Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuwe schoenen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuwe schoenen

3 minuten leestijd

Oude schoenen weggooien voor u nieuwe hebt is niet verstandig. Maar… dat er soms nieuwe nodig zijn, staat vast. De tand des tijds maakt vervanging nodig. Dat weten we bij het Ds. G.H. Kerstencentrum ook. Onze organisatie ontwikkelde flink de afgelopen jaren. Net als de tijd en de samenleving. Daarom is het tijd voor vernieuwing: een nieuwe huisstijl, logo en website staan klaar. Blijft het Ds. G.H. Kerstencentrum nog steeds zichzelf? Volmondig: Ja!

Geschiedenis

VBSO

In 1973 werd de Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op gereformeerde grondslag (VBSO) opgericht. Deze vereniging behartigt de belangen van aangesloten scholen die christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag voorstaan. De VBSO is verbonden aan de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Een belangrijk beginsel van de leer van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland is dat elk kind in zonde ontvangen en geboren is en dat wedergeboorte noodzakelijk is. Deze wedergeboorte werkt de Heere soeverein en op Zijn tijd in de harten van de uitverkorenen. De noodzakelijkheid daarvan vraagt om onderwijs dat met ernst en oprechtheid gegeven wordt.

Oprichting Ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum

In 1980 werd het Ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum opgericht. De naam geeft de verbondenheid met de persoon en het werk van ds. G.H. Kersten weer. De VBSOscholen wilden een onderwijsbegeleidingsdienst passend bij hun grondslag, zodat de begeleiding op het gebied van onderwijskunde, pedagogiek, orthopedagogiek en organisatiekunde ingevuld werd vanuit de eigen identiteit. Een belangrijk punt daarbij was dat die begeleiding gegeven werd door een schoolbegeleider die daar van harte achter stond.

Groei

In 1980 begon de eerste medewerker, de heer R.A. van der Garde, als schoolbegeleider. Hij nam testen af bij leerlingen, stelde diagnoses, reikte hulpprogramma’s aan en gaf advies en informatie aan leerkrachten en directeuren. Tussen 1981 en 2002 nam het aantal aangesloten scholen toe van negen tot drieëntwintig. De taken breidden zich uit. Er kwam bestuurlijk-juridische advisering bij, er werden steeds meer cursussen gegeven en men ontwikkelde lesmethoden op grond van de eigen identiteit. De organisatie groeide gestaag, waardoor het Ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum verschillende keren verhuisde. Sinds 2000 gebruikt het onderwijscentrum het huidige pand aan de Nieuweweg-noord 251 in Veenendaal.

Marktwerking

Tot 1990 werd het werk van het Ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum voornamelijk bekostigd door opbrengsten van collecten en giften. Vanaf 1990 kreeg het rijks- en gemeentesubsidie waar vanuit de begeleiding aan de scholen bekostigd kon worden. De rijkssubsidie aan schoolbegeleidingsdiensten is in 2008 echter gestopt. Scholen krijgen sinds die tijd een eigen budget van de overheid waarmee ze het onderwijsbegeleidingswerk zelf inkopen. De overheid wilde hiermee de marktwerking bij onderwijsbegeleiding bevorderen. Het Ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum moest sinds die tijd meer commercieel gaan werken en zijn diensten zelf zien te verkopen. De vraag van de betalende klant werd nu bepalend en niet het aanbod van de gesubsidieerde onderwijsbegeleidingsdienst. Daarnaast bleven de meer bezinnende, identiteitsgebonden diensten, die uitgevoerd worden zonder winstoogmerk. Vaak kosten deze activiteiten de dienst eerder geld dan dat ze wat opbrengen.

Nieuw werkgebied

Onze samenleving wordt steeds complexer. Er komen steeds meer opvoedingsvragen vanuit gezinnen. Aanvankelijk kreeg het Ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum deze vragen via de scholen naar zich toe; zij signaleerden de zorgen en vragen die er in gezinnen zijn. Om op deze vragen adequaat in te gaan, kreeg de dienst er in 2009 een nieuwe afdeling bij: Ambulante Hulpverlening. Deze afdeling verzorgt begeleiding in gezinnen. Sindsdien is een groeiend aantal medewerkers dagelijks op pad om opvoedkundige hulp te verlenen in gezinnen. In 2017 telde deze afdeling 300 cliënten, verspreid over het gehele land. De begeleiding wordt zoveel mogelijk bij de cliënt thuis geboden. In 2012 veranderde de vertrouwde naam van het ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum in ds. G.H. Kerstencentrum. De naam van het onderwijscentrum voldeed niet meer. De dienst hield zich immers niet langer alleen bezig met onderwijs, maar ook met opvoeding. De veelgebruikte afkorting KOC bleef bestaan, omdat de O zowel voor opvoeding als onderwijs stond én staat.

De nieuwe schoenen

De aanpassing van de naam schept echter niet voldoende duidelijkheid. Zo is het voor personen buiten onze kring onvoldoende helder wat het Ds. G.H. Kerstencentrum te bieden heeft. Dat komt voor een deel door de naam die geen gedachten aan onderwijs en opvoeding oproept en ook door te weinig bekendheid te geven aan de aard van de werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een ambtenaar die ambulante hulpverlening inkoopt. Hij kan aan de manier waarop we ons presenteren niet zien dat wij die dienst aanbieden. Dit leidt er in de praktijk toe dat er gezinnen geen identiteitsgebonden hulp krijgen, terwijl ze dat wel willen. Het is daarom van belang dat er een nieuwe naam komt die vervolgens ook goed en duidelijk gepresenteerd wordt. Vanwege het feit dat het Ds. G.H. Kerstencentrum zijn diensten en producten aan de man moet brengen, is het ook belangrijk dat deze goed in de etalage staan. Dit vraagt om een vernieuwing van de website. Om op de lange termijn goed in te kunnen spelen op wat in de maatschappij om ons heen gebeurt en op de vragen die gesteld worden, was ook een herziening van de organisatiestructuur noodzakelijk. Hieronder wordt een en ander verder uitgewerkt.

Structuur

Uitgangspunt is dat de stichting Ds. G.H. Kerstencentrum de overkoepelende organisatie blijft. Hieronder vallen de volgende units:

1. KOC Diensten (met de slogan: staat achter je)

Medewerkers van de afdeling Onderwijsadvies verlenen vraag gestuurd en op commerciële basis diensten aan scholen. Denk aan leerlingbegeleiding, coaching, scholing van leerkrachten, managementondersteuning, bestuurlijk-juridische dienstverlening enzovoorts. Medewerkers van de afdeling Ambulante Hulpverlening bieden diverse vormen van hulp aan ouders, jongvolwassenen en kinderen. Denk aan opvoedingsondersteuning, persoonlijke begeleiding, diagnostiek en behandeling enzovoorts.

2. KOC Visie (met de slogan: geeft richting.)

Vanuit deze afdeling worden, zonder winstoogmerk, opiniërende, bezinnende en meningsvormende activiteiten uitgevoerd en worden vanuit de eigen identiteit producten ontwikkeld of aangepast. Denk hierbij aan Schouder aan Schouder, de Schildserie, de ontwikkeling van de methode Er is geschied enzovoorts.

De belangen van de schoolbesturen blijven behartigd worden vanuit de VBSO (met de slogan: steun voor school en gezin). Daarvoor worden medewerkers vanuit KOC Visie of KOC Diensten ingezet, terwijl in voorkomende gevallen ook een beroep gedaan wordt op externen.

Huisstijl

Gelijk opgaand met de herstructurering is een nieuwe, frisse huisstijl ontwikkeld. Het centrale logo is opgebouwd uit drie elementen: drie cirkels, de vorm van een boek en twee blokken die samen met de cirkels mensfiguren vormen. De drie cirkels beelden kerk, gezin en school uit. De boekvorm verwijst naar ons fundament, de Bijbel. De mensfiguren tonen de doelgroep en medewerkers.

Website

Om de doelgroep beter te bedienen, presenteert het Ds. G.H. Kerstencentrum een nieuwe website. Deze website geeft de nieuwe organisatiestructuur duidelijk weer, is toegankelijker, overzichtelijker, uitgebreider en meer up to date. Voor de hele breedte van de doelgroep is er relevante informatie te vinden. Diensten en activiteiten zijn beschreven en gemakkelijk te vinden. Zo geeft de website het volledige aanbod weer van VBSO, KOC Diensten en KOC Visie: diensten, activiteiten en producten voor school en gezin. De organisatie is veelzijdig in haar dienstverlening: onderzoek en advies voor de individuele leerling, advies en scholing voor leerkrachten, scholing en advies voor directies en besturen van scholen en hulp aan ouders, kinderen en jongvolwassenen. Bent u nieuwsgierig geworden? Bezoek dan de nieuwe website(s) via www.kocdiensten. nu, www.kocvisie.nu of www.vbso.nu.

Nieuwsbrief

Maandelijks wordt vanuit de VBSO, KOC Diensten en KOC Visie een digitale nieuwsbrief verstuurd. In deze gezamenlijke nieuwsbrief is informatie te vinden over ontwikkelingen en regelingen op het terrein van onderwijswetgeving, over het dienstenaanbod van de verschillende afdelingen en over diverse wetenswaardigheden op het gebied van onderwijs en opvoeding. Via de website kunt u zich inschrijven voor deze nieuwsbrief.

Een blijvend doel

Vanaf 1980 is het Ds. G.H. Kerstencentrum uitgegroeid tot een belangrijke steunpilaar voor school en gezin. De taken verbreedden in een veranderende context. Daarom passen de oude schoenen niet meer en is gekozen voor een nieuwe naam, structuur, huisstijl en website. KOCDiensten en KOC-Visie ondersteunen in deze nieuwe uitstraling ook in de toekomst onderwijs en opvoeding vanuit de eigen identiteit. Binnenkort zult u het oudeDs.

G.H. Kerstencentrum in een nieuw uiterlijk ontmoeten. Wij kijken ernaar uit! Deze vernieuwing draagt bij om het aloude uitgangspunt en doel van de stichting Ds. G.H. Kerstencentrum voor het voetlicht te brengen. Een blijvend streven is scholen en gezinnen vanuit dit uitgangspunt en doel van dienst te zijn. Daar staan VBSO, KOC Diensten en KOC Visie voor, ook in 2017.

Steun en gebed

De dienst kan al jaren rekenen op een trouwe achterban die steun geeft en diensten en producten afneemt. Het belangrijkste is dat de Heere dit werk met Zijn zegen bekroont. Hij wil dáár ook om gebeden worden! Hij mocht gebed geven tot eer van Zijn naam en ten goede van allen die diensten afnemen van en betrokken zijn bij VBSO, KOC Diensten en KOC Visie.

Dit artikel werd u aangeboden door: KOC Visie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 2017

Criterium | 40 Pagina's

Nieuwe schoenen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 2017

Criterium | 40 Pagina's

PDF Bekijken