Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Simson, de geloofsheld (9)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Simson, de geloofsheld (9)

5 minuten leestijd

Richteren 16 : 21 - 22

Uitgestoken ogen

De held is gevallen (vers 20). De Filistijnen springen uit hun schuilhoeken. De aartsvijand is eindelijk hun prooi. Ze groeven zijn ogen uit (vers 21). Gruwelijk wreed!

Het wordt aardedonker voor het Zonnekind. Altijd nacht! Nooit meer kan hij een Delila zien en begeren. Nooit meer kan hij met z'n ogen zondigen. De Heere Jezus geeft ons de geestelijke waarschuwing: ndien uw oog u ergert, trek het uit en werp het van u. Het is beter, maar één oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden (Mattheüs 18:9). Is de zonde jou tot een lust öf tot een last?

Toch is er goddelijke liefde tot Simson in deze slaande hand. De HEERE wil Zijn afgedwaalde kind terug! Zo komt hij opnieuw in de hoofdstad Gaza. Maar wat een verschil met vers 1. Dezelfde stad waar hij kort tevoren zijn grote kracht nog bewezen had. Daar wordt hij nu binnengeleid als een gebroken zwakkeling. Gebonden met twee zware koperen kettingen. Dubbele boeien! De Filistijnen nemen geen enkel risico meer.

Verachtelijk slavenwerk

En hij was malende in het gevangenhuis (vers 21). Arme ISimson! Blind en kaal moet hij in het gevangenishol van Gaza slavenwerk doen. Eigenlijk werk voor beesten!

Wat een ellendige droeve staat om eigen schuld. Zul je het bedenken: het loon op de zonde is hoog.

Malende! Dat ziet op het ronddraaien van een handmolen om koren te malen. Tussen twee stenen worden zo de graankorrels verbrijzeld. Het is een zwaar en eentonig werk. Dag aan dag ronddraaien.

Is dat de geloofsheld? Is dat een kind en knecht van de hjEERE?

Cie hem daar rondgaan! De haarlokken zijn afgeschoren, zijn [kracht is gebroken, zijn ogen zijn uitgestoken. Maar het allerergste is: de HEERE is van hem geweken! Zijn val is diep. Het loon op zijn zonde is bitter. De zonden maken een vreselijke scheiding. Het is voor Simson in de gevangenis van Gaza [stikdonker.

h/an buiten en... van binnen. Geen straaltje licht en troost, heen blijkje van de nabijheid van God. Geen teken van Zijn kunst.

Eou de HEERE met zo'n mens nog ooit te doen willen hebben? Zal deze duisternis voor onze geloofsheld eindigen in he eeuwige nacht?

Nee! God is een God van wonderen. Ik-zal-zijn-Die-lk-zijnlal. Van die HEERE mag de Kerk zingen: w onbezweken irouw zal nooit hun val gedogen, maar Uw gerechtigheid hen naar Uw Woord verhogen (Psalm 89 : 7).

I/Vateen voorrecht dat jij mag leven onderZijn boodschap:

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren (!) was.

Groeiend hoofdhaar

Er gebeurt een wonder in de cel te Gaza. Een genadewonder van de drie-enige God!

Omdat de Vader deze Simson verkoor. Omdat Christus voor deze Simson Borg werd. Hij werd om de gruwelijke zonden van Simson doorZijn Vader verlaten. De Zoon van God was in de diepste verlating en duisternis. Opdat Zijn afhoererende Simson weer tot God genomen en nimmermeer van God verlaten zou worden. De Heilige Geest brengt Simson tot een oprecht berouw.

Die malende zoon van Manoach met zijn uitgestoken ogen is ziende geworden! Eén ding weet ik, dat ik blind was... Dan vloeien de tranen uit die donkere, lege oogkassen. Dan gaat daar zijn hele leven aan hem voorbij. Dan wordt hij schaamrood. Hij ziet de daden van God in zijn leven: Timnath - Lechi - Gaza. Hij doorleeft zijn ontrouw tegenover Gods trouw.

Die blinde, kale, malende man wordt een goddeloze dwaas tegenover een heilig en goeddoend God! Hij snikt het uit: nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven! Hij gaat zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen en buigen onder zijn God. Ik ben een groot beest bij U! Simson wordt opnieuw zondaar voor God.

Jonge vriend(in), ken je zulke geheime plaatsen tussen God en je ziel? Kun je jezelf daar niet brengen? Simson ook niet! Maar de Heilige Geest kan dat wel!

Na enkele maanden begint zijn haar weer te groeien (vers 22). Misschien zegje: dat is normaal. Toch heeft de Geest dit met nadruk vermeld. Deze haargroei van Simson is een teken van innerlijk geestelijk herstel! Het groeiende hoofdhaar wijst op de goddelijke herstelling van Simson. Persoonlijk en ambtelijk!

De satan kan wel bij een kind van God de haarlokken afsnijden. Dan is eraan de buitenkant niets meer te zien! Maar: e haarwortels blijven. De genadewortel! Het geestelijke leven uit God. Gewerkt in het hart. Daar kunnen de doodsvijanden niet bij. De HEER' wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood (Psalm 118:9).

Daar in de donkere kerker komt God terug op Zijn eigen werk.

De groei van Simsons haar is een prediking van Gods genade. Een teken van de vergeving. Een herstel van het genadeleven. De HEERE heeft Zijn kind opgezocht en op z'n plaats gebracht.

In de cel te Gaza mag Simson zingen: elijk een schaap heb ik gedwaald in 'trond, dat onbedachtzijn herder heeft verloren. Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; want hij volhardt naar Uw geboón te horen (Psalm 119 : 88). Het zijn onmisbare lessen, die op de school van de Heilige Geest worden geleerd!

Heb jij daar al een plaats? Mag je daar iets van verstaan? Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben (Lukas 15:7).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 3 November 2000

Daniel | 32 Pagina's

Simson, de geloofsheld (9)

Bekijk de hele uitgave van Friday 3 November 2000

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken