Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wat laat je met jouw leven zien?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Wat laat je met jouw leven zien?

7 minuten leestijd

Pieter heeft een vakanticbaantjc. Opgetogen gaat hij de eerste maandagochtend naar het werk. Wat hij doen moet, hevalt hem best, maar die gesprekken. Over voethallen en wielrennen, over dc tv-programma's en dan vooral die schuine moppen. Bij het eten tussen de middag touwt hij zijn handen. Hij is de enige, 't Werk bevalt hem wel, maar de sfeer, die valt tegen; erger dan hij verwacht had. Een week later is Karei er ook. Hij kent Karei wel van de kerk. Karei heeft wel vaker een vakantiebaantje gehad bij dit bedrijf. Bij het eten vouwt Pieter weer z'n handen. Als Karei dat ziet, doet hij het ook. De dag daarna weer. F.n dan begint er een tegen Karei: ..Ben jij er ook een die vroom is en niet tegen een schuine mop kan? !\ooit eerder aan jou gemerkt."

Beide jongens lieten met hun leven iets zien. Aan Pieter was te merken dat hij bij de kerk hoorde. Karei liet zien dat hij liever met de wereld meedeed, zich eigenlijk schaamde voor de kerk. voor dc Heere uit te komen. Zon houding als van Karei is voor het eigen geweten niet goed; tegenover die andere niet goed: vooral tegenover de Heere niet goed.

En hoe is dat nou met ons? Wat laat jij met jc leven zien? Wat merken anderen op aan jouw leven? Kan men aan jou zien dat de Heere God is? Kan men aan jou zien dat jij bij de kerk hoort: dat jij dooplid van de Gereformeerde Gemeente bent? Of zou men aan jou kunnen zien. wat het betekent de I leere te vrezen?

„Dat zijn nogal wat vragen". denk jij misschien. Dat is ook zo. Toch zijn het heel belangrijke vragen. Zullen wc ze één voor één eens wat dichterbij bekijken?

God is ook jouw Schepper

Wat kun je aan ons leven zien. merken, horen? Natuurlijk kan iedereen aan jouw leven merken dat je Nederlander bent. Zo zul jc ook aan jou kunnen zien en merken of je ccn jongen of een meisje bent. Tenminste, ik hoop van harte en vertrouw eigenlijk ook dat dit zo is. Want zo wil de Heere dat. Hij laat in Zijn Woord duidelijk uitkomen dat er verschil tussen man en vrouw is en wil Hij dat dit verschil zichtbaar zal zijn. Wees ook als jongeren daarin niet onduidelijk. In je gedrag, in je kleding, in jc haardracht, enzovoort.

Eigenlijk heb je hier al ccn stukje van het antwoord op de eerste vraag: „Kan men aan jou zien dat dc Heere God is? ". Want wat betekent het dat de Heere God is? Wel. dat de Heere. de God van de Bijbel, het voor het zeggen heelt. In alle dingen.

Want Hij is jouw Schepper, cn Hij is Degene Die jc gezondheid cn leven geeft. Daarom mag Hij ook jouw leven voor Zich opeisen. Het is van Hem.

Als Hij dus zegt dat jc niet mag vloeken en stelen, en je doet het toch. dan laat je met jc leven niet zien dat de Heere God is. Karei schaamde zich voor Zijn Schepper, 't Is ook niet gemakkelijk om in een puur wereldse

omgeving te laten zien dat de Heere God is. Zelfs tussen allemaal refo-jongelui is dat niet altijd eenvoudig. Wat laat je dan in woorden en daden zien?

Je hoort bij de kerk

Kan men aan jou zien dat je dooplid bent van de G c re fo r m eerde G e mee n t e? Dc Heere. dc driecnige God. heeft Zijn naam op jouw voorhoofd laten schrijven. Dat is wat!

Hij zegt tegen jou: „Je bent een zondige jongen, een zondig meisje. Je bent een Adamskind. En je kunt in Mijn rijk niet komen tenzij je van nieuws geboren wordt. Tenzij cr een wonder van Gods genade in je leven gebeurt."

Maar Hij zegt ook dat bij Hem deze genade te krijgen is.

„Moeilijke dingen", zeg jij misschien. Ja. maar wel ontzettend belangrijk. Het gaat over het ene nodige. Is

het aan jouw leven te merken dat deze dingen de allerbelangrijkste zijn in een mensenleven? Ook in het leven van een jongere. Want God is onze Schepper. Hij liet ons dopen. Wij leven maar een keer en in dit leven valt de beslissing voor de eeuwigheid.

