Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GETROUW ZIJN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GETROUW ZIJN

4 minuten leestijd

Bijbelstudie over de Openbaring van Johannes (2) Hoofdstuk 2 : 8—12

Bijbelstudie over de Openbaring van Johannes (2) Hoofdstuk 2 : 8-12

Schrijf aan de engel der gemeente van Smyrna U geven de kroon des levens (Openb. 2 : 10). zijt getrouw tot de dood, en Ik zal

Een opwekking tòt getrouw zijn

De opwekking om getrouw te zijn, werd door de verhoogde Zaligmaker gedaan aan de engel der gemeente te Smyrna en in hem tot de gehele gemeente van Smyrna, ja tot alle christenen. Er was en is reden om daartoe op te wekken. De christenen te Smyrna hadden het niet gemakkelijk. De prediking van Gods Woord had ook in de haven-en handelsstad Smyrna rijke vrucht afgeworpen. Goede werken, vruchten des Geestes, waren het resultaat en bewijs van levend geloof (vs. 9). Ootmoedig Ibuigen voor God; droefheid naar God; wandelen met God; gehoorzamen aan God uit lliefde tot God zijn de vruchten waaraan de boom gekend wordt en waaruit afgeleid kan worden of we geestelijk levend of dood zijn. Zoals altijd en overal bracht de Ikeus cm naar Goda wil te leven de christenen te Smyrna in grote moeilijkheden. ÉLaster en verdrukking was hun deel. Aan de navolging van Christus zijn déze dingen lonlosmakelijk verbonden. Hoe getrouwer iemand mag zijn in 't wandelen en han-Idelen naar 's Heeren wil, hoe meer we gedoopt zullen worden' met de doop waar-Imede de Heere Jezus gedoopt is. Wie wél de kroon maar niet het kruis wil, zal Ibedrcgen uitkomen.

Kroondragen is slechts weggelegd voor de kruisdragers. Een bijzondere moeilijkheid Ivoor de Christenen in Smyrna was» dat het economisch leven in Smyrna een sterk |georganiseerd karakter droeg. Men moest lid van een organisatie zijn om aan het ïconcmisch leven deel te kunnen nemen. Die organisaties hadden alle hun bijzondere |, .god" en het lidzijn van die organisaties verplichtte tot verering van die God. Daar lit in strijd, was met Gods wet, beëindigden de trouwe christenen in Smyrna het limaatschap. Dat betekende voor hen verdrukking in de vorm van ontslag, geen |werk, geen handelswaar enz. en daardoor: armoede (vs. 9). Het is een ware beproe-/ing wanneer onze religie geld gaat kosten, ja zelfs armoede voor het gezin meebrengt Jesterkt door Gods genade (ongetwijfeld cp gebed) bezweken cle christenen te Smyrna niet. Ze waren en bleven getrouw. Het christen-zijn roept en verplicht tot getrouw zijn, Zalig zij, die met Mozes, door het geloof verkozen liever met Gods volk twalijk behandeld te worden', dan voor een tijd de genieting van zonde en mensen-? unst te hebben.

len omschrijving vàn getrouw zijn

Wees getrouw tot de dóód. In Zijn liefde bereidde de Heere Zijn kinderen te Smyrna br op voor, dat er nog zwaarder beproevingen voor de deur stonden. De verzoeking jim een compromis te sluiten met de vijand, om water bij de wijn te doen, zou p toenemen, dat het voor sommigen een kwestie van leven of dood zou werden, liet alle christenen in Smyrna, maar enigen van hen zou dit overkomen (vs. 10). )e Heere beproeft niet boven vermogen. Hij weet wat en hoeveel iemand dragen kan. )e eis tot uiterste getrouwheid, getrouwheid tot het einde toe, geldt voor alle chris-

tenen, maar niet alle christenen worden tot het martelaarschap geroepen en geleid. Aan de roeping, om tot het uiterste getrouw te zijn, hoeft de Heere in Zijn Woord de belofte verbonden, dat Hij het goede niet in nood, onthouden zal, zelfs niet in de dood, aan hen, die in oprechtheid voor Hem leven. Hij zal zulken niet begeven of verlaten. Van sommigen uit Smyrna is bekend, dat zij de marteldood stierven (Germanicus, Polycarpus (Zie deel I hcofdst. 9 Kerkgeschiedenis Vreugdenhil).

Een beloning òp getrouw zijn

Zijt getrouw tot de dood en Ik zal U de kroon des levens geven. Het leven, het eeuwige leven heeft de Heere Jezus voor de Zijnen verworven. Dat wordt hun uit genade geschonken, ten dele reeds in dit leven en in volmaaktheid na dit leven. Het eeuwige leven begint bij de wedergeboorte. De mate waarin het eeuwige leven in dit leven genoten wordt, hangt samen met de mate van evangelische getrouwheid. God is een beloner van die Hem zoeken en getrouw zijn in het doen van hun christen-en kinderplichten.

De eerkroon van het eeuwige leven zullen allen dragen, die de goede strijd streden, maar de martelaarskroon is slechts weggelegd voor hen, die de martelaarsdood stierven.

Eens verwisselt de Heere de druk der Zijnen in geluk; verwisselt Hij het kruis met de kroon des levens, omdat Hij voor hen de doornenkroon droeg.

Vraag 1. Wat beslist of men van een ; bond lid kan zijn? Vr. en antw. 94 Heidelb. Catechismus en teksten.

Vraag 2. Hoe kan het zaligworden uit genade kloppen met het zaligworden als beloning? Vr. en antw. 63 Heidelb. Catechismus en teksten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 maart 1976

Daniel | 18 Pagina's

GETROUW ZIJN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 maart 1976

Daniel | 18 Pagina's

PDF Bekijken