Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Briefwisseling

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Briefwisseling

4 minuten leestijd

Alvorens nog iets over Kuijper le schrijven, wil ik even met U teruggaan naar 1834, naar Ulrum, waar Ds cle Cock stond, die zich met zijn gemeente van d, e Hervormde Kerk afscheidde. Men maakte een acte van afscheiding of wederkering op, men scheidde zich van de Herv. Kerk af, die men de valse kerk noemde, volgens Gods Woord en art. 29 der belijdenis. En naar het ambt aller gelovigen van art. 28, scheidde men dus van degenen die van de ware kerk niet zijn. En men keerde weder tot de leer en tucht en dienst der gereformeerde vaderen. In het nieuw aangelegde notulenboek van 1834 kwam nu dit te staan:

„Dinsdagavond den 14n October, hebben wij, na biddend en knielend opzien tot den Heere, ons afgescheiden van de valse kerk en in de mogendheden des Heeren het ampt aller geloovigen aangenomen, hetwelk Hij, de Heere, de Almachtige, de Eenige en Drieeenige God bevestigd Met psalmgezang en.dankzegging is de plegtigheid besloten."

Daar hebt U de Ajscheidingsacte van 1834.

Onze gemeenten zijn in haar ontstaan meer een gevolg van het optreden van de Herv. dominé Ledeboer uit Benthuizen. Wij zijn dus niet — precies genomen — van „1834", ook niet van „1886." Maar 1834 ligt ons toch nog altijd na aan *t hart. Was het begin niet zo moeilijk en soms verward geweest, dan had Ledeboer zich zo maar kunnen aansluiten. Maar dat deed hij niet. Was een echte lieve man, maar voor kerkreformerend optreden had hij niet de gaven; hij leefde dicht bij de Ileere, maar ook zeer bij zijn gevoel. Moet cr in de kerk wat gebeuren, dan kunnen teder aangelegde harten de strijd soms niet leiden. Te zijner tijd komen we daar nog wel op terug.

Maar nu Dr Kuijper. Hij was dus in zijn jeugd en in Beesd modern.

Hier moet ik direct bijvoegen, dat hij na zijn overgang tot de Geref. leer, zijn vroegere preken en handelingen betreurde en herriep. Om te doen zien hoe origineel hij in alles in zijn moderne tijd was, volgt hier zijn votum als de dienst aanving.

..Heilige God 1 Wij roepen U aan als onze Vader: roep ons lot Uw kindschap. Wij roemen in den Zoon Uwer liefde. maak ons dien Broeder gelijk. Wij gelooven in den Heiligen Geest ! Wijd ons tot Zijn tempel, Amen."

Dan vond ik nog in een der boeken over de Doleantie de rekening van het Kerkelijk proces van 1886 van de Herv. Synode, welke (verkort) hierop neerkwam:

Kosten Class. Bestuur Amsterdam ƒ 117.10 Kosten Prov. Bestuur Noord-Holl. f 356.20 Hoger beroep 13—24 Sept. 1886 f 914, 67Y2 Herziening 23 Nov.—l Dec. 1886 f 1050.40 " waarvan reeds gestort f 2400.—. ƒ 2438.37y2

U ziet, men rekende toen nog met halve centen, een deugd, die wij nu maar ineens hebben afgeschaft. Op 16 Sept. 1886 verscheen Kuijper in beroep voor de Haagse Synode. En daar heeft hij in een brochure fluks een boekje over open gedaan; hoe laag en muf die zaal van de Willemskerk in Den Haag was, wie er al zo als zijn rechters zaten, velen hunner van prettiger levensopvatting dan om daar te zitten, de een erevoorzitter van „Volksvermaak" de ander lid van Fraaie Kunsten, de derde secretaris van het Tooneelverbond; de scriba, die zo prachtig kan schrijven, krabbelde hier in 't half duister op een bestoven kladje En toch allemaal slaande in de heilige Bediening.

Ja, men was met Abraham Kuijper zo nog maar niet klaar. Maar de Synode schakelde hem en de zijnen rustig uit. Precies als nu, als ge vraagt welke de Belijdenis is der Hervormde Kerk krijgt ge net zo min antwoord als in 1834 en 1886. En ik vrees dat een antwoord zo als U en ik begeren te horen, wel nimmer komen zal. Meer ruimte mag ik nu niet eisen. Hartelijk gegroet, gij allen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 januari 1952

Daniel | 12 Pagina's

Briefwisseling

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 januari 1952

Daniel | 12 Pagina's

PDF Bekijken