Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

STUDEREN OP ZONDAG?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

STUDEREN OP ZONDAG?

5 minuten leestijd

„Laat ons de rustdag wijden...", zo zingt de gemeente op zondagmorgen haar sabbatspsalm.

Het is tegelijk ook een opwekking om de dag des Heeren te heiligen, om die af te zonderen van onze dagelijkse bezigheden en haar te vullen met een biddend waarnemen van de door God gegeven middelen.

De zondag is een scheppingsordinantie

De Heere Zelf heeft de. rustdag, gegeven. Het is een instelling uit het Paradijs. Het is een scheppingsordinantie. We. lezen het in Genesis 2 : 2 en 3: Als nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt, had, heeft Hij gerust op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had."

En God heeft die dag gezegend en geheiligd omdat Hij op die dag gerust heeft van Zijn heerlijk scheppingswerk-Niet omdat de Schepper moe was, maar omdat de hemelse Kunstenaar' en Bouwmeester Zich verlustigde in Zijn volbracht werk. Daarin wil God ons tot een voorbeeld zijn en stelt, het tevens tot een regel ten leven als Hij in het vierde gebod zegt: „Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen".

Calvijn zegt: „God wil, dat. Zijn voorbeeld ons tot een regel zal zijn." Zes dagen werken en één dag rust!

Dat ritme heeft de Heere in de schepping gelegd. Het is Zijn wil, die alleen heilig is en goed en tevens Zijn rijke gave, die de Heere in Zijn dag geschonken heeft. Een dag, gegeven om te doen gevoelen dat onze bestemming hoger ligt dan het aardse leven. Een leven, bestaande uit de paradijs-opdracht: „Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar en hebt heerschappij..."

Augustinus heeft het zó gezegd; „De rustdag en het huwelijk zijn de weinige schatten, die gered zijn uit de ruïnes van het verloren paradijs."

Na de val

Zo is de rustdag, Gods dag, wél gebleven, maar niet onderhouden. In Adams val zijn we allen sabbatsschenders geworden. „Mag je studeren op zondag? " Voor ons werk zijn er zes dagen in de week. We mogen daarvoor op de zevende dag geen beslag leggen. In de „mag ik? "-vragen hoor je zo gauw iets van de listige slangenvraag: „Is het ook dat God gezegd heeft: Gij zult niet...? "

Het sabbatsgebod staat niet voor niets op de eerste tafel van de Wet des Heeren, waarin God van ons eist: Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij uw hart!

Het volk van Israël heeft de bedoeling die God in Zijn barmhartigheid met de handhaving van de rustdag had, niet verstaan. En wij? Mag ik...?

Sabbatisme

Israël vond geen rust in God, het verloor zich .in overdreven sabbatisme. Regel op regel, gebod op gebod, 39 stuks sabbatsbepalingen extra.

De Joden in Jezus' dagen verstonden niet, dat de wet geestelijk is en zij vleselijk zijn. Ze meenden dat de wet haalbaar was, dat ze zichzelf konden behouden. In hun wettische ijver waren ze blind voor het offer, dat ook gebracht moest worden voor de sabbatsschenders. Er waren er ook die uitzagen naar het Lam Gods dat de zonden wegneemt, en de ware rust voor Zijn volk aanbrengt.

De betekenis van de zondag

Hij is gekomen en heeft in Zijn leven op aarde betoond welke betekenis de Sabbat heeft. Hij heeft die dag blijmoedig, ongedwongen en tevens zeer bewust besteed in de dienst des Heeren tot bittere ergernis van de letterknechten.

Tegen de Farizeeërs heeft de Heere Jezus gezegd: „De sabbat is er om de mens" en nadat Hij de man met de dorre hand! genezen had: „Zo is het dan

op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen."

Wat dan wel?

Onder het Oude Testament had de strenge sabbatsrust een doel: zij wees schaduwachtig heen naar de Rustaanbrenger Christus. Onder het Nieuwe Testament is de rustdag, middel geworden om die dag te. besteden in de dienst des Heeren. De Dordtse Synode sprak uit: „De christenen moeten de zondag volmaakt heiligen. Deze dag is in de oude Katholieke Kerk altijd onderhouden geweest. Op die dag moet men rusten van alle slaafse arbeid (uitgezonderd die der liefde en der noodzakelijkheid) mitsgaders van alle zaken, die de godsdienst verhinderen."-

De Heidelb. Catechismus geeft in zondag 38 geen opsomming van wat er allemaal weg of niet mag.

Als je het antwoord eens rustig doorleest, blijkt het een drukke dag te worden, vol aktivitait: onderhoud van kerkedienst, predikambt en scholen, inzonderheid op de rustdag naarstig tot Gods gemeente komen om Gods Woord te horen, de sakramenten te gebruiken, de Heere openlijk aan te roepen, de armen christelijke handreiking, te doen.

Dan heb je geen tijd voor je huiswerk. Dan zul je daar de hele week al rekening mee houden. Dan zal ook een (leraar op een) christelijke school daar rekening mee houden.

En er staat nog meer in de Catechismus: dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken ruste, de Heere door Zijn Geest in mij werken late en alzo de eeuwige sabbath in dit leven aanvange.

Is dat al bij jou op zondag •— en de andere dagen?

Laten we steeds beproeven wat de welbehagelijke wil van de Heere is. God heeft Zijn dag gegeven tot een herdenkingsdag van Christus' opstanding, van Zijn overwinning uit de dood en van Zijn volbrachte Middelaarswerk.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 1982

Daniel | 28 Pagina's

STUDEREN OP ZONDAG?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 1982

Daniel | 28 Pagina's

PDF Bekijken