Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE VOLKSTELLING

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

DE VOLKSTELLING

4 minuten leestijd

2 Sam. 24; 1 Krom. 21.

Voor een groot deel had het volk Israël de zijde van Absalom gekozen.

Het stond niet aan de zijde van hun wettige Koning maar aan de zijde der opstandelingen.

Daarover was de toorn des Heeren ontstoken. De straf zou niet uitblijven.

In 2 Sam. 24 lezen we, dat God David aanporde om het volk te tellen.

In 1 Kron. 21 lezen we, dat de satan dit deed.

Is hier geen tegenstrijdigheid ?

Neen, want satan wordt soms door God gebruikt als instrument om Zijn raad uit te> voeren.

Hij staat dan in Zijn dienst en de Heere laat satan zijn gang gaan.

Omdat satan geen ding kan doen buiten Gods wil, zo kan de daad van satan ook de daad Gods worden genoemd.

Dat David het volk liet tellen is op zichzelf niet zo verkeerd.

God Zelf gaf vroeger aan Mozes bevel om het volk te tellen.

David zoekt zijn macht en heerlijkheid in de menigte zy'ner soldaten.

Zijn zonde was hoogmoed en ijdele eer.

Joab heeft David gewaarschuwd maar toch zet David door.

Wat heeft de zonde van hovaardij een bedwelmende kracht.

De stam van Levi had geen krijgsvolk en eer dat Benjamin geteld was, zag de koning het verkeerde van zijn daad in.

Na ruim negen maanden tellen kan Joab vaststellen, dat het getal strijdbare mannen in Juda bedraagt 500.000 en in Israël 800.000.

Volgens 1 Kron. waren het uit Juda 470.000 en uit Israël 1.100.000.

Israël 1.100.000. Dit verschil is volgens de kantekening der Statenvertaling daaruit te verklaren, dat bij het getal in 1

Kron 21 nog opgenomen is het gewone krijgsvolk het welk bestond uit een leger van 288.000 man.

Bij Juda is het aantal strijders van het vaste leger in 2 Sam. 24 wel opgenomen, in 1 Kron. niet, omdat dit reeds begrepen is in de 1.100.000 van Israël.

Toen David het eindcijfer wist begon zijn geweten te spreken.

Gewoonlijk wordt de dwaasheid van de zondige daad ingezien, als de zonde heeft plaats gehad.

Toch is het een voorrecht als er nog berouw komt.

Berouw komt nooit te laat, maar laat berouw is zelden waar.

Voor Gods volk geldt: „De zonde zal over U niet heersen, want gij zijt niet onder de Wet maar onder de genade."

De zonde moge enige tijd de overhand hebben, de genade triumfeert.

Dit komt duidelijk uit in het oprecht berouw.

David kwam voor God in de schuld en beleed zijn dwaasheid.

Uit de opdracht van de profeet Gad, blijkt, dat de zonden wel worden vergeven, maar dat de gevolgen niet worden opgeheven.

David mag uit drieërlei straf een keuze doen.

Zeven jaar honger; drie maanden vluchten voor de vijanden; of drie dagen pestilentie.

Gods kinderen zondigen niet goedkoop.

David wenst in de handen des Heeren te vallen en laat de toepassing van straf aan Hem over.

In de handen van mensen vallen is pijnlijk.

Gewoonlijk is er meer leedvermaak dan leedgevoel.

De Heere bezocht het volk met pestilentie en er stierven aan deze verschrikkelijke ziekte 70.000 man.

Toen de engel des verderfs zijn hand uitstrekte over Jeruzalem, gaf de Heere bevel om Jeruzalem te sparen.

Toen David de engel zag, die het volk sloeg, smeekte hij de Heere om verschoning voor zijn volk, dat aan de volkstelling geen schuld had.

De Heere deed David ervaren: „Wie Mij aanroept in de nood, vindt Mijn gunst oneindig groot."?

Davids gebed werd verhoord en de hoofdstad werd gespaard.

De profeet Gad kwam tot David en gaf bevel een altaar te bouwen op de dorsvloer van Arauna en de Heere een offer te brengen.

Op die plaats had Abraham zijn zoon Izak op het altaar gebonden en op die plaats verrees later de Tempel,

David heeft de dorsvloer van Arauna of Ornan gekocht voor 50 zilveren sikkelen.

Kroniken betaalde David 600 gouden sik-Volgens kelen.

In die prijs is ook de koopsom van het omliggende land begrepen.

David offerde de Heere en door vuur van de hemel te doen nederdalen, toonde de Heere Zijn welgevallen aan dit offer en kon David zingen:

„Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, De vrede met een kus van het recht begroet." Maar ook: hap is geblust."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 januari 1951

Daniel | 12 Pagina's

DE VOLKSTELLING

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 januari 1951

Daniel | 12 Pagina's

PDF Bekijken