Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE STEM VAN DE BRUIDEGOM EN VAN DE BRUID

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

DE STEM VAN DE BRUIDEGOM EN VAN DE BRUID

6 minuten leestijd

In de bruidsdagen van prinses Juliana en prins Bernhard heeft wijlen professor G. Wisse een tijdwoord gesproken, getiteld: ., Het Prinselijk Bruidspaar in de poort van Bethlehem". Bij de herdenking van dit gouden huwelijksjubileum op Koninginnedag zijn de toen gesproken woorden ook nu nog aktueel, omdat ze vastgemaakt zijn in het Woord van de Koning der koningen.

„De klokken worden geluid, maar niet de klokken boven de Delftse grafkelder. Maar bruiloftsklokken roepen als een stem des Heeren over onze landouwen het uit: ..Wederom zal gehoord worden de stem der vrolijkheid en de stem der blijdschap, de stem des bruidegoms en de stem der bruid.'" Vorstelijke huwelijksverbintenissen met name kunnen onnoemelijk groot van invloed worden, van vèr strekkende betekenis voor een volk, ja soms voor het geheel der internationale verhoudingen.

In dit vorstelijk huwelijk toch gevoelt Nederland, heel ons volk, dat hier iets gebeurt hetwelk vaderland en volk, onze historie en toekomst raakt. Eén van de bitterste bezoekingen van God mag het heten, wanneer God-Almachtig zó Zijn slaande hand over een volk opheft, dat de levensliefde niet meer funktioneren kan naar de inzetting en ordinantie Gods; en alzo de „historie" in haar normaal verloop en ontwikkeling wordt gestuit: bijvoorbeeld door oorlog of revolutie.

Het huwelijk wil zeggen: historie voortgang en ontplooiing van de mensheid als organisch geheel. Huwelijksstuiting, als de stem van de bruidegom en de bruid niet meer wordt gehoord, dan is dat de verwoesting van de cel van het menselijk leven; zoals zich dit van uit het gezin in maatschappij en kerk presenteert. ()

Dat dan Vorstenhuis en volk bij aanvang en vernieuwing de God der gerechtigheid erkenne. opdat dc stem van de Bruidegom en de Bruid vernomen worde de God des lofs tot heerlijkheid.

De klokken van Delft zullen nog eenmaal, nog andermaal, nog wederom luiden alle aardse heerlijkheid, óók vorstenluister gaat eenmaal onder en daalt in het graf. Bedenk het geliefd Vorstenhuis en volk, alleen wie God heeft is rijk!

Alleen wie het huwelijk met de hemelse Bruidegom uit Bethlehem kent, die is gelukkig; hem wacht de feestzaal waar God alle tranen van de ogen zal afwissen, waar eeuwige blijdschap op het hoofd zal wezen, met verzadiging van vreugde eeuwiglijk."

Hij doet ons niet naar onze zonden

De Heere gaf aan ons Vorstelijk Paar de kinderzegen, die naar de huwelijkspsalm als olijfplanten rondom hun tafel waren. Op paleis Soestdijk werden vrolijke kinderstemmen gehoord. Maar dreigend waren de onweerswolken die zich samenpakten en onheilspellend de oorlogsgeruchten in het jaar 1939, toen Prinses Irene Emma Elisabeth geboren werd. Het overschaduwde de blijdschap met zorgen. Bij deze geboorte heeft wijlen dominee G. H. Kersten een tijdwoord gesproken over: , .Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden". Ook deze woorden zijn met ons Prinselijk Paar door vele hoogte-en dieptepunten meegegaan op hun huwelijksweg.

„Wederom is een loot ontsproten aan de oude Oranjestam, bij vernieuwing heeft de Heere blijk gegeven dat Hij die Vorstenstam nog niet wil uithouwen. Op zichzelf is dit feit van grote betekenis voor ons Vorstenhuis niet alleen, maar ook voor geheel het Nederlandse volk. Te meer noopt het ons tot verootmoediging, nu de tijden uiterst bang zijn en de gevaren van een nieuwe wereldoorlog steeds dreigen en de nood door de volkeren geleden veler gedachten rijp maakt voor revolutionaire verwoestingen. Zolang Nederland en Oranje door de Heere werden saamgebonden, werd ons volk voor revolutie bewaard. En die band eens door God gelegd, wil de Heere nog onderhouden en bestendigen, een nieuwe spruit aan de Oranjes toevoegend. () In gedachten gaan wij terug naar het stamhuis der Oranjes. Juliana van Stolberg, van haar wordt een zeer loffelijk getuigenis gegeven, van haar oprechte godsvrucht die zij openbaarde in het beminnen der waarheid en in haar tedere wandel.

Op gezette uren werden op de Dillenburg de maaltijden gebruikt cn beëindigd met het lezen

van Gods Woord door de hofprediker. Wij beminnen het Huis van Oranje om der vaderen wil. In 1728 schreef Jacobus Leydckker predikant te Middelburg: „Ons vereenigd Nederland ervaart het onwaardeerbaar geluk van koningen en voedsterheren en vorstinnen tot zoogvrouwen der kerk te hebben." () Hoelang zal Nederland de naam van een protestants volk dragen? Hoelang nog zal ons Oranjehuis nog worden geduld? Hoelang nog zal God volk en Vorstenhuis dragen? Rechtvaardig zou Hij ons met één slag weg kunnen doen.

Dat het verheugde Oranjehuis en het feestvierend Nederland zich in het zwart kleden vanwege de zonden. Wij hebben God op "t hoogst misdaan, wij zijn van 't heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaad'ren tevens."

(wijlen ds. G. H. Kersten, augustus 1939)

En welke vorsten

En toen kwam de oorlogslawine! Neèrlands grond dreunde onder het oorlogsgeweld, het

50 jaar getrouwd foto: Max bloed van Neèrlands zonen kleurde de grensgebieden en Grebbeberg. Uit "s lands historieblaan weten wij dat ook het hart van Koningin Wilhelmina bloedde toen zij met ons Prinselijk Paar het vaderland verlaten moest.

„Uw roeping is: Uw volk een moeder zijn. Dat waart Ge, 'n leven lang! Nu woelt de pijn in Uwe ziel, van heel een volk van wezen. Geen balling peilt Uw leed: U deert de schijn

van bovenmens'lijk sterk en stil te zijn. al schreit Uw diepste moederlijke wezen." Hoe zwaar viel haar ook het scheiden van haar dochter en kleinkinderen die naar Canada gingen. Als Prinses Juliana en Prins Bcrnhard in ballingschap een derde dochter van de Hcere ontvangen, vertelt grootmoeder Wilhelmina aan het Nederlandse volk waarom zij haar Margriet noemen:

„Wellicht verdiept gij u thans in gissingen omtrent de gedachte die door deze naam wordt uitgebeeld. Het is de bedoeling van de ouders door de keuze van deze naam een band voor het gehele jonge leven te leggen tussen ons thans zó zwaar beproefd volk en de jonggeborene. Wie herinnert zich niet de in de meimaand ontluikende margrieten op weide en veld, die ieder jaar opnieuw de herinnering aan al dat lijden en die smart van die verschrikkelijke meidagen van 1940 met hun blankheid overkleden, ons fluisterend over een betere toekomst."

Als Zij bij Haar abdicatie Prinses Juliana toespreekt weet Koningin Wilhelmina hoe zwaar deze taak is. als een liefdevol moeder zegt Zij:

„Mijn kind, ik weet hoe gij tegenover uw nieuwe plichten staat. Als vrouw en moeder van een jong en gelukkig gezin, zult gij verstaan het grote gezin dat het Nederlandse volk is, dat ik u thans ga toevertrouwen te leiden met vaste hand. God geve u wijsheid en kracht!"

Bij een terugblik op het gouden huwelijksjubileum van Prinses Juliana en Prins Bernhard. was ook dit historie door Gods hand geschreven. Als koninklijk gezin stonden ze in droeve dagen ook aan de baar van een geliefde moeder en grootmoeder prinses Wilhelmina. Haar laatste wens was: „Ik wil niet dat op mijn kist de tekenen van het koningschap gelegd worden. Ik wil op mijn kist een open Bijbel."

De klokken van Delft hebben geluid, zij zullen wederom luiden alle aardse heerlijkheid, óók vorstenluister gaat eenmaal onder en daalt in 't graf. De geschiedenis begint en eindigt met een bruiloft: de bruiloft van het door Gods hand samengebrachte mensenpaar in het Paradijs en de bruiloft van het Lam. over wie de Bruidskerk als van haar hemelse Bruidegom zingt: En welke vorsten ooit het aardrijk moog' bevatten. Wie hunner is o Heer', met U gelijk te schatten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 april 1987

Daniel | 32 Pagina's

DE STEM VAN DE BRUIDEGOM EN VAN DE BRUID

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 april 1987

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken