Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jaarverslag redaktie „Daniël”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jaarverslag redaktie „Daniël”

Redaktionele bezigheden

3 minuten leestijd

Do redaktiekommissie vergaderde dit jaar vier maal. Het belangrijkste agendapunt was meestal het bespreken van mogelijkheden voor nieuwe artikelenseries en interviews. Zo werd dit seizoen gerealiseerd een serie over buitenlandse kerken: „Over de grenzen", terwijl voorbereidingen werden getroffen voor een aantal artikelen' over , , Muziek in verleden en heden". Onze medewerker de heer A. Moerkerken beëindigde zijn serie bijdragen over „Het profetische Woord". In de zomermaanden werd opnieuw een aantal informatieve stukken opgenomen over allerlei beroepen in „Kleine beroepenspiegel".

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de jeugdbond verscheen een' themanummer over , , Zicht op ons jeugdwerk". In cle zomermaanden kwam eveneens een themanummer uit, bedoeld als „Handreiking bij de vakantie", terwijl in december nog eens een omvangrijke „Daniël" bij de lezers in de brievenbus rolde met als thema: „Dat moet je eens lezen". De rubriek voor de benedenzestienjarigen „Jeugdfontein" werd vrij onregelmatig geplaatst omdat cle regelmatige toezending van kopij te wensen overliet.

In september verscheen het Rapport Daniël, geschreven door een kommissie ad hoe, die was ingesteld door het bondsbestuur. De heren I. A. Kole, H. Roepert en G. Schouwstra deden daarin een groot aantal voorstellen, die betrekking hadden op de inhoud, de vormgeving en de administratie van ons blad. Op verzoek van het bondsbestuur gaf de redaktie een commentaar op deze nota: „Opmerkingen van redaktieleden". Na een bespreking van belde stukken op de vergaderingen van cle sektiebesturen' werd besloten om „Daniël" met ingang van 1 juli 1972 in velerlei opzicht te verbeteren. Ons blad zal een gekleurde omslag krijgen met een bijpassende nieuwe lay-out. Aan de inhoud zal bijzondere zorg worden besteed. Sedert 1 februari 1972 wordt de administratie niet langer verzorgd door de drukker, maar via het bonclsbureau door derden.

Met het oog op de nieuwe aanpak, die veel meer werk zal meebrengen door een verder doorgevoerde planning en het in grote lijnen verzorgen van de lay-out op het bondsbureau werd de redaktie uitgebreid met de heer H. Roepert. In de vakature ontstaan door het bedanken van de heer J. H. Mauritz, die zich enkele jaren met enthousiasme en werkkracht voor „Daniël" inzette, benoemde het sektiebureau cle heer A. van Steensel. De laatste verklaarde zioh bereid om met ingang van 1 januari het redaktie-sekretariaat op zich te nemen. Hij zal met name de externe kontakten met medewerkers e.d. voor zijn rekening nemen. Tot het bureau-sekretariaat blijft behoren het persklaar maken van cle kopij, de verzorging van de illustratieve kanten, kontakten met tekenaar, drukker, fotograaf e.d.

We hebben goede hoop dat door cle nieuwe opzet ons blad nog aan aantrekkelijkheid zal winnen. Er komt ook een breed opgezette propaganda-aktie voor „Daniël", die met de inzet van de verenigingen zeker tot een positief resultaat kan leiden. De redaktie bestaat momenteel uit Ds. H. Rijksen', hcofdredakteur, A. v. Steensel, redaktie-sekretaris, M. Golverdingen, bureau-sekrelaris, P. Hogendoorn, H. Roepert, mej. H. J. Segers, terwijl er één vakature is dcor het bedanken van de heer S. Sakko (benedenzestienjarigen).

M. Golverdingen, sekretaris.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 april 1972

Daniel | 32 Pagina's

Jaarverslag redaktie „Daniël”

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 april 1972

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken