Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„Het gezinsleven van Izadk en Rebecea

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Het gezinsleven van Izadk en Rebecea"

7 minuten leestijd

(2)

Ezau was een robuuste jager, verstandig op de jacht, maar doordrenkt van de materie. Hij geloofde dat wel, dat leven van Abraham en van zijn vader en van zijn vrome broeder Jacob. Ezau had een heel ander doel in zijn leven. Dat was wereld, wereld. En Christus zegt: „De kinderen dezer wereld zijn verstandiger dan de kinderen des Lichts." Dan lezen we van Izaak en daardoor krijgen we als het ware een blik in zijn innerlijk leven. Hij had Ezau lief, want het wildbraad was naar zijn mond, maar Rebekka had Jacob lief. Hier hebben we dus een kern van ellende. In het gezinsleven van deze 4 mensen. Voorkeur van de ouders van het één tot het andere kind. Dat is zondig, dat is verkeerd. Misschien zitten hier ook moeders, die aan dat euvel ijden, misschien ook vaders. Houdt daar mee op, want kinderen zien dat veel scherper, dan ook ouders in kwestie. Jacob gaat straks Jozef beminnen boven de andere kinderen. Het was immers een kind van zijn geliefde Rachel. Dat werkt verwoestend, dat werkt ordeverstorend. Zeker, de tegenstellingen zoeken elkaar; dat leert de natuur. Blond bij zwart. Driftige karakters bij geduldige karakters en een rustige natuur bij een onrustige natuur. Maar dat mag niet worden in een weg waardoor wij het éne kind boven het andere kind stellen. Er kwam dus een verdeeldheid in het groter worden van de kinderen; in het schone huwelijksleven van Izaak en, Rebekka. Ze hadden samen geworsteld om de kinderzegen en helaas nu behoeft niemand z'n hoofd buiten de deur te steken, want wat komt dat veelvuldig voor, ook in de gezinnen van onze gemeenten, dat in het opgroeien van de kinderen er een verwijdering komt tussen man en vrouw. Ja meer, dat er zelfs in het geestelijke leven een verwijdering komt. De één klampt zich aan Ezau. Rebekka aan Jacob. Een gezin dat verdeeld is, is erg. Zo schoon begonnen en de liefde gaat verkouden. Men krijgt een huwelijksleven waarbij men naast elkaar leeft. Dan komt er een ingrijpend gebeuren in het leven van Jacob en Ezau. De verkoop van het eerstgeboorterecht. Wat hield dat in? Dat de oudste zoon recht op

een dubbel erfdeel had. Onverschillig of dat kind nu van een lievelingsvrouw of van een gehate echtgenote was, dat was verordineerd. Gods beleid komt hier duidelijk in naar voren, krachtens de verkiezende liefde. En in de historie van Gods Woord. Izaak-Ismaël; Jacob-Ezau; Efraim-Manasse; Ruben-Jozef; Adonia-Salomo; Elia'o-David, wij zien dat steeds weer. En toch hoe werkt de Heere dat souverein uit. De verkoop van dat eerstgeboorterecht was ingrijpend voor beide broeders en ze zijn hier beiden in te laken. Ezau hongerig van de jacht vraagt om eten. „Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorterecht." Wat is het moeilijk voor Jacob om God te laten regeren. Hij is een voorganger, maar het is zo'n voorrecht wanneer wij eens een achteraankomer achter de Heere mogen worden. Hij steekt zijn zondige vingers listig, sluw in het plan, om dat zelf voor elkaar te krijgen. Jacob neemt geen halve maatregelen. „Zweer mij, " zegt hij. Hij is veel te bang dat het over gaat. Zweer mij en hij zwoer hem. Gods Woord zegt: hij at en dronk, stond op en ging heen. Alzo verachtte Ezau zijn eerstgeboorte zegen. Jacob is te laken, dat hij de beste gaven zocht en innig begeerde, maar 't was verkeerd, dat hij misbruik maakte van Ezau's honger. Het eertsgeboorterecht hield een Messiaanse belofte in.

Dan is er nog een oorzaak wat in het huwelijksleven van Izaak en Rebekka en waar Ezau aanleiding toe gaf, en een bitterheid des geestes verwekte. Ezau nam zich 2 vrouwen, die buiten het verbond stonden. Heidense vrouwen, dat was voor hen een gedurige bron van ergernis. Ze waren daar dus niet mee verheugd en door die verschillende facetten krijgen wij dus een diepere blik, in wat er innerlijk leefde bij die Ezau, bij die Jacob, maar ook bij hun geliefde ouders. We zien ook die zielsverhoudingen. Ze komen dus duidelijk in de handelingen openbaar en dan is het in strijd met Gods wil en weg.

Toehoorders, laten wij wachten om stenen op Rebekka en op Izak, op die twee zonen te gaan werpen, want moeten wij niet menigmaal als ouders ook in het opgroeien van onze kinderen naar de leeftijd van de volwassenheid, ons menigmaal wegschamen onder de prediking van Gods Woord. Hoe is onze verhouding? Daar was eens een man en die vroeg aan een leraar: „Hoe kan ik nu weten dat ik bekeerd ben? " Toen zei die leraar: „Hoe is uw verhouding tot God? " En punt 2: „Hoe is de verhouding tot de zonde? " Toen stond de wagen stil. Is dat voor ons een levensvraag? Ook in deze historie liggen er zoveel lessen. Ook voor ons in het opvoeden van onze kinderen. Ook in onze handelingen. Zeker ook in dat gezin is het bevestigd. Iecler huis heeft zijn kruis. En ieder hart zijn smart.

We zien een verwijdering tussen man en vrouw. Bij het groter worden van de kinderen, ja meer, we zien daar de wortel van het egoïsme de boventoon krijgen. Wat blijft er dan over wanneer het egoïsme domineert. Dan storten we elkaar in de ellende, dan wordt Izak de ordeverstoorder. Lees het maar in vers 4. Hij verstoort de orde, die hij goed wist, zoals de Heere dat had bevolen. Dan zien we Rebekka in vers 8 als de leugenmaakster. We zien een Jacob, de bedrieger, in vers 20 en in Ezau de onheilige; lees maar in vers 21. Izak was vader die goed wist wat God gesproken had: De meerdere zal de mindere dienen." hoofdstuk 25 : 23. Hij wederstaat de uitspraak des Almachtigen; dat is heel erg. Izak buigt niet meer onder het argument, zegt de Heere in zijn woord. Het wildbraad was naar zijn mond. En nu denkt Izak, oud geworden zijnde, dat hij zal gaan sterven. Ik weet de dag van mijn dood niet. Hij roept Ezau en geeft hem een opdracht. Ga in 't veld en maak een wildbraad; zoals ik dat gaarne heb, opdat mijn ziel u zegene eer dat ik sterve. De Messiaanse zegen dus moet hij doorgeven in opdracht van God, niet aan Jacob zoals de Heere dat besloten had, de meerdere zal de mindere dienen, maar hij wil hem geven aan Ezau. Ezau heeft zich die zegen onwaardig gemaakt door zijn verkoop, door zijn huwelijk met heidense vrouwen. Izaks zondige voorliefde en dat om een schotel eten. Izak is geheel van zijn plaats, het wederstaan van Gods wil, ja ongehoorzaam en dit doet hij buiten Rebekka om. Het is een leven naast elkaar.

Izak weet dat wanneer hij dit bespreekt met zijn vrouw, hij op sterke tegenstand zal stuiten en daarom de afspraak tussen hem en zijn kind Ezau. Hier staan we dus voor een raadsel. Zo groot was Izaks voorliefde voor Ezau, een man die in Gods Woord getekend staat met een stille bedaarde geest. Izak zal de zaken regelen. En hoe reageert Ezau? Zegt hij eerlijk: „Vader, luister eens, die heb ik aan Jacob verkocht? " Hij zal mede in dit plan op een bedekte wijze alsnog zorgen dat hij dat eerstgeboorterecht zal ontvangen. Inplaats dat Izak Gods bevel ten uit-

voer brengt wederstaat hij die hemelse opdracht. Dan wordt het nog raadselachtiger omdat Izak de Heere vreesde en Jacob nu dit eerstgeboorterecht bewust aan Ezau zal gaan verlenen. Wat moet dat voor een indruk maken op Rebekka. Calvijn zegt in zijn commentaar. Hij moest zich schamen als aartsvader. Wat moet dat op die kinderen een indruk gemaakt hebben. Wordt er dan zo, zou Euzau gedacht hebben, gesproken over die God van Abraham die mijn vader dient? Kan dat zo maar? En deze 4 mensen blijven dus verantwoordelij k.

Rebekka heeft aan de deur alles gehoord. Misschien luistervink gespeeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 juli 1967

Daniel | 15 Pagina's

„Het gezinsleven van Izadk en Rebecea

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 juli 1967

Daniel | 15 Pagina's

PDF Bekijken