Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GEWIJDE GESCHIEDENIS N.T.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

GEWIJDE GESCHIEDENIS N.T.

4 minuten leestijd

Handelingen 8 : 5--25.

HET EVANGELIE TE SAMARIA.

1. De prediking van Filippus.

2. De komst van Petrus en Johannes.

3. Het optreden van Simon de Tovenaar.

De Heere maakt alles dienstbaar aan de verheerlijking van Zijn Naam en aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Zijn handelingen mogen soms vreemd en raadselachtig schijnen, ze zijn altijd wijs en goed.

Door de vervolging, die over de gemeente te Jeruzalem uitbrak, werd de gemeente verstrooid door het gehele land.

Ook Filippus, een van de zeven diakenen, werd uit Jeruzalem verdreven en kwam in de stad Samaria. Daar predikte hij het Evangelie des kruises.

Filippus, die ook Evangelist genoemd wordt, is de eerste, die het Evangelie aan de vreemden bracht en wel aan de Samaritanen.

Nadat er tien stammen naar Assyrië weggevoerd waren, bracht de Assyrische koning vreemden naar het land Israël.

Deze lieden hebben zich vermengd met de Israëlieten en hadden naast de afgodendienst ook de dienst van Jehova.

Dit gemengde en verbasterde volk draagt in de H. Schrift de naam van Samaritanen.

De Joden wilden met hen geen gemeenschap hebben.

Die Samaritanen vormden een schakel tussen Joden en heidendom.

Als de Joden de prediking verachten laat de Heere ook aaxi de Samaritanen het Evangelie verkondigen.

De prediking van Filippus droeg rijke vrxichten velen lieten zich dopen. en

Zij keerden zich af van een man die zij voorheen als een god hadden vereerd.

Die man was een zekere Simon die met zijn toverijen het bijgelovige volk geheel voor zich had ingewonnen.

Zij geloofden het woord, wat Simon van zich zelf zeide, dat hij wat groots was.

Tegen deze man bindt Filippus de strijd aan en overwint hem door de kracht van het Woord Gods.

Simon heeft zelfs het Woord Gods aangenomen, hoewel geveinsdelijk.

Nu de tegenstand gebi'oken was kon de Gemeente zich uitbreiden.

Waarschijnlijk heeft Filippus het ware karakter Simon niet ontdekt. van

Wanneer de apostelen horen, dat Samaria het Woord Gods aangenomen heeft, zenden zij Petrus en Johannes.

Het doel van die zending is waarschijnlijk om Filippus bij de uitbreiding der gemeente behulpzaam te zijn.

Zij erkennen het werk van Filippus en als zij bidden om cle Heilige Geest geeft de Heere over Zijn werk Zijn goedkeuring.

Voorts had de komst der apostelen ten doel om een band te leggen aan de moedergemeente, omdat Jood en Samaritaan in Christus tot elkander zijn gekomen.

Bij het ontvangen van de H. Geest hebben wij te denken aan bijzondere gaven des Geestes, gelijk die in de eerste tijden der Christelyke kerk aan de eelovigen werden medegedeeld.

Die gaven, die door oplegging der handen verkregen worden, trekken de aandacht van de daar straks genoemde Simon.

Zijn eerzucht en geldzucht komt boven. Hij wilde van zijn Christen zijn een winstgevend bedrijf maken.

De gaven des Geestes wil hij kopen.

Zijn ware aard wordt openbaar.

Het gruwelijke bedrijf om geestelijke ambten voor geld tc kopen noemt men „Simonie."

Scherp wordt Simon door Petnis bestraft. De bedoeling van deze scherpe bestraffing is om Simon tot bekering te brengen.

Als hij op deze weg voortgaat is het geld de oorzaak, dat hij in het verderf stort. Hoewel diep gezonken vraagt hij toch om de voorbede der apostelen.

Of zij voor hem hebben gebeden en of de Heere hun gebed heeft verhoord weten we niet.

Dit weten we wel, dat er veel godsdienst ontstaat door angst voor straf, terwijl de ware godsdienst gevonden wordt bij hen in wier hart de Heilige Geest door wedei'barende genade de liefde Gods uitstort.

Dan alleen doen we een onberouwelijke en standvastige keuze.

Dan gaat het niet om stoffelijk voordeel, maar dan achten we de smaadheid Christi meer dan de schatten dezer wereld.

Vragen:

1. Wat was het verschil in de eredienst van de Joden en van de Samaritanen ?

2. Heeft de Heere Jezus Zelf wel eens contact gehad met de Samaritanen tijdens Zijn omwandeling op aarde?

3. Kan men Simon de Tovenaar een huichelaar noemen ?

4. Komt het kwaad van Simonie nog voor?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 november 1950

Daniel | 12 Pagina's

GEWIJDE GESCHIEDENIS N.T.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 november 1950

Daniel | 12 Pagina's

PDF Bekijken