Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verkering krijgen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verkering krijgen

7 minuten leestijd

Het is alw eer enige maanden geleden, dat wij met ons tweeën bij een bushalte in Utrecht stonden. Al heel snel kwam er een jong stel bij ..zitten". Zij was veertien en hij ook zo iets. Hoewel er ruimte genoeg was op de bank van het bushokje, besloot zij toch maar bij haar sterke vriend op schoot te gaan zitten. Hun liefde leek diep te zitten. In ieder geval kostte het hun heel wat moeite om afscheid te nemen. Gelukkig kwam de bus. Wij stapten samen met het ..knulletje" in. ..Tot zondag drie uur op de kermis!", riep zij hem nog na. De bus reed weg. Wij wierpen een laatste blik op het bushokje. Het meisje was gelukkig al weer over haar verdriet heen. Uit de bosjes was een nieuwe vriend opgedoken. Met de armen om elkaar heen liepen ze weg. Blijkbaar rekende zij erop dat liefde blind maakt.

Dit is zomaar een voorbeeld van een verkering uit onze eigen moderne tijd. Het is met talloze andere aan te vullen. Met dit voorbeeld willen wij niet alleen wijzen op het slechte gedrag van de „jeugd van tegenwoordig". Deze dingen zijn in alle tijden voorgekomen en ook in kerkelijke kringen. Met dit voorbeeld willen we alleen laten zien. dat met zoiets moois als verkering en verliefdheid ook verkeerd omgegaan kan worden.

Hé, ik ben weer verliefd!

De meesten kennen deze ervaring wel. Bij ons op de lagere school spraken we er vrij openlijk over. Het was toen dankbare gespreksstof. Je veranderde zo vaak van meis je of jongen dat je altijd wel iets had om te bespreken. Alleen het persoontje in kwestie wist er niets van. hoopte je tenminste.

Na de lagere school wordt dat anders. De een volgt de ander minder snel op. De verliefdheid gaat dieper. De gevoelens zijn veelal ook serieuzer. Van deze verliefdheid wordt niemand op de hoogte gesteld, hooguit enkele zeer goede vrienden of vriendinnen.

Toch gaat ook deze verliefdheid vaak weer over. In de meeste gevallen leidt het niet tot een verkering. Hoe moet je dit dan zien? Zijn het verkeerde gevoelens? Dat lijkt ons van niet. Dat je verliefd wordt, is alleen maar goed.

Zo heeft God de mens geschapen. God wil dat man en vrouw elkaar liefhebben. En om die mensen bij elkaar te brengen gebruikt Hij de verliefdheid. Maar waarom dan al die voorbijgaande verliefdheden? Deze horen bij het volwassen worden. Hierdoor krijg je steeds meer zicht op wat voor een jongen of meisje bi j jou past en bij wat voor iemand jij zelf past. Je wordt er dus wijzer van. Hiermee willen wij niet zeggen, dat deze gevoelens verder maar op mogen borrelen zoals ze bij je opkomen. Ook voorbijgaande verliefdheden moeten zuiver zijn. Gaat het enkel om het lichaam van de ander of is er meer? Anders lijkt het ons geen echte verliefdheid. Ook is het goed om je eens af te vragen, waarom je van de ander „houdt". Doe je dat alleen voor jezelf? Is de liefde

van de Heere hebt uitgezocht. Vaak wordt in dit verband gewezen op Eliëzer. de knecht van Abraham die een vrouw voor Izak uit moest zoeken. Op zijn gebed werd hem toen een vrouw aangewezen. Misschien vind je dit wel wat moeilijk. Jij hebt in ieder geval nog nooit zo'n duidelijk teken van God gekregen. Toch kun je best wel wat van het gebed van Eliëzer in Genesis 24 leren. Eliëzer stelt hier zelf een oplossing voor en vraagt of God die wil zegenen. Zo zullen wij ook mogen bidden of God onze keuze zegenen wil. We mogen dan vragen of God onze toenaderingspoging zegenen wil wanneer het een vriend(in) naar Zijn wil is. En zo mogen we dan onze verkering in afhankelijkheid beginnen en moeten we 'm ook voortzetten. |

We willen er hier wel op wijzen, dal zo'n begin geen garantie inhoudt, dat je ook met die persoon zult trouwen. Zo'n verkering kan ook uitgaan. Maar dan heeft God daar Zijn bedoelingen mee. Dan mag je van Hem ook kracht en troost verwachten.

Eerst volwassen worden?

Een andere vraag is of je er aan toe bent. Het is niet niks om je helemaal aan iemand te verbinden en lief en leed met hem of haar te delen. Hierbij moeten we oppassen om niet al te dramatisch te zijn. Dat zijn ook zaken die je in de loop van je verkering van en aan elkaar moet leren. Als je de verkering maar serieus neemt!

Als je jong verkering hebt. voordat je volwassen bent (en die leeftijd ligt meestal dichter bij de éénentwintig dan bij de achttien), dan is het wel zaak. extra goed op te letten, dat je elkaar niet in de weg loopt. Je bent dan allebei nog volop in je ontwikkeling. Hel gevaar is er. dat je elkaar j teveel beïnvloedt. Je ziet bijvoorbeeld wel eens. dat de jongen alles voor het meisje gaat regelen en beslissen; andersom komt ook voor. Dat is heel ongezond, want dan kun je nooit een eigen persoonlijkheid worden; een echt mens. zoals de Heere je geschapen heeft. Dan had je beter kunnen wachten, tot je wat vol wassen er was. (En nu hebben wc het nog niet eens gehad over het probleem van de jarenlange verkeringsperiode die een relatie op b ij voorbee 1 d zestienj arige leeftijd met zich meebrengt.) Toch: een ..jonge" verkering kan heel goed zijn. als je maar echt samen volwassen wordt, en elkaar laat volwassen worden. Dat is soms een hele opgave. Maar het loont de moeite: tegen de tijd dat je gaat trouwen, ben je als twee verschillende mensen toch al Hink naar elkaar toegegroeid; je kent elkaar door en door en je vormt al een beetje een eenheid.

Weet je het zeker?

De vraag of je echt wel genoeg van de ander houdt, kan je in het begin nogal achtervolgen. Meen ik het wel? Wil ik met hem of haar heel m'n leven door? Deze twijfel kan er soms toe leiden dat de officiële verkering telkens wordt uitgesteld. We hebben het al gezegd: volkomen zekerheid vooraf is niet de bedoeling. Dal kan ook niet. Alleen proefondervindelijk kun je merken of je bij elkaar past en echt van elkaar houdt. c.q. gaat houden. Tijdens je verkering merk je vanzelf of het goed gaat. of je naar elkaar toegroeit. Zekerheid moet ook groeien!

Doordat je veel dingen met elkaar deelt, kun je elkaar , niet meer missen en zou je niet meer willen ruilen. Hoe meer je naar elkaar toegroeit.

hoe meer zekerheid, hoe gemakkelijker het in zekere zin ook wordt om trouw te blijven (wat overigens je plicht is!). Je kunt best nog wel eens iemand tegen komen van wie je ook zou kunnen houden, maar met hem of haar heb je dat proces van naar elkaar toegroeien niet meegemaakt: en het zou verraad aan je vriend(in) zijn om er met die ander vandoor te gaan.

Verkering krijgen volgens het boekje?

Het schrijven van dit artikeltje was voor ons een vreemde ervaring. We zi jn zelf nog maar drieëntwintig en dat is wel wat jong om allerlei raadgevingen te berde te brengen. Aan de andere kant ligt dc verkeringstijd nog niet zover achter ons en dat geeft de mogelijkheid tot inleven van de situatie.

Onwillekeurig hadden wc onze verkering (én die van anderen) in ons achterhoofd. We merkten dat het onmogelijk was om een algemene handleiding tc schrijven die een goede verkering garandeert. Iedere verkering, ieder mens is immers weer anders? Dit artikeltje geeft dan ook alleen maar wat stof tot overdenking. Het is namelijk belangrijk dat je in deze zaken eerlijk omgaat met jezelf, met je naaste en bovenal met God. ..Ken Hem in al uw wegen"!

Tenslotte: we hopen dat deze woorden je materiaal bieden om in het begin van je verkering met elkaar en met anderen te praten. Want één ding weten we zeker: de eerste kussen waren lang niet zo belangrijk voor onze verkering dan de eerste gesprekken!

Utrecht Wim en Gerda

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 september 1988

Daniel | 33 Pagina's

Verkering krijgen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 september 1988

Daniel | 33 Pagina's

PDF Bekijken