Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tritus krijgt een

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Tritus krijgt een

5 minuten leestijd

paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods. en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is; In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar bet bevel van God, onze Zaligmaker; aan Titus, mijn oprechter, zoon, naar het gemeen geloof.

Titus was op het eiland Kreta achtergebleven om bet werk van Paulus voort te zetten en uitte bouwen. Pauluswasde grondlegger geweest van het zendingswerk op dit schone eiland in de Middellandse zee. Er zijn zondaren getrokken uit de duisternis en er mochten gemeenten ontstaan. Nu is de opdracht aan Titus om deze: gemeenten te leiden. Dit werk gaat gepaard met vele moeiten en zorgen. Paulus weet dat. Titus heeft advies en leiding nodig bij het werk. Daarom deze brief van een vader aan zijn geestelijke zoon.

Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus! De brief aan Titus begint zoals alle brieven. Paulus begint met zichzelf. Is dat geen hoogmoed? Nee, geen hoogmoed, maar Paulus sluit zich aan bij de gewoonte van die tijd. De afzender werd eerst genoemd, en daarna de geadresseerde. Maar als Paulus begint, dan is dit meer dan de vermelding van zijn naam. Hij grijpt de gelegenheid aan om een krachtig getuigenis te geven van zijn - door velen betwijfelde - apostolische gezag. Hij is allereerst een dienstknecht van God. In het grieks wordt het woord 'doulos' gebruikt. Het werd gebruikt voor slaven. En zo is Paulus een - geestelijke - slaaf van God. Hij is het eigendom geworden van zijn Heere en Zaligmaker. Paulus is gekocht: niet met zilver of goud, maar met het bloed van Christus. Maar dat betekent ook, dat Paulus niet kan doen wat hij wil. Hij moet in alles de wil van zijn Heere gehoorzamen. Dat was vroeger anders. Van nature was Paulus een dienstknechten een slaaf van de zonde. Maar de Heere eiste deze slaaf op voor Zijn dienst: Deze is Mij een uitverkoren vat om Mijn Naam ie aragen voor de heidenen, de koningen en de kinderen Israëls. Zo wordt Paulus apostel. Dat betekent letterlijk: gezondene. Gezonden om de Naam van de Heere Jezus bekend te maken.

Naar het geloof der uitverkorenen Gods, en de kennis der marheid, die naar de godzaligheid is. Het woordje 'naar' Detekeni hier: met betrekking tot, of met het doel. Dan gaan e het beter verstaan: Paulus is gezonden met het doei om hart" 1 1 in Gods hand te 2i i n . het geloof te werken in de < ten van de uitverkorenen van God. Het is het geloof der ^jnenrOaHs een Bijbelse uitdrukking. De uitverkieg geeft vastheid en geeft troost. Als er toch geen uitver-< ng was, dan zou niemand tot geloof komen. Dan was nir.m US n ' et Sokomen, dan was Titus er niet, dan was er emand van de Kretenzen gekomen.

En de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is. Het gaat ook om de verdediging van de ware leer. Nergens lezen we nog van bijzondere gaven als tongen en profetie in de pastorale brieven. Die behoren bij de begintijd van de kerk. Maar nu gaat het alleen om de verdediging van de gezonde leer tegenover de leugens van de valse broeders. Naar de godzaligheid. Bij de ware eer hoort een godzalig leven. Leer en leven moeten één zijn!

In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, vóór de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd. Je leest het soms op een rouwkaart: "In de hope des eeuwigen levens." Daarmee wordt de voorzichtige hoop dat de overledene goed heen is wel aangeven. Maar in dit vers bedoelt Paulus de zekere hoop van God Die nletiiegen kan. Hij bedoelt te zeggen, dat het apostolische werk gedaan wordt op een vaste grond. Die grond (igtreeds vóór de tijden der eeuwigheid. Zijn beloften zijn van eeuwigheid. Maar in de volheid van de tijd is de genade in Christus geopenbaard.

Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker. De geopenbaarde zaligheid mag gepredikt worden. Hier gaat Paulus spreken van zijn roeping. Wat mag Paulus het zeker weten! Hij is niet zelf gaan lopen. Maar hij mag weten, dat de prediking hem is toebetrouwd. Christus heeft bevolen: Predik het Evangelie aan alle creaturen. Op Kreta en in alle plaatsen in deze wereld. Het is op goddelijk bevel. Paulus spreekt van 'onze Zaligmaker'. Hij is de Zaligmaker van Paulus en van Titus en van al Gods kinderen. Is Hij ook onze Zaligmaker? Dat is: Verlosser van het grootste kwaad en Brenger tot het hoogste goed? is Hij ook jouw Zaligmaker? Heb jij Hem ook nodig gekregen?

Aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Dat is het adres. Titus is een Romeinse naam. Dat wijst erop dat Titus een hei den was. Paulus noemt hem zijn oprechte zoon. Evenals Timotheüs. Er is een geestelijke band tussen hen. Zij zijn wedergeboren: dat is uit God geboren. Dat geeft een wonderlijke band, die de wereld en de godsdienst niet kent. Paulus noemt hem oprecht! Dat is een vrucht van genade. Alleen genade maakt de mens oprecht. Oprecht voor God in het belijden van onze zonden. Maar ook oprecht in de omgang met onze naaste. Naar het gemeen geloof. Het grieks heeft hier: 'koine'. Dat betekent dus niet algemeen, maar gemeenschappelijk!

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 2003

Daniel | 1 Pagina's

Tritus krijgt een

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 2003

Daniel | 1 Pagina's

PDF Bekijken