Bid er maar om of de Heere ook jou er van wil doordringen dat deze dingen zo belangrijk zijn. Dc Heere zal Zijn verbond gedenken zolang de zon en de maan zullen staan. Want wat Hij in de doop laat zien - de afwassing der zonden - dat zal Hij ook zeker aan de uitverkorenen geven. En dat zal dan in hun leven zichtbaar, merkbaar worden. Vraag er maar om of de Heere dat ook in jouw leven wil werken. De ware bekering. Die hebben we nodig. Misschien zeg jij: ..Maar ik weet niet of ik uitverkoren ben". Nee. dat weten we niet. Daarom moet je je daar ook niet achter verschuilen. Maar vraag aan Hem. Die je heefl laten dopen, of Hij ook de betekenis van de doop in jouw leven wil geven. Daar heb je geen recht op. Maar Hij kan het geven en wil er om gebeden zijn.

Jij hoort bij de Gereformeerde Gemeenten. Daar mag je voor uitkomen. Want dat is niet toevallig. Dat heeft de Heere zo bestuurd. En binnen de Gereformeerde Gemeenten is altijd veel aandacht geweest voor de dingen van de vreze des Heeren. Houd jij je daar ook mee bezig? Weet de Heere. de alziende God daarvan, vanuit jouw leven? Kun je dat in jouw leven zien?

Vrees jij de Heere ook (niet)?

En nu de belangrijkste vraag: kan men aan jouw leven zien dat je de Heere vreest? Dat kon men aan het leven van Jozef wel merken. Toen die vrouw van Potifar met haar oneerlijke voorstellen kwam. weigerde hi j. En jij? Praat je mee met allerlei praat op dit vlak? Lees en bekijk jij ook van die blaadjes? Of doe je daar niet aan mee?

Het is moeilijk om te doen wat de Heere vraagt, want de zonde leeft ook in jouw hart. Toch: de zonde doen is nooit goed. Er tegen vechten wel. Kun jij dat niet in eigen kracht? Als de Heere je dat laat zien. wordt je gebed tot Hem: Heere geeft U mij kracht, bekeert U mij. Wal is het nodig dat je leert bidden: ..Heere. bewaar me voor de zonde die in mijn hart leeft. Heere. leert U mij ertegen vechten."

Weet je wat je nodig hebt? Een nieuw hart. Want dan zul je uit liefde tot de Heere de zonde gaan verlaten en naar Zijn geboden willen leven. Misschien zeg jij: ..Maar ik ben onbekeerd, en dan kun je toch niet vroom gaan leven? ". Maar mag je dan wel bli jven meedoen met allerlei zondige dingen? Zwart geld? Winkeldiefstalletjes? Moderne muziek? Laat je dan in je leven niet duidelijk zien dat je de Heere veracht? Maar ook als je keurig kerkelijk meeleeft, en dat is een voorrecht, dan ook heb jc ccn nieuw hart nodig. Want er is niemand die van nature God lief heeft. Het moet van de Heere komen.

Daarom, jongelui, zonde is zonde. Breek ermee. Onbekeerd leven mag niet. Is levensgevaarlijk. Vraag maar of de Heere je bekeren wil. .Als Hij in je leven komt, geeft Hij je iets van de liefde tot Hem. Dan ga jc Hem zoeken, ook met dc droefheid die je krijgt over de zonde. Maar dan zul je ook Hem willen vrezen en de zonde niet meer willen doen. Dan pas ga je goed zien wat allemaal zonde is. Maar dan mag je ook je berouw over dc zonde Hem bekend maken. Dat is al zo groot als jc jc hart vol vragen, en je leven, waarin je het zo moeilijk kunt hebben met de zonde, toch voor hem open mag leggen.

Maar cr is ook meer. De Heere Jezus is juist gekomen voor onwaardige zondaren om hen te redden. Dat is het grootste wonder als je dat geloven mag. Dan wil je graag je leven in Zijn dienst besteden. Want Zijn dienst is een liefdedienst. Als je leven mag in de vreze des Heeren. zul je 't niet altijd gemakkelijk hebben. Jozef kwam zelfs in de gevangenis. Toch zorgde de Hccrc voor hem. En dat zal iemand die in deze tijd de Heere vreest ook zeker ervaren. Ook ais het moeilijk is of tegenzit. Want de Heere bewaart degenen die Hem vrezen. Maar die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen.

Jozef leefde met dc Heere. hoorde naar Zijn gebod. Hij had niet het 'genot' van de zonde. Maar dat is ook maar van korte duur. En dat 'genot' verwoest jc leven, maakt jc geweten onrustig, roept Gods toorn op. Maar Jozef had vrede in zijn hart. hij ondervond liefde en steun van de Heere. Hij was werkelijk gelukkig met de Heere. Als je de Heere vreest, zal dat in jc leven gezien worden. Ik hoop dat jij door genade ook mag ervaren dat het goed is de Hccrc tc dienen.

Capcllc aan den IJssel

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 april 1992

Daniel | 32 Pagina's

Wat laat je met jouw leven zien?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 april 1992

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken