Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

WIE ZAL ONS BEVRIJDEN?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

WIE ZAL ONS BEVRIJDEN?

5 minuten leestijd

„Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? ” Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE”. (Psalm 4 : 7).

Psalm 4 is een avondlied. De avondschaduwen verspreidden zich, de nacht was aanstaande, toen David deze psalm dichtte. Bekommernissen vervulden het hart van velen. Wat zou de nacht brengen? Zou de vijand toeslaan? Zouden zij de nacht doorkomen? Zou de donkerheid hen voorgoed omsluiten? Duizend zorgen, duizend doden kwelden het angstvallig hart van velen. Angst, vrees, een gevoel van grote hulpeloosheid, spreekt uit de twijfelmoedige vraag van velen: „Wie zal ons het goede doen zien? ”

Ook in onze tijd wordt die vraag door tallozen gesteld. Het wordt steeds donkerder in de wereld waarin wij leven. Het hart van talloze mensen, zowel jonge als oude mensen, wordt gefolterd door gevoelens van angst, vrees, onzekerheid en hulpeloosheid. Velen hebben zich opgeworpen als „bevrijders" van mensen, gebonden-en gevangengehouden door gevoelens van ellende. Karl Marx, Lenin, Mao en hun aanhangers over de gehele wereld in allerlei revolutionaire „bevrijdingsbewegingen", beloven de mensen bevrijding indien zij zich door hen laten leiden, als zij doen wat zij hun zeggen. Gooi het juk van de religie van U af, zo zeggen zij. Werp de gehoorzaamheid aan God en zijn geboden, verwoord in de Bijbel, overboord en doe wat je wilt, dan zul je bevrijd worden dan zul je vrij zijn en vrij blijven. De christelijke religie, zo beweren zij, is één van de oorzaken, zo niet de grootste oorzaak van de gebondenheid waarin wij verkeren in onze maatschappij. Daarom, weg met dat alles. „Bevrijders" als Mohammed en anderen, die de mensen een eigenwillige godsdienst geven, ja allen die de zelfverlossing propageren als middel om uit de ellende te komen, hebben de lijdende, angstige mensheid die bevrijding, ook die begeerd en gezocht werd, niet gebracht. Ook brengt het gebruik van alcohol, medicijnen (drugs) en roesverwekkende middelen geen ware, blijvende bevrijding uit angst en nood. Ook zij, ja vooral zij, vergroten de ellende en nood.

De vraag: „Wie zal ons bevrijden"? is al een heel oude vraag. Adam en Eva zijn de eersten geweest, die deze vraag hebben gesteld nadat zij zichzelf en hun nageslacht door hun revolutie tegen God in de ellende stortten. De revolutie brengt geen bevrijding. Zij brengt slechts gebondenheid, slavernij en steeds grotere, meerdere ellende. De Heilige Geest inspireerde David om een antwoord, HET antwoord, te geven op de twijfelmoedige vraag van velen: „Wie zal ons het goede doen zien". De verheffing van het licht van 's HEEREN aanschijn doet het goede zien.

Gods antwoord op die vraag is de heenwijzing naar de Held, bij Wie Hij hulp bestelde: Zijn Zoon. Hij zond Zijn Zoon tot een zaligmaker, vrijmaker, gelukkigmaker, blijmaker in deze wereld om door verwerving en toepassing „bevrijding" te bewerken van alles wat ons mensen gevangen houdt: de vloek der wet, de kracht der zonde, de macht van de boze en het boze! In het licht dat God ontstak in en door Jezus Christus, Die sprak: „Die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" „gelooft in Mij" en „indien de Zoon U zal vrijgemaakt hebben, zo zult ge waarlijk vrij zijn", wordt ons de weg gewezen tot het zien van het goede.

Hij was het, Die de „gevangenis gevangen genomen heeft" (Ps. 68 : 19). Hij voer op in de hoogte, om gaven te ontvangen en te nemen om onder de mensen uit te delen tot hun bevrijding. Hij wil om die gaven gevraagd zijn. Hij biedt die gaven aan het water des levens, om niet! Geloof, hoop en liefde zijn hetgeen wij nodig hebben tot bevrijding. Slechts de Geest van Christus is in staat ons daarvan iets te doen bezitten.

„Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht", roept de Heere ons in Zijn evangelie

toe. „Wie is slecht, hij kere zich herwaarts” zo betuigt de Heere in Zijn Woord tot ons.

„Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere", zo staat er in vers 6. Wat zijn die offeranden der gerechtigheid? Een ootmoedig belijden van onze zonden, die ons in de „gevangenis" brachten en die ons daarin houden. Een ootmoedig, gelovig smeken om vergeving van onze zonden om Christus' bloeds wil en een ootmoedig, aanhoudend vragen om vrijmaking van onze zonden door Christus' Geest. Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. Daarin ligt de verheffing van Gods vriendelijk, verzoend Aangezicht over ons. Dat bevrijdt van angst en vrees. Dat doet vreugde in het hart komen. Dit is een vreugde van een andere soort dan die welke genoten wordt ten gevolge van het nuttigen spijs en drank (vs. 8). De vreugde die de Heere op het gebed, op Zijn tijd, schenkt is een zielevreugde, die voortvloeit uit het verzekerd worden en zijn van Gods vergevende, zorgende liefde in Christus. Het is een vreugde, die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. Het is een voorsmaak van de eeuwige vreugde. Al blijven de omstandigheden dezelfde, toch kan men dan in vrede nederliggen en slapen, terwijl anderen dat niet kunnen. Soms bevrijdt de Heere niet alleen van angst en zorgen, maar ook van de omstandigheden, die angst-en zorgverwekkend zijn. Eens komt voor degenen, die God zoeken in al hun zielsverdriet, de volkomen, altijddurende bevrijding. Voor de gebondenen, die op Hem hopend wachten, zal er verlossing, bevrijding komen, 's Heeren goedheid en trouw zijn zeer groot.

Daarom vraagt naar de Heere en Zijn Sterkte tot Hij ook ons genadig zij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juni 1978

Daniel | 24 Pagina's

WIE ZAL ONS BEVRIJDEN?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juni 1978

Daniel | 24 Pagina's

PDF Bekijken