Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geroepen tot bekering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geroepen tot bekering

Eerste winterconferentielezing

6 minuten leestijd

Geen leed zal het ooit uit zijn geheugen wissen. Nee, Lei//' zal het nooit meer vergeten. De ogen van de Heere Jezus, op hem gericht. Zo beschuldigend, zo veroordelend tot in het diepst van zijn bestaan. Maar ook zo liefdevol, betrouwbaar en vol ontferming. Daar kon hij niet tegen op. Hij moest het verliezen. Het kon niet anders meer. En dan Zijn stem, die roept. Een stem met macht, met ernst, bewogen: Volg Mij.

De Heere Jezus wandelt door de straten van Kapernaüm. Heel veel mensen volgen Hem. Opeens staat Hij stil bij een mooi, groot huis. Het is een tolhuis. Hier woont en werkt Levi, de tollenaar. Christus ziet hem daar zitten, vastgebonden aan zijn geld en goed. Een Adamskind, verloren in zonde en schuld. Een krijgsgevangene van de duivel, gebonden aan de slavendienst van de zonde. Zijn werk, zijn geld, winst maken: daar is hij vol van. Dat is ook jouw en mijn leven van nature. Er is niemand die God zoekt.

Niemand die uit en van zichzelf naar Hem vraagt. Levi niet, jij niet en ik niet. Daar is onze geestelijke doodstaat in getekend.

Welbehagen

Maar weet je wat nu zo'n wonder is? Dat God Levi ziet en naar hem vraagt. Gods genadewerk in zijn leven is eenzijdig en vrijmachtig. Weet je wat het geheim is? Welbehagen.

Eeuwige, eenzijdige zondaarsliefde. Christus roept Levi, door Zijn Geest, uit de macht van de zonde. Hij verlost hem uit de heerschappij van de duivel. Door Zijn zien, Zijn liefdesblik, Zijn ogen levert Levi zijn wapens van vijandschap en van verzet in. Op Zijn spreken staat Levi als een verloren zoon op uit zijn zondegraf. Hij komt tot inkeer. Hij krijgt een afkeer van de zonden. Er komt een radicale omkeer in zijn leven. De zonden, het geld en zijn aardse goederen zijn hem de dood geworden

Vruchten

En de vruchten van zijn roeping komen in zijn leven openbaar. Doordat Christus hem geroepen heeft tot waarachtige bekering. Door Woord en Geest. Levi verlaat alles, staat op en volgt Christus (Lukas 5). Naast de liefde tot Christus zien we ook zijn priesterlijke bewogenheid tot zijn naaste. In korte tijd is zijn tolhuis veranderd in een gasthuis van tollenaren en van anderen, die met hem en met Jezus deel nemen aan de maaltijd.

Maar hier komt wat tegen op. Waar God Zijn Kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel er naast. Gods genadewerk wordt verdacht gemaakt door de schriftgeleerden en Farizeen. Christus gaat echter Zijn eigen werk verklaren. En Jezus antwoordende zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen maar zondaren tot bekering.

Wie roept?

God roept. Het is God, je Schepper, Die roept. Jouw Schepper, Die recht heeft op jouw leven. Daarom zegt Hij: Mijn zoon. Mijn dochter, laat Uw ogen Mijn wegen bewaren (Spreuken 23). Hij roept het je toe: Gedenk aan je Schepper in de dagen uwer jongelingschap... (Prediker 12). De Heere zegt: Verlaat de slechtigheden en leeft (Spreuken 9). Hij heeft er ook recht op. Het komt Hem toe, dat je Hem zoekt en dient. Want Hij is jouw Schepper. Hij heeft je laten dopen en gebracht onder de bediening van Zijn verbond. En onder die bediening wordt een ieder, wie je ook bent, niemand uitgezonderd, geroepen: Wendt u naar Mij toe en wordt behouden (Jesaja 45). In de prediking komt Hij tot je door middel van Zijn knechten die als gezanten van Godswege je bidden: Laat je met God verzoenen (2 Korinthe 5).

Niet vrijblijvend

God roept en nodigt, ernstig en welmenend. En Hij belooft ook met ernst allen die tot Hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven. Deze belofte wordt in de prediking verkondigd en voorgesteld aan alle mensen met bevel van geloof en bekering (DL. 3/4, 8 en 2, 1 5) Deze uitwendige of algemene roeping komt tot allen, die onder de bediening van het Evangelie leven (Brakel) Dit is een groot voorrecht, onderschat het niet.

Echter niet genoeg tot zaligheid.

Denk erom, je leeft niet vrijblijvend onder Gods roepstemmen. Wee jij, als je er geen acht op geeft en in je zonde, onbekeerlijkheid en zelfhandhaving doorleeft.

De toorn van het Lam zal allerverschrikkelijkst zijn (Openbaring 6). Salomo in zijn Spreuken waarschuwt je zo ernstig: Als je al Mijn raad verworpen en Mijn bestraffing niet gewild hebt. zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen. Dewijl Ik geroepen heb en gij geweigerd hebt; Mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte (Spreuken 1). De uitwendige roeping beneemt je al je onschuld. En stelt je verantwoordelijk voor het Woord, dat je gebracht is en voor de verwerping van Christus, in het Woord aangeboden (ds. G. H. Kersten). Alle hoorders van het Evangelie worden geroepen. "Maar dat er velen niet komen, daarvan is de schuld niet in het Evangelie, noch in Christus, noch in God" (DL).

Een wonder Gods

Er moet een wonder Gods in je leven gebeuren. Je moet door Woord en Geest wederom geboren worden. Nodig is dat je van dood levend gemaakt wordt. Dat is de inwendige roeping. De inwendige roeping is een krachtdadige verandering in de mens. Deze roeping is onweerstaanbaar, niet tegen te staan. God dwingt de mens daarin niet maar maakt hem gewillig. Het door de zonde verduisterde verstand wordt door Gods Geest verlicht, de onbuigzame wil wordt vernieuwd en omgebogen tot al wat God wil en de ongeregelde hartstochten gezuiverd (ds. Hellenbroek). Heel duidelijk zien we dat in het leven van Levi. De vruchten van Gods genadewerk in zijn leven komen openbaar.

Vruchten van geloof en bekering. Die kunnen niet uitblijven.

Want Gods werk kan niet verborgen blijven. In beginsel mag Levr het beeld van Zijn Meester gaan vertonen.

Omdat hij bediend wordt uit Christus. En geregeerd en geleid door de Geest van Christus.

En jij?

Als de Heere in je leven komt,

Ds. D.W. Tuinier als Hij je genadig roept door Woord en Geest, dan blijft dat niet zonder gevolgen. Dan ga je je zonden zien, verlaten en belijden. Dan ga je naar de Heere vragen. Naar Hem die je niet kent en toch niet missen kunt. Dan ga je jezelf aanklagen en veroordelen omdat je gezondigd hebt tegen een goeddoend God. Je gelooft wat Hij in Zijn Woord van Zichzelf zegt, maar ook van de mens. Je wordt dan heel persoonlijk als zondaar aangewezen, doefmisser, overtreder. Je buigt voor het Woord als het je veroordeelt. En dit geeft een hartelijke droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid.

Je gaat je leven zien in eeuwigheidslicht. De rust wordt opgezegd. Je kunt niet meer leven zoals vroeger. Er komt een inkeer tot jezelf, een afkeer van de zonde en een terugkeer tot God in een weg van schuldbesef en boetvaardigheid Wat een wonder wanneer je in een weg van schuldovertuiging en ontdekking zondaar voor God wordt en de Heilige Geest door het Woord je leert de weg der zaligheid buiten je zelf in Hem, Die is de Weg, de Waarheid en het Leven. Als zalig worden van jouw kant onmogelijk wordt, wat is het dan groot als de Heere je doet zien op Hem door Wie dat nu wel kan, de gezegende Borg en Middelaar. Daartoe is Hij immers gekomen, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen, [...] om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis (Jesaja 61:1).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 maart 2005

Daniel | 32 Pagina's

Geroepen tot bekering

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 maart 2005

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken