Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

HET BOEK DER RICHTEREN 4

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

HET BOEK DER RICHTEREN 4

EHUD

7 minuten leestijd

Na Othniëls dood vervallen de Israëlieten alwéér in afgoderij en verzondigen al Gods weldaden. Inmiddels is er een geslacht opgegroeid, dat de laatste onderdrukking door Kuschan Rischataïm aan den lijve niet gevoeld heeft en zij nemen de les der geschiedenis niet ter harte.

Wederom gaat de HEERE Zijn volk tuchtigen om het tot inkeer te brengen. Hij regeert over de koningen der aarde en het is Zijn hand, die nu Eglon, de koning der Moabieten sterkt om Israël aan te vallen. Eglon sluit een verbond met de Ammonieten en de Amelekieten, van ouds de vijanden van Israël. Gezamenlijk verslaan zij de Israëlieten en nemen cle Palmstad in, dat is Jcricho. Na de val van Jericho waren de muren niet opgebouwd en de stad door Israëlieten niet bewoond (Jozua 6 : 26).

Nu resideert daar Eglon en hij legt het volk een zware belasting op. Jarenlang onderdrukt hij het volk, vooral in de omgeving van Jericho.

Wat blijft het toch waar: „wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen". Het volk zal wel gevoeld hebben dat ze hun zonden moesten belijden en Gods straf moesten billijken, maar zij wilden niet buigen. Achttien jaar dienen zij de koning der Moabieten.

De mens is altijcl tegen zichzelf. Maar wie heeft zich ooit tegen God verzet en vrede gehad? (Richt. 3 : 12-14). Eindelijk geven zij het op en zij roepen tot de HEERE. En, o wonder, de HEERE wil verhoren'. Verdiend hadden zij dat niet. Genade komt altijd onverdiend. Gods Kerk zingt: het is vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog".

De HEERE roept de Benjaminiet Ehucl om Zijn volk te verlossen. Die man was links, zo lezen wij. Met zijn rechterhand kon hij weinig uitrichten. In Richtercn 20 lezen wij dat er in de stam van Benjamin zelfs een keurkorps van 700 mannen was, die hun rechterhand niet goed konden gebruiken, maar niet hun linkerhand „met een steen konden slingeren op een haar, dat het niet miste".

Ehud dan heeft een lichamelijk gebrek. Naar menselijke maatstaven zouden wij zeggen: ongeschikt om rich-

ter en verlosser te zijn. De HEERE wil echter juist van zo iemand gebruik maken. Daardoor wordt alle menselijke hoogmoed vernederd en zal God de eer van de verlossing ontvangen. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht.

Uit vers 15 is af te leiden, dat de Israëlieten behalve de jaarlijkse schatting, ook wel geschenken in natura gaven om koning Eglon gunstig te stemmen. Vermoedelijk heeft Ehud al meerdere malen de leiding van zo'n delegatie gehad en ook nu wordt hij door het volk aangewezen om Eglon een geschenk aan te bieden.

Bij Ehud komt het plan op crn van deze gelegenheid gebruik te maken en de gevreesde koning uit de weg te ruimen. Hij maakt een vlijmscherpe grote clolk, eigenlijk een klein zwaard en gordt het aan zijn rechterheup; hij was immers links.

Zo komt hij dan met de afvaardiging van het volk bij de koning. Zoals gebruikelijk zullen hij en de anderen gefouilleerd zijn. Uiteraard betastte men clan links om te ontdekken of er soms een zwaard verborgen was. Ehud heeft zijn zwaard rechts, dus hij slipt hier doorheen. Zo naderen zij dan de koning, waarvan nog vermeld staat dat hij „een zeer vet man" was.

Zij bieden hun geschenk aan en zonder enige argwaan gewekt te hebben, keren zij weer terug. Ondertussen gaf Ehud zijn ogen goed cle kost!

Ehud gaat met zijn mannen mee tot de „gesneden beelden" bij Gilgal. Daar stonden de Moabietische afgodsbeelden, waar eens Jozua een gedenkteken moest oprichten voor cle wonderlijke tocht door de Jordaan. Hoe is toch de dienst des HEEREN ontheiligd!

Zelf keert Ehud terug naar de koning. Aangezien de soldaten geen argwaan koesteren, omdat hij hier nog maar net geweest is en Ehud geen onbekende voor hen was, verkrijgt hij direct toegang tot de koning. Dan zegt hij: „Ik heb een heimelijke (vertrouwelijke) zaak aan u, o koning". Dit was een list van Ehud, en Eglon loopt erin. Hij stuurt zijn lijfwacht weg en blijft alleen met Ehud.

De koning is gezeten in een koele opperzaal. Nieuwsgierig zal hij vragen wat Ehucl heeft. Die zegt: „Ik heb Gods woord aan u". Dit mag ook gelezen worden als: Ik heb Gods zaak aan u. Eglon staat terstond van zijn stoel op. De heidenen mochten dan hun (af)goden hebben, maar voor Israëls God waren zij toch wel beducht. De geschiedenis had wel bewezen dat Hij machtig was. Deze heiden staat op en betoont in zekere zin eerbied. Hoe beschamend Wat is de eerbied voor God en Zijn wcord vaak ver te zoeken.

Argeloos staat Eglon voor Ehucl. Hij ziet dat deze zijn linkerhand in beweging brengt, hetgeen hem niet achterdochtig maakt. Dan is met een enkele seconde alles gebeurd. E'nucl doodt deze koning met het zwaard; met zijn linkerhand.

Ehud maakt dat hij wegkomt. Hij komt ongehinderd voorbij de „gesneden beelden", dat is buiten het bezettingsgebiecl van het Moabietische leger. Op het gebergte van Efraïm blaast hij de bazuin om Israël ten strijde te roepen. Hij bemoedigt het volk en zegt: „volgt mij na, want cle HEERE heeft uw vijanden, cle Moabieten, in ulieder hand gegeven".

Zij bezetten de veren bij de Jordaan, zodat het Moabietische bezettingsleger ingesloten raakt en zij verslaan de stoottroepen der Moabieten.

Na de moord op de koning kon Ehud gemakkelijk ontkomen, omdat Eglon zijn mannen weggestuurd had. Aanvankelijk is er dan ook in het geheel geen achterdocht, als zij door hem niet geroepen worden. Maar cle uren verstrijken en zij beginnen onrustig te worden. Ze gaan eens kijken en bemerken dat cle deur op slot is. Dit had Ehucl gedaan. De soldaten menen echter dat de koning dit deed en zij veronderstellen dat hij dit deed om ongestoord zijn natuurlijke behoefte te doen. zoals wij lezen: „zeker, hij bedekt zijn voeten in de verkoelkamer".

Ten lange leste houden zij 't echter niet meer, de koning blijft maar weg. En als zij de cleur geopend hebben vinden zij hem tot hun grote ontsteltenis dood. En Ehud is ontkomen. Ja, Ehud roept Israël bijeen en zij verslaan met Gods hulp de Moabieten en het land was stil 80 jaren (Richtr. 3 : 15-30). De verwarring door de plotselinge dood van koning Eglon was in het voordeel der Israëlieten. De vraag is wel gesteld of Ehucl niet eigenmachtig optrad omdat wij niet nadrukkelijk van een Goddelijke opdracht lezen. Wij moeten echter aannemen, dat hij zich bewust was te handelen in cles HEE-REN naam (zie vers 20 en 28). Deze daad vloeide voort uit zijn roeping tot richter. Later doodt Samuël koning Agag. Ehud handelt niet uit persoonlijke motieven. De Schrift veroordeelt zijn daad niet. Toch blijft ons iets tegenstaan. Principieel was zijn daad

(vervolg op pag. 154)

VERVOLG BIJBELSTUDIE

goed, maar de wijze waarop hij dit deed is aanvechtbaar. Het doel heiligt toch niet al de middelen? Voor ons ligt hierin een waarschuwing dat als wij geroepen zijn tot de dienst des Heeren, wij voor een vrije en eerlijke consciëntie hebben te zorgen. Men mag Gods zaak niet verdedigen met slinkse of achterbakse methoden. Wij hebben hierbij ook te letten op Christus. Die zei: „Ik heb vrijuit op de straten geleerd". Ook zei Hij eens openlijk: , , 'Simon, Ik heb u wat te zeggen".

Discussievragen.

1. Eglon stond op uit eerbied voor Gods woord. Hoe is het nu met die eerbied voor het woord van God en voor God? Onder de kerkdienst bijvoorbeeld!

2. Heiligt het doel de middelen?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 april 1974

Daniel | 20 Pagina's

HET BOEK DER RICHTEREN 4

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 april 1974

Daniel | 20 Pagina's

PDF Bekijken