Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie

7 minuten leestijd

Meditatie „Wordt behouden van dit verkeerd geslacht." (Hand. 2 : 40b)

Petrus' prediking op de Pinksterdag is gericht tot een gemengde schare, die luisterde zoals zij nog nooit geluisterd had.

De Heere Zelf paart Zijn goddelijke geest aan het Woord. Ook voor Petrus geldt het dat hij het niet verder brengen kan dan het oor. De Heere Zelf brengt het daar waar niemand het brengen kan dan de Geest Gods. Petrus heeft het hen openlijk gezegd: „Deze Jezus, Die gij gekruisigd hebt! Aan het kruis gehecht en gedood!" Het is recht op de man af. Zonder enig pardon zei hij wat er door verschrikkelijke onwetendheid bedreven was, opgehitst zijnde door de leiders des volks.

Acht weken geleden golfde het uit honderden kelen: „Kruis Hem." Maar nu het wonder (vs. 37): velen van hen dit horende werden verslagen in het hart. Nee, niet in het hoofd. Gods Geest werkt door de poort van het verstand en werkt het een verdieping lager uit, in het hart des mensen. Die hartvernieuwende genade leert verstaan wat die mensen deed uitroepen: „Wat zullen wij doen? " Het waren mannen die het niet meer wisten, ontdekt aan hun schuld. Ze kregen te zien dat zij de Zaligmaker verworpen hadden. De Geest overtuigde hen van zonde, gerechtigheid en oordeel en bracht hen in de ellende. Er werd een noodgeschrei geboren, het liep vast bij deze hoorders en dan komt de hemel los. Om het zelf niet te weten en onderwijs te begeren. De apostelen laten hen niet hulpeloos varen.

Duivel, wereld en zonde brengen in de wanhoop, maar het evangelie van Jezus Christus nimmer. Dat volk wordt bewaard in de kracht Gods tot zaligheid. Het evangelie is immers voor ziel en lichaam de weg van behoud. De duivel en de wereld beloven wel maar bezitten in wezen niets. Zo geheel anders is het voor degenen die in oprechtheid hun schuld en zonde belijden. Voor hen is er een weg om die welverdiende straf te ontgaan. Jeremia zegt: Alleen ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden." (Jer. 3 : 13). Petrus slaat in zijn prediking het stuk der ellende niet over.

Integendeel, zal Jezus ooit dierbaar worden dan is het onmisbaar van node onze staat van ellende voor God te bewenen en te betreuren. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart. Dat gebeurt letterlijk bij de luisterende schare op de Pinksterdag en zo gebeurt het nog.

Jongens en meisjes laat dat nimmer uit je handen wringen. Bedrieg jezelf niet voor de grote eeuwigheid. Zeg nu ook niet: dat weet ik allang, want dat weten

wij van nature niet. We zullen dat bevindelijk moeten leren kennen. God de Heilige Geest bekeert Zijn volk op dezelfde wijze als bijna 2000 jaar geleden. Jullie kennen wel de geschiedenis van de schenker en de bakker. De schenker hoorde uit de mond van Jozef dat er hoop is, ja dat hij hersteld zal worden in zijn ambt aan het hof. De bakker greep er moed uit. Jongen, denkt hij, nu zal ik ook vertellen dat ik gedroomd heb. En ja hoor, hij steekt van wal. Maar, en daar had deze bakker niet op gerekend, Jozef deelt hem oprecht mee dat hij niet behouden zal worden, maar dat het met hem naar de galg gaat (Gen. 40 : 22). Ik wil met deze historie zeggen, aandachtige lezer, lezeres, dat het zo strikt persoonlijk wordt. Onderzoekt uzelf nauw!

Petrus zegt: „Wordt behouden van dit verkeerd geslacht." Hij mag de weg der zaligheid aanwijzen in de weg der middelen. Petrus staat niet boven de middelen. Er zijn mensen die daar boven uitgegroeid zijn. Petrus niet alzo. Van mensen die iets bijzonders willen zijn word je soms bijzonder bedrogen.

Petrus predikt: „Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen." Wat is het evangelie toch objektief. Zuiver is de prediking des Heiligen Geestes door de mond des apostels gesproken. „Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal." Ziet u wel dat Petrus beslist geen Remonstrant is of een slippendrager van een moderne Arminius, in de vorm en leer van Karl Barth.

Zeker! Dat verwekt ergernis. Dat Petrus dat nu juist weer zeggen moet: „Zo velen (niet allen) als er de Heere onze God toe roepen zal."

Pijnlijk is het voor ons hoogmoedig vlees. Kostelijk om het door de Heilige Geest te leren, nl. onze staat van ellende. Petrus is zo zuiver gereformeerd. Hij zegt niet: „Wij veronderstellen" of: „Jullie zijn in een verbond der verlossing."

Simon is „Dordts" met mond en hart. Wat een licht ontving Simon om het sacrament van de H. Doop zuiver te stellen. Voor velen is het een twistappel, dikke boeken zijn er over geschreven. Simon is zo eenvoudig dat een kind het kan volgen. De Heilige Doop wijst op het bloed van Christus, wat afgeschaduwd is in 't water, zoals in het H. Avondmaal brood en wijn. Vervolgens op de vergeving der zonden door het bloed van Jezus Christus door het bad der wedergeboorte. Maar wie gaat er nu met ongelukkige mensen die het niet meer weten over wedergeboorte spreken? Simon!

Dat is de weg om gelukkig te worden, de weg die de Heilige Geest ontdekkend gaat leren. Niet alles op één dag. Het ging met Ruth van Moab naar Bethlehem, aren lezen, aan de voeten van Boaz en tenslotte wordt zij in de poort gelost.

Want u komt de belofte toe en uw kinderen. Dat is het geestelijk zaad, lateischrijft hij aan de verstrooiden en vreemdelingen in Pontus, Galatië en andere oorden: Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden" (1 Petr. 1 : 3).

Zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal, uit de doodstaat opgewekt. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat geldt ook voor ons allen. Onze kanttekenaren zeggen dat dit betekent van een krom, schuin geslacht deischriftgeleerden, farizeërs en ongelovige Joden. Onttrekt u, scheidt u af opdat gij uw behoudenis in Hem zoudt zoeken, die opgevaren is ten hemel; in Hem, de Christus der Schriften, Die gekruisigd is en Zijn Geest in zulk een ruime mate heeft uitgezonden. Wordt behouden!

Velen zijn er in onze dagen behouden maar zijn nooit verloren gegaan. Nooit ontdekt aan hun dodelijke vijandschap om uit genade zalig te worden; nooit leren verstaan wat het is een buitenstaand schepsel te worden, wat wij allang zijn vanwege de bondsbreuk in Adam. Bunjan zegt in zijn „Christenreis, " (die we vaak moeten lezen): „Ik zag een weg van de hemel naar de hel. Veerman IJdele Hoop zet duizenden over de doodsrivier, doch Christen en Hoop moesten er cloorl En had Hoop het hoofd van zijn broer Christen niet boven water gehouden, dan was Christen nog verdronken."

Welk een kostelijke vriend is Hoop, een man om lief te hebben, ja om jaloers op te worden. Wordt behouden! Niet door je doop, je belijdenis of het H.A.M. Maar door de zonde te verlaten en de wereld te verzaken en jezelf in Christus kwijt te raken. Dan gebeurt wat Jezus leert: Matth. 16 : 25) „Wie zijn leven zal willen behouden zal hetzelve verliezen. Maar zo wie zijn leven zal willen verliezen om Mijnentwil die zal hetzelve vinden." Dat maakt geen zorgeloze mensen, of mensen die in de stoel van lijdelijkheid gaan zitten. Als de leer van Petrus in Hand. 2 en de leer van Jezus Christus geloochend wordt krijgt men ze.

Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! Jongens en meisjes denkt er aan dat je niet van nature behouden bent, maar verloren in Adam. Zoekt die behoudenis te verkrijgen. De luisteraars naar de prediking van Simon zijn niet beschaamd. Lees maar in vers 41 wat er allemaal gebeurd is. Daar zongen de apostelen en de schare:

Men zag ivelhaast een grote schaar Met klanken van de hlijdste maar Vervullen berg en velden.

Verloren te gaan om behouden te worden door het bloed des Lams. Amen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juni 1965

Daniel | 16 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juni 1965

Daniel | 16 Pagina's

PDF Bekijken