Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

EEN APOSTEL DER LIEFDE?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

EEN APOSTEL DER LIEFDE?

8 minuten leestijd

Het is de gewoonte dat om hei andere nummer van Daniël een bijbelstudie verschijnt. Bijgaande studie is de eers van een serie over de algemene zendbri van de apostel Johannes.

Iédere studie begint eenvoudig, maa klimt op in moeilijkheidsgraad. De vra gen die eveneens eenvoudig beginnen, zij® vooral gericht op het heter begrijp van het bijbelgedeelte.

Apostel der liefde

Een apostel der liefde. Dat spreekt ons wel aan. Wij houden niet van mensen die je liefdeloos de waarheid kunnen zeggen. En dat is ook logisch, want wie van ons wil er genadeloos behandeld worden. We hebben allemaal liever met aardige mensen te doen. Was de apostel Johannes ook zo'n aardige man? Ik denk het wel ja. Hij was een ander persoon dan de apostel Petrus. Hoewel dat ook een godvrezende discipel was van de Heere Jezus, was Petrus veel opvliegender. Johannes was rustiger van karakter en dacht eerst twee keer na voor hij iets zei. Hij was ook erg bescheiden. In het evangelie dat hij schreef, komt zijn eigen naam zelfs niet één keer voor. Als hij het over zichzelf heeft, schrijft hij „de discipel die Jezus liefhad"'of „een andere discipel". Daar kun je nog wat van leren. Een apostel der liefde. Hij wordt ook wel zo genoemd omdat hij het veel over de liefde heeft. In de eerste plaats schrijft hij veel over de liefde van de Heere Jezus en de liefde van God. Hij kon het maar niet begrijpen dat de Heere nog mensen wilde liefhebben. Het was een wonder voor hem geworden dat de Heere Jezus ook hem wilde liefhebben. Daarom heeft hij het ook telkens over de discipel die Jezus liefhad. De Heere Jezus had hèm lief. Nee, over zijn liefde tot de Heere heeft hij het niet zoveel. Daar schiet hij ook alles in tekort Hij heeft persoonlijk in zijn hart ervaren en gevoeld dat de Heere zo iemand als hij was, al zijn zonde wilde vergeven. Daarom heeft hij gedreven door de Heilige Geest zijn bijbelboeken geschreven en je voelt als je die leest dat hij dat wonder van Gods liefde voor vuile zondaren ook anderen zo gunt.

Een apostel der liefde. Hij schrijft ook op veel plaatsen over de liefde tussen de mensen. De apostel weet hoe belangrijk het is dat mensen wat voor elkaar over hebben. Johannes heeft door genade de liefde van God leren kennen voor mensen die het helemaal niet verdiend hebben en daar heeft hij iets van geleerd. Nu moet hij zijn naaste ook liefhebben, ook al heeft die naaste het niet verdiend. Daar kunnen we ook wel wat van leren denk ik. Of het nu over je broer gaat of over je zusje, je vriend of je vader of moeder als je die nog mag hebben, probeer maar aan de apostel Johannes te denken.

Een apostel der liefde. Dat betekent niet dat hij er doekjes om windt Nee, dat denkt men wel eens, maar hij blijft wel eerlijk en recht op de man af. Het is geen zoetsappige liefde, waar hij het over heeft. Hij praat niet alles goed en hij laat niet alles zomaar gaan. Soms is hij zelfs zo eerlijk datje er van schrikt Hij zegt heel rustig dat in sommigen de waarheid niet is (1 Joh. 1 : 8) en dat anderen leugenaars zijn (1 Joh. 2 : 4). De mensen die uit de gemeente zijn gestapt noemt hij de antichristen (1 Joh. 2 : 18, 19). Als iemand zijn broeder haat, die is een doodslager en die heeft het eeuwige leven niet, schrijft hij (1 Joh. 3:15). En toch is dat niet hard. Toch is Johannes een apostel der liefde. Als je vader je straf geeft, omdat je iets fout deed, dan doet hij dat toch ook omdat hij je liefheeft? Of niet soms? En als de dominee ernstig waarschuwt dan moet je ook maar bedenken dat hij dat uit liefde doet

Hij schrijft aan de gemeenten

In het Nieuwe Testament begint een brief meestal met de afzender en het adres. Bij de brief 1 Johannes vinden we echter niets daarvan. Hij begint direkt met de inhoud. Misschien is het dan ook wel geen echte brief geweest Het zou heel goed kunnen zijn dat het een korte preek is of een kort

geschrift met waarschuwingen aan de gemeenten. Daarom heet deze brief ook een algemene zendbrief. Hij is niet aan één gemeente geschreven, maar hij werd doorgegeven en waarschijnlijk ook overgeschreven. Het werd 'zelfs zo'n bekende brief dat hij in de Bijbel kwam. Dat heeft de Heere allemaal zo bestuurd en het is een voorrecht dat wij hem ook mogen lezen.

Waarom heeft hij geschreven?

Waren er bepaalde dingen gebeurd in de gemeenten? Wilde de apostel hen waarschuwen? Ik denk dat we twee redenen kunnen noemen Allereerst was het niet zo goed gesteld met Gods kinderen. Dat zijn immers ook geen heiligen en maken ook veel fouten. Wat er met hen aan de hand was? Wel, ze leefden zo ver bij de Heere vandaan Ze hadden zo weinig van die echte blijdschap (1 : 4) en ze leefden zo slordig en zondig (2 : 1). Ze wisten wel dat er iets in hun leven gebeurd was, maar ze konden niet bekijken of dat nu eigen werk was of het werk van de Heere Zelf (5 : 13). Bovendien was er onenigheid in de gemeente en werd er geroddeld en getwist

Dat is natuurlijk ook niet zo best en ook daar waarschuwt Johannes scherp tegen (2 : 3-11 en 4 : 7-21).

Maar er waren ook andere gevaren. Er was een groep mensen uit de gemeente gestapt die het met de leer van vroeger niet meer eens was. Ze geloofden niet meer dat de

Heere Jezus echt als mens en God aan het kruis was gestorven en ze loochenden dus - -* gewoon de Heere Jezus. Ze geloofden niet dat de Messias een echt mens geweest kon zijn. En bemoeiden ze zich nu maar niet met hun oude gemeente; maar ze probeerden nog steeds hun invloed uit te oefenen. De apostel Johannes waarschuwt de gemeenten scherp voor deze dwaalleer (2 : 18-27; 4 : 1-6). Bovendien; het uit de gemeente gaan op zich is al bedenkelijk (2 : 19).

Om welke Johannes gaat het?

We zijn er wel vanuit gegaan dat de schrijver van deze brief dezelfde is als die van het evangelie en dus de zoon van Zebedeüs en de broer van Jacobus (Matth. 4:21), maar wie weet hebben we wel met een andere Johannes te doen. En ja, hoe kom je daar achter? Hij zegt er zelf niets over. Het enige wat in deze richting wijst zijn de eerste verzen van hoofdstuk 1, waar hij zich aandient als een ooggetuige. Hij heeft de Heere Zelf ontmoet en is getuige geweest van Zijn leven. De eerste verzen . zijn wat woordgebruik betreft bovendien echt woorden van een apostel, die met gezag spreekt We komen daar de volgende keer bij leven en welzijn op terug. Veel duidelijker is de hele manier van schrijven, die overeenkomt De schrijver van het evangelie moet dezelfde zijn als die van de brieven, want ze hebben dezelfde stijl. Tot in de formuleringen toe gelijken ze op elkaar. Een aantal woorden dat Johannes dikwijls gebruikt zijn in de hier volgende kolom weergegeven.

Vragen

1. Waarom is het wel eens goed als een vader of moeder, een leraar of een predikant ons eens goed de waarheid zegt?

2. We moeten onze naaste liefhebben als onszelf. Vooral Gods kinderen zouden dat goed moeten beseffen. Weetje waarom?

3. Waarom schreef Johannes zijn brief?

4. Niet alleen het woordgebruik van het evangelie en de brieven lijken op elkaar. Ook de onderwerpen die hij behandelt komen telkens terug. Vergelijk de volgende gedeelten: oh. 1:1, 2-1 Joh. T:1, 2 Joh. 1:14-1 Joh. 4 : 2, 3 Joh. 15 : 3-8 - 1 Joh. 2 : 24 Joh. 3 : 16-1 Joh. 4 : 9; 4 : 14 Joh. 15 : 11 - 1 Joh. 1 : 4 Joh. 15 : 12-17-1 Joh. 4 : 7-12 Joh. 20 : 31 - 1 Joh. 5 : 13

5. Zoek in een konkordantie het woord „liefhebben" op en vergelijk dan het evangelie met de brieven van Johannes. Welke liefde bedoelt de apostel meestal?

6. Moderne „christenen" spreken liever over hun liefde tot Jezus dan die van de Heere tot hen. Waarom is dat bij de apostel anders?

7. Zoek in de konkordantie het woord „geloof' op en daarna „geloven". Welk woord gebruikt de apostel liever? Heb je enig idee waarom?

8. Welke woorden in de hier afgedrukte kolom horen twee aan twee bij elkaar? Kun je daaruit nog een kenmerk van de stijl van Johannes halen?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 januari 1983

Daniel | 34 Pagina's

EEN APOSTEL DER LIEFDE?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 januari 1983

Daniel | 34 Pagina's

PDF Bekijken