Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De gekruiste Christus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De gekruiste Christus

4 minuten leestijd

„En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij Hem aldaar.'' (Lukas 23 : 33)

Is er hier nu ook iemand, die dorst en verlangt naar de genade van God, de vergeving der zonden, de troost des Geestes en het eeuwige leven? Kom, aanschouw hier de Heere Jezus, hangend aan het kruis. Zie, hoe het bloed uit Zijn heilige handen en voeten, van Zijn heilig lichaam en hoofd vloeit. Dat bloed is machtig om ons te reinigen van alle dode werken (Hebr. 9 : 14). Waar de zonde overvloedig is, daar is de genade nog meerder door het uitstorten van dit heilig bloed (Rom. 5 : 20). Loop dan tot de Heere Jezus, hangend aan het kruis. Uit Zijn wonden vloeit het bloed der verzoening. En u zult vergeving van uw zonden ontvangen, hoe groot en menigvuldig zij ook zijn. De profeet Zacharia zegt: e dien dage zal er een fontein geopend zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid (13 : 1). Deze fontein is de Heere Jezus, hangend aan het kruis, Wiens bloed uit Zijn wonden op de aarde springt. Bent u bezwaard door uw zonden en onreinheid? Begeert u daarvan gereinigd te worden? Kom dan en treedt tot deze Fontein, Die voor de zonden geopend is en was u daarin door een droefheid naar God en leedwezen, dat u gezondigd hebt. Was met de zondige vrouw de voeten van Christus met uw tranen (Luc. 7 : 38). Eigent u door het geloof het water toe, dat uit deze Fontein stroomt en u zult wit worden als sneeuw.

De Heere heeft aan de moordenaar — die zijn leven met moorden en roven had doorgebracht — Zijn genade niet geweigerd, doch zijn zonden vergeven, toen hij van harte met een boetvaardig gemoed daarom bad, om de kracht van Zijn lijden te tonen tot troost van alle arme, berouwvolle zondaren. Hoe zou Hij ze dan aan u weigeren? Uw zonden zijn immers niet zo grcot als die van de moordenaar. En al waren ze groter, het bloed van Christus is nog veel machtiger om te reinigen. Schep dan moed, gij troosteloze zondaren, gij bedroefden over uw zonden. Hier hangt de Zaligmaker van zondaren aan het kruis om alle armen, beladen met het pak van hun zonden, in genade te ontvangen. Vlucht dan in Zijn armen met vrijmoedigheid. Waarom zoudt u het niet doen? Hij roept u. Komt herwaarts tot Mij, zegt Hij, allen die vermoeid en belast zijt, Ik zal u rust geven. (Matt. 11 : 28). Hij heeft gezegd: ie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen (Joh. 6 : 37).

Zo ziet u dan wel, dat Zijn genade voor u is. Hij zal ze u niet weigeren. Vlucht dan, bedroefde zondaars, tot deze Vrijstad (Num. 35 : 12) en' u zult worden gered van de eeuwige dood. Treedt toch toe, zeg ik, alle gij dorstige zielen naar de genade van God en de troost des Geestes en het eeuwige leven en drinkt van het water des levens. Want wie daarvan drinkt cloor de mond van het geloof, zal in der eeuwigheid niet dorsten. Zie hier de ware Steenrots, waaruit, nadat Hij geslagen is, het water des levens stroomt om onze geestelijke dorst te lessen. Hij werd afgebeeld door de steen, waarop Mozes sloeg in de woestijn (Num. 20 : 11) en waaruit het water stroomde cm de natuurlijke dorst te lessen. Dit Water is niet alleen voldoende om onze dorst te lessen, maar het wordt ook aan niemand geweigerd. Wie dan dorst, die kome en drinke, roept de Heere (Joh. 7). Hebt u dorst, het is voor u bereid. Hoe bedroefd u ook bent, u kunt met vreugde water scheppen uit deze Fontein des Heils, zoals Jesaja spreekt (12 : 21). Zeg: Jezus, mijn Verlosser, laat toch Uw allerheiligst bloed mij reinigen van mijn zonden. O Vader, zie Uw Zoon aan en ontferm U over mij om Zijnentwil.

Th. G. a Brakel, predikant o.m. te Makkum (1608—1699) Uit: Het geestelijke leven, blz. 123—124.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 april 1971

Daniel | 16 Pagina's

De gekruiste Christus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 april 1971

Daniel | 16 Pagina's

PDF Bekijken