Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verkiezingen voor Provinciale Staten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verkiezingen voor Provinciale Staten

Baten de Staten?

9 minuten leestijd

De boom staat nog steeds in onze tuin. Een herinnering aan onze huwelijksdag eind 1992. En wel een bijzondere herinnering! We schrijven 17 december 1992. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben onze trouwdag uitgekozen voor een debat over de herinrichting van de Krimpenerwaard. Het dilemma: uitbreiding van de natuurgebieden ten behoeve van de rekreatie öf behoud van de grond voor de boeren. De SCP heeft nogal wat agrariërs in de achterban, de stemming dreigt zeer spannend te worden en... een broer van de bruidegom is sinds een maand SCP-statenlid. Hij moet aanwezig zijn, want de 'SGP-boeren' zullen het de statenfraktie zeer kwalijk nemen als hun toekomst bedreigd wordt door het ontbreken van die ene stem.

Baten de Staten?

Een boom met een luchtje Uiteindelijk loopt alles goed af. Met 42 tegen 40 stemmen (!) wordt er gekozen voor behoud van het agrarisch grondgebruik. De boeren uit de Krimpenerwaard kunnen tevreden zijn. Maar... het SGP-statenlid heeft wel een groot deel van de bruiloft van zijn broer moeten verzuimen. De SGP-statenfraktie verguldt de pil door het bruidspaar een cadeau te geven. 'De Krimpenerwaard wat minder bomen, dan jullie maar een boom voor de tuin die nog braak ligt', zo moeten de staatkundiggereformeerde statenleden gedacht hebben. We genieten nog steeds van de 'boom met een luchtje'.

Verkiezingen op biddag

Op D.V. woensdag 8 maart zuilen er in ons land weer verkiezingen worden gehouden voor Provinciale Staten. Op die dag zal er landelijk ook biddag gehouden worden. SGPkamerlid Van den Berg heeft een poging gedaan om de verkiezingen te laten verschuiven. Het vorige kabinet - met een staatssekretaris van CDA-huize - vond het niet noodzakelijk. Van het huidige kabinet kunnen we in dit opzicht nog minder verwachten. Ook verschillende gemeenten hebben geprobeerd om het kabinet te bewegen de verkiezingsdatum te verplaatsen. Vaak zijn stembureaus in kerkelijke gebouwen gehuisvest én de 'bemanning' van de stembureaus gaf hier en daar ook problemen. De aangevoerde argumenten mochten niet baten, de verkiezingsdatum werd niet veranderd.

Baten de Staten?

De opkomst voor de verkiezingen voor Provinciale Staten is altijd vrij gering. Veel jongeren bemoeien zich liever niet met de politiek, maar de politiek bemoeit zich wel met hen! Verkiezingen voor de gemeenteraad of voor de Tweede Kamer, ja, daar kunnen ze zich nog wel iets bij voorstellen. De gemeenteraad heeft invloed op je direkte woonomgeving en in de Tweede Kamer komen regelmatig zaken aan de orde die te maken hebben met je levensovertuiging. Maar in de rij gaan staan voor een stemhokje om een stem uitte brengen voor de Provinciale Staten ... wat schiet je daar nu mee op? Baten de staten?

Wat doen de Staten?

Provinciale Staten houden zich bezig met regelgeving (door het opstellen van verordeningen) en uitvoering en konkrete invulling van beslissingen van de landelijke overheid. Op het gebied van de ruimtelijke ordening (waar woningbouw, waar verkeersvoorzieningen, waar aanleg van

rekreatiegebieden enzovoort) heeft de provincie een belangrijke taak. Door middel van streekplannen wordt de toekomstige indeling en bestemming van delen van de provincie vastgesteld. Verder heeft de provincie invloed op de bouw van bejaardenoorden, ziekenhuizen en verpleeghuizen door planning en financiering. Op het gebied van natuur en milieu hebben de statenleden ook een forse vinger in de pap. Tenslotte - om niet meer te noemen - houden de Provinciale Staten toezicht op het financiële reilen en zeilen van de gemeenten.

Het levert wat op!

Jij, je ouders en je grootouders hebben dus wel degelijk te maken met zaken die door de provincie beslist worden. Als je trouwplannen hebt en je hebt voorkeur voor een bepaalde woonplaats, dan zullen er wel (nieuwe) woningen beschikbaar moeten zijn. De provincie bepaalt in grote lijnen waar er nieuwe woningen gebouwd worden. Als je dicht bij huis je vrije tijd wilt doorbrengen in de natuur, dan zal er wel een natuurgebied of een landelijke omgeving naast de deur moeten liggen. De provincie bepaalt de ligging van natuur-en landbouwgebieden. Je grootouders hebben groot belang bij de bouw van bejaardenhuizen (tegenwoordig 'verzorgingscentra voor senioren') en verpleeginrichtingen. Voor jou en je familieleden kan de aanwezigheid van een ziekenhuis in de nabije omgeving van levensbelang zijn. De provincie bepaalt de spreiding van al deze zorginstellingen. Kortom, een zorgvuldig bestuur van de provincie is zeker in jouw voordeel, omdat je er duidelijk belang bij hebt!

Erg materialistisch

Toch klinkt dit verhaal tot nu toe wel erg materialistisch. Er wordt steeds gesproken over jouw belang en jouw voordeel bij een goed bestuur van de provincie. 'Wat levert het op? ', dat was de vraag. Nu gaan we van 'eigen belang' naar'algemeen belang'. Voor christenen is deelname aan de politiek ook een taak. We zijn geroepen om getuigenis te geven van de belijdenis dat 'God, de Heer regeert'. We moeten de overheid én onze naasten in de maatschappij voorhouden dat in het onderhouden van Gods geboden groot loon ligt voor het heden en voor de toekomst (Psalm 19)!

Christelijke politici moeten recht en gerechtigheid betrachten maar ook andere politieke vertegenwoordigers tot de overtuiging brengen dat al het schepsel Hem moet prijzen, opdat 'elk Hem juichend eer'. Gods heilzame geboden tot meerdere erkenning brengen, dat is de taak van raadsleden, kamerleden en ... statenleden. Laten we hen steunen met onze stem, ook op 8 maart D.V.

Het bestuur van de provincie

Het provinciaal bestuur bestaat eigenlijk uit drie bestuursorganen: Provinciale Staten (die worden door de kiezers gekozen); Gedeputeerde Staten (die worden door de leden van Provinciale Staten gekozen) en dan heb je nog de Commissaris van de Koningin. Het bestuur van een provincie kun je heel goed vergelijken met het bestuur van een gemeente. In een gemeente heb je een gemeenteraad (provincie: Provinciale Staten); een college van B& W (provincie: Gedeputeerde Staten) en een burgemeester (de 'burgemeester van een provincie' is de Commissaris van de Koningin). Gemeenteraad en college van B& W worden geassisteerd door de gemeentesekretaris, deze funktie is op provinciaal niveau te vergelijken met die van de griffier van de Staten. De Commissaris van de Koningin wordt niet gekozen maar benoemd door de Kroon (Koningin en ministerraad). De Commissaris is voorzitter van Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur van de provincie) en van Provinciale Staten. De grotere politieke partijen leveren de Commissarissen van de Koningin. Er is nog nooit een Commissaris van de Koningin geweest die lid was van de SGP. Wel is het één keer voorgekomen dat een SGP'er lid was van Gedeputeerde Staten. De heer R. van Ommeren was vier jaar lid van gedeputeerde staten van Zeeland (1978-1982).

De Eerste Kamer

Afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie varieert het aantal statenleden van 39 tot 83. De staten van Zuid-Holland tellen 83 zetels. Kort na de installatie van de nieuw gekozen Provinciale Staten kiezen de statenleden de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer speelt een rol op landelijk niveau; deze kamer toetst en kontroleert de wetgeving van 'de overzijde' (de Tweede Kamer). Op de samenstelling van de Eerste Kamer hebben de burgers dus indirekt invloed: via de verkiezingen voor Provinciale Staten!

Geringe betrokkenheid

De opkomst van kiezers voor de Provinciale Statenverkiezingen ligt traditioneel laag (rond de 50%). Omdat de burger in de praktijk weinig (direkt) te maken heeft met de provincie vindt hij/zij het allemaal wel best. Jongeren van onze gemeenten maakt het wel uit wie er gekozen wordt, maar over het alge-

meen zijn ze ook niet zo betrokken op de gang van zaken in de provincie. We spraken met twee jongeren van onze gemeenten. Hans Silfhout uit Hendrik Ido Ambacht zegt: 'Ik ga wel stemmen op 8 maart, maar het zegt me verder weinig. Op zich ben ik wel geïnteresseerd in de politiek, hoe de besluitvorming in z'n werk gaat en zo. Je leest en hoort echter weinig over datgene wat speelt in de Provinciale Staten. Volgens mij zijn de Provinciale Staten minder belangrijk dan de gemeenteraad en de

Tweede Kamer. Daar zijn meer principiële zaken aan de orde.' De 19jarige student bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam gaat op 8 maart SGP stemmen. 'Er is geen goed alternatief voorde SGP. Ondanks gemaakte fouten is het toch de beste partij die je kunt kiezen', aldus Hans Silfhout.

Dezelfde basis

De eveneens 19-jarige Rianne Sneep uit Nieuw-Beyerland is niet zo erg geïnteresseerd in de politiek.

Toch hoopt ze ook te gaan stemmen op 8 maart. Rianne: 'Ik ga stemmen op de SGP. Ik ben het eens met de grondbeginselen van deze partij, je staat op dezelfde basis. Elke partij heeft wel iets waar je het niet mee eens bent, dus ook de SGP, maar toch voel ik me het meeste aangesproken door de uitgangspunten van deze partij.' De Pabo-1 studente (Driestar Gouda) denkt dat veel van haar klasgenoten op de SGP zullen stemmen.

Positieve verwachtingen

We spraken ook met de lijsttrekker van de SGP in de provincie Zuid-Holland, de heer ir. M. Houtman uit Gouda. Hij verwacht een positieve verkiezingsuitslag voor zijn partij. Houtman: 'Ik denk dat de opkomst ongeveer gelijk zal zijn aan de vorige keer (rond de 50%). Als SGP profiteren we altijd van een trouw opkomend kiezerskorps. Verder reken ik erop dat het samenvallen van de verkiezingsdag met de biddag ons extra stemmen zal opleveren. In een brief aan de kerkeraden hebben we gevraagd tijdens de biddag in de voorbede specifiek aandacht te geven aan de provinciale overheid. Ik hoop dat de predikanten een appèl doen op hun hoorders, zodat de verantwoordelijkheid ten aanzien van het stemmen en de keuze van de partij gevoeld wordt. We vragen geen propaganda voor de SGP op de kansel, wel een aanbeveling van bijbelgetrouwe politiek.'

Toch principiële zaken

De heer Houtman geeft toe dat er op provinciaal niveau minder principieel gevoelige zaken spelen dan in de Tweede Kamer. Maar er zijn wel principes in het geding. 'Abortus, euthanasie, en (iets van een geheel andere orde) de onderwijswetgeving spelen niet in Provinciale Staten. Wel is de zondagsrust in het geding. De provincie is werkgever van een paar duizend mensen.

Daarnaast speelt het aspekt 'zondagsrust' ook sterk op het gebied van de rekreatie, waarin de provincie een grote rol heeft. Verder laten we ons specifieke geluid horen op het gebied van de gezondheidszorg (speciale aandacht voor identiteitsgebonden instellingen), het kultuurbeleid en het emancipatiebeleid', aldus de SGP-lijsttrekker. Het Zuidhollandse statenlid benadrukt, dat hij en zijn driefraktiegenoten het Staatkundig Gereformeerde geluid laten horen in de staten, maar dat zij er niet alleen zitten voor de belangenbehartiging van SGP'ers maar voor de gehele bevolking van de provincie Zuid-Holland.

Op goede grond

De Staatkundig Gereformeerden gaan de verkiezingen in met het thema 'Op goede grond'. Een thema met een dubbele bodem. 'Het thema beklemtoont de rol van de provincie in de inrichting van het land en de verdeling van de grond. Maar het thema wijst vooral op het enig juiste fundament voor het verantwoord bedrijven van politiek. De wijze man bouwde zijn huis op de rots. Zo wensen wij in ons handelen te bouwen op de Rotssteen jezus Christus', aldus ir. M. Houtman.

Maak de juiste keuze!

Geen propaganda voor de SGP op de biddag. Wel een voorbede voor de bevordering van bijbelgetrouwe politiek. Weet jij al op welke partij je gaat stemmen op D.V. 8 maart? Geen enkele partij is volmaakt. Ook aan de SGP en haar vertegenwoordigers kleven fouten en tekortkomingen. Maar men baseert zich wel op goede grond! Baseer jij ook je keuze 'op goede grond'. Kies voor een partij die Gods Woord als richtsnoer heeft. Tot heil van de samenleving en meerdere eer en glorie van de Koning der Koningen!

Hendrik Ido Ambacht

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 maart 1995

Daniel | 32 Pagina's

Verkiezingen voor Provinciale Staten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 maart 1995

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken