Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Staan bij het kruis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Staan bij het kruis

5 minuten leestijd

En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, en Zijner moeders zuster, Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. (Joh. 19:25)

De woorden van de tekst brengen ons temidden van enkele toeschouwers bij het kruis van Jezus.

Het overgrote gedeelte van het Golgothapubliek is bezet met leedvermaak, maar deze drie vrouwen zijn vervuld met een heilig leedwezen. Wat is het een genadevoorrecht tol dal afgezonderde leven van deze vrouwen te behoren. Ja, dat leven te kennen en bezitten.

Het is het genadeleven van de gemeente Gods. dat bij ogenblikken in de geest vertoeft op Golgotha en door hel geloof ziet op een schulddragende Borg. En dc vrucht van dat geloof te zien, geeft een zoete vrede in de ziel.

Jesaja zegt: „Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld: de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. en door Zijn striemen is ons genezing geworden".

Maar voordat Gods kinderen de vrede, als vrucht van Christus' Borgtocht genieten, gaat er iets aan vooraf. Zie je ze staan? Maria, de moeder des Heeren. O. daar gaat het zwaard zielsverwondend door haar heen. Met recht zingt Da Costa:

Hij hei kruis stond Jezus' moeder. Zonder Zoon meer. zonder Hoeder. En het zwaard ging door haar ziel! O Gij heemien! zaagt ge ooit smarte. Ah die aan dal moederhane Op dien stond ten beurte viel?

Zo heeft de weg van het voetstappen-drukken van Jezus, ook haar. Zijn moeder, gebracht op de vervloekte kruisheuvel. opdat ook zij met Christus zou gekruisigd worden. Deze heilsweldaad zal haar straks doen instemmen met de geloofsroem van de apostel: „Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef. doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij".

Zie. daar staat Maria Magdalena bij het kruis waar haar Verlosser aan genageld is. Hoe heeft Hij door Zijn Goddelijke almacht dc duivelen uit haar ziel geworpen. En daar hangt Hij. het voorwerp van haar liefde tot spot en hoon van Zijn versmaders. Staan bij het kruis, de getrouwe volgelingen. Wachtend op het einde.

Nee. ze verlaten Hem niet! En daarin zien we dat hun belijdenis beleving is: „Tot Wicn zullen we anders heengaan. Gij hebt de woorden des eeuwigen levens". Daar horen ook de woorden van de stervende Borg bij. En ze drinken die als het ware van Zijn lippen. Hoe betekenisvol zijn die kruiswoorden van Christus, gesproken in die laatste uren.

Daarom: ze blijven staan bij het kruis. Niets weerhoudt hen. niets schrikt hen af. Geen soldaten noch oproerig volk.

„Ik zal vol heldenmoed, daar Gij mij Zijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezen." Wat hen daar slaande houdt?

Dat is in de eerste plaats de liefde. Het Hooglied zegt daarvan, dat vele wateren haar niet zouden uitblussen, ja de rivieren zouden ze niet verdrinken. En in de tweede plaats is daar hef onwankelbare geloof, dat door een onlosmakelijke band aan Hem verbindt.

Nee. wanneer ze daar staan bij het kruis hebben ze zeker niet alles begrepen: „Wij zien het. maar doorgronden het niet". Daar is het licht des Geestes voor nodig, ja ten diepste zal daar de eeuwigheid voor nodig zijn om dat uit te wonderen. Het is de oprechte liefde die wortelt in het geloof, die hen staande houdt bij dit kruislijden.

Jongelui, kennen we iets van dat vertoeven bij het kruis, als een boetvaardige zondaar? Want alleen arme. ellendige, gans doemwaardige zondaren worden naar dat kruis van Christus gedreven. Verloren zondaren worden gewezen door de vinger van Johannes: „Zie het Lam Gods dal de zonde der wereld wegneemt!"

De oppervlakkige godsdienst vertoeft ook bij het kruis in alle mogelijke passie-liederen en spelen, maar missen de kracht en de waarde van het kruis voor hun arme ziel. Bedenkt dat Hij geen voorwerp is van medelijden en tranen. Die daar draagt de eeuwige toorn Gods. Hij is enkel voorwerp van Vaders eeuwig welbehagen.

Nee, de gevoelige aandoeningen van ons hart verbinden niet aan Hem (hoewel het niet buiten het gevoel omgaat). Maar alleen het geloof schenkt ons deel aan Hem. De Heere schenke dat geloof om met de nood van zonde en schuld tot Hem toevlucht te nemen. Want Zijn bloed reinigt van alle zonden, en Zijn gerechtigheid is genoegzaam voor de allergrootste zondaar of zondares.

De afrekening met een schuldenaar tot verlossing en zaligheid vindt niet anders plaats dat in het kruis. Hierin verheerlijkt de Heere Zich tot opluistering van Zijn Goddelijke deugden. O. kinderen des Heeren, wat ligt de zaligheid toch vast in een Ander, namelijk Christus Jezus en Die gekruisigd.

We eindigen met het besluit op de 43e preek van 'vader Hellenbroek' uit 'Dc kruistriomf van Vorst Messias': „Dus zult gij in de bescherming van Jezus blijven, totdat gij hier niel behoevende onder Zijn kruis te slaan, maar van alle ongevallen verlost zijnde, eens van Hem gezet zuh worden voor den Troon van Zijn Vader, daar Hij tot u zal zeggen: Ziet uw Vader, en tot den Vader: Ziet Uwe zonen en dochteren, Mij en de kinderen die Gij Mij gegeven hebt. Daar dan uwen grote meester Jezus u voor eeuwig zal innemen in Zijn huis. dat huis daar vele woningen zijn, om van alle bedenkelijke goederen verzorg! zijnde, eeuwig bij den Heere le wezen ".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 april 1993

Daniel | 32 Pagina's

Staan bij het kruis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 april 1993

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken