Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In gesprek met mej. Blonk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In gesprek met mej. Blonk

5 minuten leestijd

Zoals u o.a. op de Bondsdag hebt kunnen horen, is van mejuffrouw M. Blonk opnieuw een gedichtenbundel verschenen, ditmaal ten bate van de vakantieweken voor gehandicapten. Lang niet iedereen zal weten wie mej. Blonk is cn dat was voor ons de reden om haar enkele vragen te stellen. Haar eerste rcaktie was: ..Maar het gaat helemaal niet om mij. ik wil niet graag op de voorgrond slaan!" Gelukkig wilde zij ons toch het een en ander vertellen uit haar leven en wij geven dat graag aan u door.

„Ik ben in Woerden geboren cn getogen. Na dc lagere school was ik een poosje op de Mulo. Mijn vriendinnen deden dat echter niet. Heel de buurt speelde terwijl ik mijn huiswerk moest maken. Dal maakte, dat ik liever van dc Mulo afging. Later had ik daar wel spijt van. maar toen kon ik niet meer terug. Ik kwam terecht op dc naaischool, waarna ik jaren kraamverzorgster ben geweest.

Mijn ouders hadden een Reformwinkel waarin ook mijn zus werkte. Toen zij ouder werden en zich uit dc zaak wilden terugtrekken, beslool ik om ook dat werk le gaan doen. Zes en twintig jaar hebben mijn zus cn ik de winkel gedreven. Toen ik 70 was. zijn we ermee gestopt cn hebben wc het winkelpand verkocht. Dat was heel wat. als je weet. dat de winkel vanaf 1860 in onze familie is geweesl. Achter dc zaak is een grote tuin. Daar was een houten bungalowtje gebouwd, waar mijn ouders jaren in hebben gewoond. Nu wonen wij cr samen en we hebben het heel goed. Rondom ons zien we de prachtige natuur en we worden gewekt door het vogelgezang. Het werk in de winkel was trouwens niet hei enige dat ik deed. Toen mijn moeder hulpbehoevend werd. heb ik haar veel mogen helpen. Bovendien zat ik al jong in verschillende verenigingen en was ik redaktielid van de kerkbode van Woerden. Over mijn ouders wil ik u ook wel wat vertellen. Mijn vader was 30 jaar in de kerkeraad geweest, 't Was een stille in den lande. Altijd was hij bevreesd zich iets loc te eigenen. Vader droeg de lantaarn op zi jn rug. ..Ik ben de minste, dc domste, de kleinste", zei hij altijd. Maar toen hij begraven werd. was er een enorme belangstelling, ook van Gods kinderen. De oude Bart Roest sprak en ds. Liglenberg uit Rijssen die als student nogal eens bij ons logeerde, leidde de begrafenis.

Ook mijn moeder was geen bezittende christin. Iedereen kon zalig worden, maar zij niet. Ze is echtcr op 89-jarige leeftijd mei blijdschap heengegaan. Ds. Kleppe sprak bij de begrafenis over deze tekst: ..Ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudl inkomen" cn „Ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niel gevonden!" Daarin is mijn moeder getekend. Toen zij begraven werd. kon ik niet bedroefd zijn. Hel was een onvergetelijke ure. waarin de Heere overkwam.

Wat is het toch een wonder dat de Heere nog zondaren trekken wil uit de duisternis! De Heere heeft mij getrokken van mijn jeugd af aan. ik was nog maar heel klein, toen ik al besef had van mijn zonden. Later werkte dat meer door en ik mocht in deze jaren dicht bij de Heere leven. Toch voelde ik ccn leegte, een scheiding, ccn kloof die steeds wijder en groter werd. 't Werd voor mij steeds onmogelijker om tc geloven dat cle Heere Jezus ook voor mij Zijn Leven gegeven had. Onder een preek van de heer Wijting: „Van boven het verzoendeksel af" gaf de Heere licht in deze zaak cn mocht ik zien op het kruis van Christus. Zijn verzoenend lijden en sterven ook voor mij.

Nu mag ik daarvan getuigen in mijn gedichten. Misschien denkt u dat ik maar even ga zitten en dan wat regels op papier zet. Zo is hel echter niet! Elk gedicht dat u leest in de bundels, is mij van Boven geschonken.

Natuurlijk heb ik bepaalde gaven van de Heere ontvangen en ik ben blij dat ik die ook mag gebruiken, maar toch ben ik iedere keer weer opnieuw afhankelijk van.de Gever. Dal is wel eens moeilijk. Het gebeurde, dat ik in de lijdensweken niet wist waarover ik schrijven

moest. Toen dacht ik een oplossing gevonden te hebben. Ik zou wel eens zoeken in mijn oude schrijfblok cn daar een gedicht uit over schrijven van tien jaar geleden. Terwijl ik dat zo zat te bedenken, ondernam de Satan een aanval op mij. „Wat dien jij toch een arme God, Die niet eens een gedichtje geven kan", spotte hij. Toen viel ik op mijn knieën en ik riep uit: „Heere, IJ bent géén arme God. IJ kunt mij wél een gedichtje geven!" En de Heere antwoordde! Met kracht kwam in mijn hart: „Vader, vergeef het hun. want zij weten niet wat zij doen". Daarover mocht ik toen een gedicht schrijven. Vijf weken later sprak ik met iemand, die mij vertelde, dat ze door dit gedicht werd gegrepen en gedrongen werd om haar ouders te ontmoeten en iets dat niet goed zat uit le praten. Zo wil de Heere ook dit eenvoudige werk nog gebruiken.

Drie gedichtenbundels zijn nu verschenen. Soms komt de vraag op mij af. of ik er mezelf niet mee bedoel. Het mag niet gaan om mijn naam. mijn eer. mijn gaven en talenten. De Heere moet in het middelpunt staan. Ik ervaar het als een wonder, dat Hij - ook over de pas verschenen bundel - een teken ten goede wilde geven. Ik mag geloven, dat het niet mijn werk is. maar de Heere het heeft gegeven, en Hij zal ermee doen wat Hem behaagt".

Hartelijk dank. juffrouw Blonk, dat u zo openhartig met mij hebt willen spreken. Ik hoop van harte, dal uw nieuwe gedichtenbundel onder ons een goede ingang vindt en dat de Heere er Zijn zegen over zou willen geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 mei 1990

Daniel | 32 Pagina's

In gesprek met mej. Blonk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 mei 1990

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken