden alleen voor de Zijnen, komt niet in alle meditaties zo helder naar voren. Dat kloppen geloofswerk is en geschonken moet worden, moet mijns inziens soms wel meer nadruk krijgen. Het verhaal van de bekering van een Indiaan laat het wel helder uitkomen. De verhalen en gedichten zijn kort maar soms treffend. De sterke zwak en de zwakke sterk waarschuwt voor inbeelding en zelfoverschatting. Enkele gedichten van Revius en anderen zijn de moeite van het lezen zeker waard. Het leven is gans niets, omdat zware zonden het van geluk beroven en het ais een bal naar het eind rolt en snel is verdwenen, maar het is al veel als men het wel betracht en dan het eeuwige leven mag verwachten. Een Engelse dominee, ds. Murdoch Campbell, ziet als de grootste tragedie van zijn tijd - al weer ruim 50 jaar geleden - dat de leiders zonden als sodomie, gokken, abortus, het overtreden van Gods dag en massa's vuiligheid uitgestort op radio, televisie en andere media vergoeilijken en goedkeuren. Hij haalt psalm 11 aan : God heeft alreeds der bozen straf gezworen; straks dalen vuur en strikken, wervelwind en zwavel neer enz. Dit zijn geen angsten van een ziekelijke pessimist, maar van verschillenden van Gods volk die dezelfde inwendige openbaring hebben met betrekking tot de droevige handelingen van God in de nabije toekomst. Voor Zijn volk is er de troost: de HEERE regeert. Beschrijvingen van het sterfbed of andere gedeelten uit het leven van enkele predikanten, zoals A. Rivet, Van Raalte en Mulder (een wonderlijke bewaring) zijn een voortzetting van de traditie van de oude scheurkalenders. Ze zijn soms ontroerend. Een boek om elke dag te gebruiken, zegt de uitgever. Er is in ieder geval genoeg tot overdenking uit te halen, maar het moet met onderscheiding gelezen worden. Aanbevolen! L. Vogelaar

HET KOSTELIJKSTE SIERAAD, UIT HET LEVEN VAN DS. B. TOES, door J.M. Vermeulen; uitg. De Groot Goudriaan - Kampen; 1997; 272 pag.; prijs ƒ45,00.

Ds. Toes (1892-1973) diende de vrije gemeenten te Overberg en IJsselmonde en de Oud Gereformeerde Gemeente te Kinderdijk. In deze levensbeschrijving leren we hem kennen als een achtenswaardig predikant, die de liefde had van Gods ware volk. Typerende uitspraken van hem zijn te vinden in kaderteksten. Uit deze uitspraken is wel te zien dat hij de mens niet spaarde en in alles heenwees naar Christus. Ook waarschuwde hij zijn hoorders voor werelddienst en wereldgelijkvormigheid. Het leven van deze predikant wordt chronologisch in dertien hoofdstukken weergegeven. Met name het laatste hoofdstuk over zijn overlijden en begrafenis is indrukwekkend. De auteur heeft, gezien de uitgebreidheid van de levensbeschrijving, tijd nog moeite gespaard om veel feiten en afbeeldingen (180) boven water te krijgen. De vele kerkhistorische feiten maken het boek dan ook aantrekkelijk voor liefhebbers van de kleine kerkgeschiedenis. Het zou m.i. het boek ten goede gekomen zijn als een aantal, nauwelijks ter zake doende feiten weggelaten was (ik doel op zaken als: het vermogen van ds. G. Boer, een schilderbeurt van kerkgebouw en pastorie, enz). Hetzelfde kan gezegd worden van een aantal foto's, zoals de vele in- en exterieurfoto's van kerkgebouwen en de foto's die gemaakt zijn op de begrafenis van ds. Toes. Een enkele uitspraak in het boek is betwistbaar, zoals: 'Ds. Toes onderscheidde bijna feilloos ware van 'valse' genade' en De rouwdienst werd gehouden in de Hervormde Kerk van Alblasserdam, die tot in de nok met belangstellenden gevuld was,' Een dergelijke formulering heeft ongetwijfeld te maken met de achting die de auteur voor de beschreven predikant heeft, maar ook in de2e moeten we waken voor persoonsverheerlijking. Ds. AP. van der Meer schreef het Ten geleide'. Hij besluit met de woorden: 'Moge de Heere dit werk nog dienstbaar stellen en rijkelijk Zijn zegen willen gebieden, naar luid van Zijn Woord: 'De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn.' Wij willen bij deze wens aansluiten en u het boek ter lezing aanbevelen. J. Eversdijk

GENADE EN EER, UIT HET LEVEN VAN DS. W.F. LAMAN door C.M. Kwan-tes; uitg. De Groot Goudriaan - Kampen; 1998; 240 pag.; prijs ƒ 45,00.

Ds. W.F. Laman (1900-1964) diende de Christelijk Gereformeerde kerken in Nederland en Canada. Na de theologische opleiding in Apeldoorn diende hij achtereenvolgens de gemeenten van: Middelharnis, Haarlem, Rotterdam-West en Hamilton (Canada). Van iedere gemeente vindt u een hoofdstuk in het goed gedocumenteerde boek van dhr. C.M. Kwantes. Het boek is royaal voorzien van foto's. Ds. Laman heeft in zijn kerkverband een grote plaats ingenomen. Zijn prediking is ongetwijfeld mede beïnvloed door prof. Wisse, zijn leermeester en bevestiger in zijn eerste gemeente. De herdenkingspreek bij het 25-jarig ambtsjubileum (opgenomen als bijlage) is schriftuurlijk bevindelijk te noemen. De zinssnede op blz 227: 'Niemand komt in deze wereld of ontvangt uit Zijn verdienste, uit algemene zin, het natuurlicht' laten we voor rekening van de spreker. We leren ds. Laman in het boek kennen als een innemend persoon, die al zijn krachten gebruikt heeft in de dienst des Heeren. Het heil van zijn hoorders drukte zwaar op hem. Een enkele keer dreigt de lezer, door de veelheid van feiten, de grote lijn in het boek wat kwijt te raken. Bij de bijlagen vindt u tevens herinneringen aan ds, Laman door ds. M.C. Tanis uit Sliedrecht. Een interessant boek voor belangstellenden in de kleine kerkgeschiedenis. J. Eversdijk

IN DE GREEP VAN HET IJS, door Edward Ellsberg, vertaald door K. van der Geest; Uitg. Den Hertog B.V. Houten; 391 pag.; paperback; prijs ƒ 37,90.

'Het schokkende relaas van een Poolexpeditie' is de ondertitel van dit boek. Het verhaal is geschreven in de ik-vorm door de eerste machinist George W. Melville. In 1879 vertrekt het schip, de Jeanette, naar de Beringzee om een doortocht te zoeken naar de Noordpool. Kapitein De Long voert het gezag. Er gaan ook journalisten van de New York Herald mee. De Jeanette zit al gauw vast in het poolijs. Twee poolwinters brengt de bemanning op het schip door. Opgesloten in een kleine ruimte lijden ze veel ontberingen. Ze zijn op elkaar aangewezen. De verschillen in karakter komen dan wel te voorschijn. De kapitein heeft heel wat tact en geduld nodig om de vrede te bewaren. Dan wordt het schip gekraakt door het ijs. In open boten wordt de reis voortgezet. Het duurt maanden voor ze een onbewoond gedeelte van Siberië bereiken. De scheeps-boeken en -kaarten blijken niet te kloppen. De mannen hebben aan alles gebrek, als ze door een woeste streek met bevroren ledematen verder moeten trekken. Slechts enkele mannen bereiken een nederzetting. De meesten zijn onderweg omgekomen. Doordat de boten niet bij elkaar konden blijven, kost het de overlevenden zelfs heel veel moeite om de dode lichamen van de kameraden terug te vinden. De kapitein heeft zolang mogelijk zijn logboek bijgehouden, zodat vrij nauwkeurig kon worden nagegaan wat er gebeurd is. De omstandigheden die in dit boek beschreven worden zijn voor ons haast onvoorstelbaar. Doordat ze beschreven zijn door een van de opvarenden komen ze wel heel geloofwaardig over. Aanbevolen. M. v.d. Spek

BART EN JUDITH GAAN EEN ANDERE KOERS, door André Boeder; Uitg. Gebr. Koster, Barneveld; UI. André Boeder; 133 pag.; geb.; leeftijd vanaf 12 jaar; prijs: ƒ 15,90.

Als vader met ARM3 naar Stellendam moet, zullen Bart en Judith vanaf Vlissingen meevaren. Judith merkt dat Bart iets verzwijgt. Hij vertelt haar dat hij met een vriend een brommer had gekocht. Hij heeft een bekeuring gehad en de brommer is in beslag genomen. Judith vindt dat Bart open kaart moet spelen. Straks als ze varen kan dat best, Er komt echter niets van. Als ze een poosje varen komt een vliegtuig naar beneden, rechtop het schip af. De inzittenden worden gered. Dat is het begin van een reeks adembenemende gebeurtenissen. De inzittenden zijn criminelen, leden van de Real IRA. De crash komt hen wel heel erg slecht uit. Een van hen heeft juist besloten een punt achter zijn 'werk' te zetten. Zijn drijfveer was wraak. Maar hij realiseert zich steeds meer dat geweld en wraak niets oplossen. Helaas is dat onoverkomenlijke dan al gebeurd. Hij heeft meegewerkt aan de definitieve afrekening met een 'verrader'. Bart en Judith maken angstige uren door. Waar zijn vader en Klaas? Gelukkig worden ze bevrijd. 'Ze zijn er dan lichamelijk redelijk goed vanaf gekomen, maar psychisch hebben ze nog heel wat te verwerken' (pag.117). Het verhaal is heel spannend geschreven. Soms is de schrijver wat gewild populair in zijn taalgebruik: cool/gaaf/vrrrm/hïng,hïngggggg. De lezers krijgen een behoorlijke hoeveelheid geweld en criminaliteit te verwerken. Ze kicken er op, dat wel. Het boek geeft me een beetje een vluchtig idee. Sommige gedeelten zijn wat stijl betreft niet zo goed afgewerkt. Een duidelijke boodschap is er niet. Misschien deze: geweld en wraak lossen niets op, maar 't is wel spannend!

AVONTUREN IN DE DUINEN, door Patricia Schipper; Uitg. De Banier, Utrecht; ill. Chantal Santema; 48 pag,; geb.; leeftijd vanaf 8 jaar; prijs ƒ 12,50.

Thari, Omaira en Raoul logeren vaak bij omi Rache! in 'haar kasteeltje' in Egmond aan Zee. Ook hun blanke vriendinnen Ellen en Annie zijn daar. Omi gaat op een positieve manier met de kinderen om. Ze heeft alle tijd om met hen na te praten over een gelezen Bijbelgedeelte. N.a.v. Jakobus 3 vertelt ze over de grote, eikenhouten kast. Die kast ziet er wel heel sterk uit, maar de inhoud is breekbaar. Zo is het ook met de mens: 'vanbinnen zit er zoveel dat kapot kan worden gemaakt, als we niet goed met elkaar omgaan" (pag. 14). Op een keer spreken de logeetjes af dat ze wakker zullen blijven. Ze hebben vanuit het torentje een prachtig uitzicht op het strand, Wat gebeurt daar? De kinderen waarschuwen de politie. Vanaf dat moment zijn de kinderen in de zomervakantie de geheime helpers van de politie in Egmond en omgeving. Vanuit hun schuilplaats in de duinen wordt de politie nog een keer gewaarschuwd als een 'engerd met een bivakmuts' een oud vrouwtje van haar tas berooft. Wie pakt er trouwens spulletjes weg uit de koeltas? Het spoor leidt naar een vluchtelingetje: Shanta. Avonturen in de duinen is een beetje een apart boekje. De schrijfster vertelt onderhoudend en met warmte. Ze wil een duidelijke boodschap meegeven, maar dat komt een beetje zoetsappig over. Zijn kinderen echt zo 'onderwijzend' naar elkaar toe? (bijvoorbeeld pag. 21/29/31/37/43). Ook het gebeuren rond Shanta komt erg ongeloofwaardig over. De schrijfster snijdt veel onderwerpen aan. Deze onderwerpen worden niet zo goed uitgewerkt. Daar is het boekje ook te dun voor misschien, W. Huisman

HET WONDER VAN KERST, deel 2, onder redactie van M.J. Ruissen en L. Vogelaar, iü. Rino Visser; uitg. 'de Ramshoorn', Goes; geb., 200 pag. Prijs ƒ 32,50.

