Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Is alles relatief?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Is alles relatief?

4 minuten leestijd

‘Er was eens een kaasboer uit Cjouda die (iep om de taf et zijn vrouw na. 'Die zei toen heet vief MCcs is relatief: als ik iets harder (oop, zit ikjou na.

Dit rijmpje geeft heel aardig weer wat het woord 'relatief' eigenlijk betekent. Relatief 7.011 je kunnen weergeven niet: het hangt er van af hoe je het bekijkt. Als je er van de ene kant tegen aan kijkt, is het zus. maar van de andere kant gezien is het zo. Het is een woord dut heel veel gebruikt wordt. En soms wordt het woord zelf niet gebruikt, maar wordt het wel bedoeld.

Wat de maatschappij zegt...

Ik denk bijvoorbeeld aan een diskussie die onze minister van Justitie, mevrouw Sorgdrager, pas had met de christelijke partijen. Die vroegen haar welke normen zij gebruikt in haar werk. Het ging toen vooral over euthanasie. Zij antwoordde toen dat het voor haar onmogelijk was om centrale ijkpunten (zeg maar: vaste normen) bij vragen over leven en dood te hanteren. 'Een regering mag mijns inziens geen nonnen en waarden opleggen', zei ze. Met andere woorden: de overheid mag volgens haar niet zeggen: 'Euthanasie is verkeerd'. Dat vindt ze, omdat er over dit punt teveel verschillende opvattingen in dc samenleving bestaan. Wat de maatschappij zegt, daar past zij zich bij aan. Als over tien jaar de mensen er anders over denken, dan moeten eigenlijk dc wetten worden aangepast.

Als je deze opvatting goed tot je door laat dringen, dan zie je dat deze minister erg "relatief" denkt: het hangt cr van af hoe de samenleving cr tegen aan kijkt. Er bestaat dus voor haar geen absolute waarheid, als het gaat over leven en dood. En eigenlijk is zij daarmee de spreekbuis van dc samenleving. Een van de meest kenmerkende trekken van ons land is datje alles mag vinden. behalve dat Gods Woord absoluut waar is. Daarmee bedoelen we dat het niet van onze instemming afhangt, of de Bijbel waar is. 'Alles is relatief', zegt men daarentegen. 'Jij kijkt er zo tegen aan. ik kijk er anders tegenaan.’

Ook bij ons...

Terecht wordt door ons daar de vinger bij gelegd. We wijzen dan op de christenen uit dc oudheid, die vervolgd werden, omdat ze zeiden dat er maar één God is cn weigerden de keizer als god te erkennen. Wc vrezen de Wet Gelijke Behandeling, omdat we denken hetzelfde lot te zullen ondergaan. Maar als we eens kritisch naar onszelf, naar onze kerken kijken, moeten we dan niet erkennen, dat wc al behoorlijk geïnfekteerd zijn door die tijdgeest? Ik zal een paar voorbeelden noemen.

* Heel vaak hoor je in gesprekken over bijbelse onderwerpen: 'ik vind' of 'ik kijk er toch anders tegenaan' of 'ik voel het zo'. We vragen niet: 'Wat zegt dc Heere cv over in Zijn Woord? " Bij zulke uitspraken nemen wc onszelf dan als norm. als ijkpunt.

* Als het gaat over leerverschillen tussen verschillende kerken, wordt er wel eens gezegd: "Moetje eens zien, wat een klein deel van ons land kerkelijk, laat staan reformatorisch is; en als je kerkelijk Nederland vergelijkt met de rest van de kerk op de wereld, dan zijn zulke leerverschillen toch belachelijk!' Zo'n opmerking is ccn typisch voorbeeld van relativisme: leerverschillen vallen op wereldschaal in het niet, en dus doen ze niet terzake. Bij zo'n redenering is niel meer Gods Woord de norm, maar de wereld, of wijzelf.

* Een ander voorbeeld: 'Wie zegl dat wij als christenen gelijk hebben? Een moslim of een hindoe of een Jood gelooft toch ook oprecht in zijn god? Hebben wij dan alleen de waarheid in pacht? " Hoewel zulke vragen sterk kunnen leven onder onze jongeren, zi jn ze een produkt van de tijdgeest.

* We zijn ook relativerend bezig, als we hel gezag van iemand die boven ons staat, ter diskussie stellen. Of als we denken dat we op gelijke voet staan met zo iemand. Dal kan onze vader of moeder zijn, of leraar op school, maar ook de predikant of ouderling.

Hoe moeten we ons wapenen?

Er zijn veel meer voorbeelden te bedenken. Ik denk dat dit relativisme één van de grootste gevaren is, die onze kerken bedreigen. Dc vraag is: hoe moeten we ons hiertegen wapenen? Toen ik begon met studeren, zei iemand: 'Wat er ook gezegd wordt en wat er ook gebeurt: alleen hel Woord van God is absoluut waar. Houd daaraan vast." Op liet moment dat ik dat hoorde, begreep ik niet waarom dat zo gezegd werd. Later moest ik er vaak aan terug denken. Die uitspraak was zo overtuigend, omdat het een getuigenis was van ccn waar geloof. Een rotsvast geloof in God. in Zijn Woord, gewerkt door de Heilige Geest: dat is nodig 0111 staande te kunnen blijven in de stroom van relativisme die over ons land gaat en ook. als God het niet verhoedt, onze gemeenten zal overspoelen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 december 1994

Daniel | 39 Pagina's

Is alles relatief?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 december 1994

Daniel | 39 Pagina's

PDF Bekijken