Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Apostolischen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Apostolischen

3 minuten leestijd

III

Het duurde niet lang of Geyer werd door Schwartz tot apostel uitgeroepen, waarna ook Schwartz met het apostelambt werd begiftigd, terwijl hem als terrein van werkzaamheid Nederland werd aangewezen. Hij vertrok naar Amsterdam en na heel wat moeilijkheden te hebben overwonnen, wist hij een gemeente rondom zich te verzamelen. Hij was een man die met volle toewijding ijverde voor de zaak waaraan hij zijn leven had gegeven.

Volgens zijn verklaring was hem door de geest der profetie bekend gemaakt, dat hij niet zou sterven, omdat hij bij zijn wederkomst van Christus aangewezen was, de gelovigen van Nederland de Heere tegemoet te voeren. Deze profetie van Schwartz is echter niet in vervulling gegaan. Hij stierf 8 Dec. 1895 in hoge ouderdom.

Tijdens het leven van Schwartz trad in de Hersteld Apost. Kerk een zekere Friedrich Krebs op de voorgrond, die in 1880 tot apostel was geroepen. Hij was iemand met een heerszuchtig karakter, die door woord en daad blijk gaf te zijn een zoeker van eigen eer. Na de dood van Schwartz liet hij geen middel onbeproefd om de Hersteld Apost. Kerk naar zijn hand te zetten. Het gelukte hem een kring van personen rondom zich te verzamelen, die hem in zijn pogen steunden. Hij begon met het ondermijnen van het gezag der Heilige Schrift.

Volgens Krebs bevatte de Bijbel het woord van de vroegere Apostelen: wat niet anders was dan bedorven putwater, manna waaruit de wormen kropen. De gemeente moest leven bij het woord van de tegenwoordige apostelen. Die brachten haar levend bronwater, pas uit de hemel gevallen manna.

Hij diende zich aan als een nieuwe Godsopenbaring en paste op zich toe het woord door de Zaligmaker tot Filippus gesproken: „die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien." Van de persoon en de leer van de apostel Krebs had de Hersteld Apost. Kerk een hartgrondige afkeer. Zij weigerde zich aan het woord van deze apostel te onderwerpen. Krebs duldde echter geen tegenspraak en toen zij bleef weigeren zich aan zijn apostolisch gezag te onderwerpen, sprak hij in de Naam des Heeren de banvloek over deze halsstarrigen uit.

De Hersteld Apost. Kerk gevoelde zich gedrongen een woord van ernstig vermaan tegen de dwaalleer van Krebs uit te vaardigen. Dit vond bij enkelen ingang, maar de grote massa bleef Krebs en diens dwaalleer volgen. De aanhangers van deze apostel, traden nu op onder de naam: De Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de eenheid der Apostelen.

Zij is een van de meest gevaarlijke secten van de tegenwoordige tijd, omdat zij met ijver, een betere zaak waardig, onder een schijn van vroomheid, een dwaalleer aan de man brengt, die lijnrecht indruist tegen Gods Woord. In haar enigszins zonderlinge naam treedt reeds terstond haar verderfelijk karakter op de voorgrond. Volgens haar, vormen de apostelen een eenheid. Deze eenheid bezitten zij in de stam-apostel of eenheidsvader, aan wien al de andere apostelen als rankapostelen verbonden zijn. Aan dit denkbeeld tracht zij ingang te verschaffen door te wijzen op het woord van de Zaligmaker: Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Deze vinding van Krebs, ijverig door diens aanhanger en opvolger Niehaus gepropageerd, is een van de grondzuilen waarop deze secte rust. (Wordt vervolgd.)

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 september 1948

Daniel | 8 Pagina's

De Apostolischen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 september 1948

Daniel | 8 Pagina's

PDF Bekijken