Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zoeken en roepen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zoeken en roepen

4 minuten leestijd

Zoekt de HEEM: terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is. (Jes. 55:6)

Hel is een bekende tekst: 'Zoekl de Heere. terwijl Hij te vinden is'. Voor velen is dit woord zo bekend: en men is er zo aan gewend, dat men er aan voorbij gaal. Anderen zullen bij het horen van dit woord tot zichzelf en tol dc Heere gebracht worden. Van dit woord van Jesaja gekit wel bijzonder: ..Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, zal niet ledig tot Mij wederkeren". Dit woord is op de lippen van de profeten geweest, de Heere Jezus heeft het Zelf gesproken en Hij lcgl het ook op de lippen van Zijn dienaren. Het is een ingrijpend woord en van ccn geweldige inhoud.

Als er staat dat wc de Heere moeten zoeken, dan wil dat zeggen dat we Hem kwijt zijn. Dat was ook zo mei het volk van Israël uit Jesaja's dagen, toen het volk leefde in dc afgang van zijn nationale cn kerkelijke leven. Israël had zijn God verlaten cn Hem smadelijk terzijde gesteld.

Ondanks dc vele vermaningen waarmee de HI.I.RH, door middel van Zijn profeten tot hen kwam, had het volk niel geluisterd. Hel was de Heere hoge ernst met Zijn volk. Hij wilde door hen met een volkomen hart gediend worden. Daarom zond Hij hen Zijn profeten. Maar Israël wilde naar hen niet horen en wilde Hem niet dienen. En toen is de ballingschap gekomen, waarin Israël nog niet tot inkeer kwam. Het volk leefde zonder God cn bleef zonder God leven.

Is dit met ons ook niet het geval? Met ons en met ons volk? Wij hebben God verlaten. Dat geldt al sinds onze val. In ons verbondshoofd Adam hebben wc God verlaten. Bewust hebben we Hem de rug toegekeerd. We leven zorgeloos voort en hebben er geen erg in. dat wc zonder God in de wereld zijn. vervreemd van hel leven Gods.

En nu is die trouwe God zo goed om mensen die Hem verlaten hebben, die zonder Hem leven, na te lopen cn te nodigen: ..Zoekt dc Heere. roept Hem aan".

De Heere wekt ons om Hem te zoeken zolang we hier in dit leven zijn. zolang wc in de genadetijd zijn en onder de genademiddelen leven. Zolang de Heere zegt: 'Zoekt", zolang is Hij te zoeken. Zolang God zegt: 'Roept Hem aan', zolang kunnen wc Hem aanroepen. O. dat we ons toch in de middellijke weg stellen. Wc zullen Hem moeten zoeken met inspanning van alle krachten, we zullen Hem moeten aanroepen met alle macht. Maar, zegt iemand, er staat toch: ..Ik ben gevonden van degenen die naar Mij niet zochten"? Dat zegt de Heere toch in Zijn Woord? Hoe is dat dan?

Daar komen we achter als dc Heere ons gaat onderwijzen en ons Zijn vrijmacht doet zien. De Heere is vrij in Zijn handelen, gelukkig als we dit gaan beamen. Maar wij hebben ons tc houden aan dc bevelen van de Heere.

Wij zullen Hem ook niet zoeken, als de Heere ons niet zoekt, als Hij ons niet raadt: 'Zoekt'. Maar zonder bidden zal niemand tot dc kennis van de zaligheid komen, al staat er in Gods Woord: „Tot degenen, die naar Mijn

Naam niet genoemd zijn. heb Ik gezegd: Ziet. hier ben Ik". God is vrijmachtig, maat" wij hebben ons tc houden aan de eis van Zijn Woord zoals de profeet het hier ons toeroept. Er moet gezocht, cr moet geroepen worden en dan moeten we de Heere vrij laten. F.n waar moeten we zoeken en waar moeten we roepen? Wel. daar waar Hij tc vinden is. Jonge mensen, de Heere geeft ons de genademiddelen. Zijn Woord cn de prediking ervan, dc Woordverkondiging cn de sakramenten. Daar is de Heere te vinden. In Zijn huis. in het lezen van Zijn Woord, in hel bidvertrek. Daar is dc Heere nabij, daar is dc Heere te vinden. Er slaat: 'terwijl'.

Terwijl Hij te vinden is. terwijl Hij nabij is. Wat zal het ons berouwen als we die 'tijd' voorbij laten gaan. Als wc Hem niet gezocht en niet aangeroepen hebben. Aan die 'tijd', aan dat 'terwijl' komt een einde. Velen zullen dan zoeken in te gaan, maar niet kunnen. Dan zal men roepen, maar er zal geen stem en geen antwoord meer zijn. De Heere kan dc kerk. Zijn dienst cn Zijn Woord en de plaats voor het gebed wegnemen. Dan hebben we onze lijd gehad. Dan is de genadetijd voorbij. Dan is het te laat, te laat. voor eeuwig te laat. Jonge vrienden, zoekt daarom dc Heere terwijl Hij te vinden is. roept Hem aan terwijl Hij nabij is.

Middelburg

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 december 1992

Daniel | 32 Pagina's

Zoeken en roepen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 december 1992

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken