Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VRAGENBUS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VRAGENBUS

3 minuten leestijd

Correspondentie voor deze rubriek: T. Molenaar, Leede 18, Rotterdam-Z.

Correspondentie voor deze rubriek: | T. Molenaar, Leede 18, Rotterdam-Z.

Mej. P. C. V. te M. vraagt of er trappen zijn in de gelukzaligheid en trappen in de hel. Ze zou bij bevestiging van de vraag graag weten waarop dit gegrond is.

Antwoord: Ik wijs u in de eerste plaats op de uitspraak in Daniël 12 vers 3, waar ge kunt lezen: „De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er vele rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeiiwiglijk."

Bij deze tekst voeg ik eerst een opmerking. Het is niet in de macht van een mens iemand te rechtvaardigen, zoals Calvijn terecht spreekt, maar omdat het eigendom Gods wordt overgedragen op Zijn dienaren. Dus niet de leraars rechtvaardigen iemand, in de zin, dat zij iemand rechtvaardig verklaren, hem de schuldvergeving schenken, maar dewijl zij hem de weg tot schuldvergeving en dus tot rechtvaardiging door het geloof, hebben aangewezen en het middel, het instrument Gods Zijn geweest tot hun toebrenging tot de gemeente, die zalig wordt.

Aangrijpend mooi is wat Matthew Henry opmerkt bij deze tekst. Hij schrijft: „Dienaren van Christus, die genade van Hem gekregen hebben om getrouw en voorspoedig te zijn, en aldus brandende en lichtende kaarsen geworden zijn in deze wereld, zullen glansrijk schitteren in de andere wereld, zullen schitteren, gelijk de sterren. Christus is de Zon, de Bron der lichten, beide van genade en heerlijkheid; Zijn dienaren schijnen in beide, als sterren, met een licht, dat aan Hem ontleend, en, met het Zijne vergeleken; zeer klein is; toch zal het voor hen, die aarden vaten zijn, een heerlijkheid wezen, oneindig ver boven hun verdienste. Zij zullen blinken gelijk sterren van verschillende grootte, sommige met minder, andere met meer luister; maar terwijl er een dag komt, dat de sterren van de hemelen zullen vallen, als bladeren in de herfst, zullen deze sterren blinken, altoos en eeuwiglijk, zij zullen niet ondergaan noch verduisterd worden."

Al naardat een mens de Heere Jezus in de tijd der genade navolgt, vraagt zijn verheerlijkt lichaam ook een hogere, graad van heerlijkheid; hoe meer het volk Gods aan het Lam Gods gelijk wordt in deze tijd der genade, des te meer zal hij het Lam gelijken ginds in heerlijkheid. Er zullen grote en kleine vaten zijn, maar ze zullen alle vol zijn, vol van God en dat zal de zaligheid uitmaken.

Ook in de hel zullen trappen zijn, wat te bewijzen is uit de volgende teksten: attheus 10 : 15 waar we lezen: Voorwaar zeg Ik u: Het zal den lande van Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in de dag des oordeels, dan dezelve stad."

Lukas 12 : 47 en 48, waar we lezen: En die dienstknecht, welke geweten heeft de wil zijns heren, en zich niet bereid noch naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Maar die hem niet geweten heeft, en gedaan heeft dingen, die slagen waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden."

Bij deze uitspraak uit Gods Woord maak ik twee opmerkingen. Ten eerste staat er niet, met dubbele (wat zo dikwijls gezegd wordt), maar met vele slagen. Ten tweede treft volgens deze maatstaf de slechte christen (christen in algemene zin) een grotere straf dan de slechte heiden.

Heb ik in de vorige regels gesproken van grote en kleine vaten, alzo ook hier. Grote en kleine zijn alle vol, maar.... met de gramschap en toorn Gods. En dat zal de rampzaligheid uit maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 april 1959

Daniel | 8 Pagina's

VRAGENBUS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 april 1959

Daniel | 8 Pagina's

PDF Bekijken