Dit boek is een vervolg op 'Het wonder van Kerst' dat vorig jaar verschenen is. Het boek bestaat uit verhalen voor vier leeftijdscategorieën: 4-8 jaar, 8 -12 jaar, 12 -17 jaar en volwassenen. Bij elk verhaal staat een schitterende illustratie van Rino Visser. Er staan niet alleen verhalen in het boek, maar ook gedichten van Christien de Priester, Frans Luijk en mw. F. van der Schoot-van Dam (een Kerstdeclamatorium). De auteurs die aan het boek meewerken, zijn o.a.: Mw. M.H. Kareis-Meeuse, André Boeder, G. Bruinooge-Vat en A. Vogelaar-van Amersfoort. De verhalen voor de volwassenen zijn het minst aansprekend. Het verhaal van mw. Van den Berg over de vluchtelingen uit Kosovo en het verhaal van André Boeder over onze gejaagde tijd, zijn erg boeiend. Het zijn allebei actuele verhalen, die de jeugd zullen aanspreken. Daarmee wil ik niet zeggen dat de andere verhalen niet boeiend zijn. Alle verhalen en gedichten zijn verantwoord. De verhalen zijn over het algemeen beter dan die in het eerste deel. fk beveel dit boek dan ook van harte aan!

MC-serie 'DE MOOISTE KERSTVERHALEN', deel 6, door A. Vogelaar-van Amersfoort; voorgelezen door H.M. Blok-Schneider; afgewisseld met kerstliederen door kinderkoor Asaf uit Werkendam; voor 4-14 jaar; uitg. 'De Ramshoorn', Goes. Prijs ƒ 15,00 per deel (bij afname van de hele serie ƒ 12,50 per cassette).

Op deze cassette staan twee verhalen voor jonge kinderen: 'Janus de stroper' en 'Oude Berend'. De verhalen zijn echt 'kerstverhalen', dat wil zeggen ze roepen de sfeer op van 'met Kerst komt alles goed'. Dat vind ik dan ook het nadeel van deze verhalen. Op zich zijn de verhalen best goed geschreven en ook wel verantwoord. Maar om nu te zeggen dat ze zo boeiend zijn; daar zullen de meningen verdeeld over zijn. De cassettes zijn studio-opnamen en zijn geluidtechnisch goed. De cassette kan ik wel aanbevelen, maar ik zou het voor kinderen beter vinden als ze de verhalen zelf zouden lezen. Als dat, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk is, zie ik liever dat vader of moeder (of de leerkracht) de verhalen voorleest, dan dat de kinderen naar een 'ingeblikt' verhaal luisteren. De sfeer wordt daarmee niet recht gedaan.

DE CHRISTENREIS, John Bunyan, naverteld door M.J. Ruissen, ili. Rino Visser; uitg. 'de Ramshoorn', Goes. 175 pag. Prijs ƒ 34,95. DE CHRISTINNEREIS, John Bunyan, naverteld door M.J. Ruissen, ili. Rino Visser; uitg. 'de Ramshoorn', Goes, 132 pag. Prijs ƒ 34,95.

Beide boeken zijn door Bunyan geschreven; M.J. Ruissen vertelt de verhalen na. Bij de herziene uitgave van De Christenreis en ook bij De Christinnereis is een 'Woord vooraf' van Bunyan geplaatst. Beide boeken zijn geschikt als voorleesboeken, ook verenigingen kunnen ze als voorleesboek gebruiken; daartoe zijn aan het eind van ieder hoofdstuk gespreksvragen toegevoegd. Ook wordt een passende psalm genoemd om te zingen. De vragen hebben betrekking op het verhaal en geven steeds als opdracht bepaalde citaten te toetsen aan Gods Woord. Ik geef als voorbeeld (pag. 32 van de Christinnereis) de eerste gespreksvraag (gedeeltelijk): 'Wanneer je in nood komt, dan help je jezelf. Gods beloften heb je niet nodig.' a. Hoe blijkt uit de geschiedenissen van Achab (1 Kon. 22), Sanherib (2 Kon. 18 : 19) en Amazia (2 Kon. 14 : 1-20), dat hoogmoed voor de val komt? b. Hoe kwamen Jakob (Gen. 27, 28) en Simson (Richt. 15 : 9-29) in poel Moedeloosheid terecht? Wel kwam ik nog woorden tegen die (nog) niet aangepast zijn aan de nieuwe spelling (bijv. zieleangsten op pag. 24). De beide boeken zijn ook uitgegeven op cassettes onder de titels 'Gesproken Christenreis' en 'Gesproken Christinnereis'; 5 of 6 cassettes (in luxe opbergdoos). We bevelen de boeken van harte aan. R.F. Kraayeveld

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 mei 2000

Criterium | 76 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 mei 2000

Criterium | 76 Pagina's

PDF Bekijken