Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

"Lijdzaamheid één van de schoonste vruchten van het genadeleven"

5 minuten leestijd

Heb je er weieens bij stil gestaan dat bepaalde bijbelse woorden een heel vertrouwde klank hebben, terwijl je de betekenis van het woord toch maar moeilijk kunt omschrijven? Je leest het woordje 'zachtmoedigheid' of je zingt in de kerk het woordje 'goedertieren' en als je de betekenis moet omschrijven, kun je eigenlijk het goede woord niet vinden. Dit komt waarschijnlijk doordat sommige bijbelse woorden in ons hedendaags taalgebruik verouderd zijn. Op zich is dit niet zo erg, als we maar wel bedenken dat het goed en nuttig is om op de hoogte te blijven van de diepe en rijke betekenis van dit soort woorden. Laten we met elkaar eens kijken naar een ander bekend bijbels woord: 'lijdzaamheid'. Het gaat dan om een woord met een diepe betekenis. Ik hoop van harte dat jij aan het einde van dit artikel zal bidden om de betekenis van dit woord te mogen kennen door genade in het hart.

Laten we eerst eens wat bekende teksten op een rij zetten waar het woord 'lijdzaamheid' voorkomt. We noemen er maar willekeurig enkele, dus niet in een bepaalde volgorde. In de eerste plaats denken we aan Jakobus 1:3 Wetende. dat dc beproeving uws geioofs lijdzaamheid werkt. Vervolgens kun je denken aan Lukas 21:19 Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid. We komen het ook tegen in Hebreen 12:1 waar we worden opgeroepen om met lijdzaamheid te lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. In Openbaring 14:12 wordt gesproken over de lijdzaamheid der heiligen, die hierin bestaat dat zij de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Tenslotte, om niet meer te noemen, komen we het tegen in 2 Petrus 1:6 waar het staat in een rij van genade - of geloofsgaven die volgens de Apostel daartoe dienen dat indien men ze bezit, niet onvruchtbaar zal zijn in de kennis van de Heere Jezus Christus. Zoek zelf nog eens enkele teksten met behulp van een concordantie, en je zult zien lijdzaamheid een door en door Bijbels woord is. Maar nu de betekenis.

Betekenis

Lijdzaamheid heeft te maken met lijden, verdrukking, moeilijkheden en strijd. En dan vooral met het geduld en de volharding ten opzichte van het lijden. Het heeft dus iets in zich van-het lijden doorstaan, de beproeving geduldig ondergaan, de strijd vastberaden aangaan om het niet op te geven. Lijdzaamheid kan dus ook vertaald worden met 'geduld' of 'volharding'. Als de Heere Jezus de verwoesting van Jeruzalem en het begin der smarten voorzegt lezen we: ezit uw zielen in uw lijdzaamheid (Lukas 21:19) Wees dus geduldig! Jakobus spreekt in hoofdstuk 1 ook over lijdzaamheid in relatie tot verdrukking of beproeving.

Nu is het zo dat strijd, moeite en verdriet ons aller deel is. Voor de één meer dan voor de ander, maar toch is het waar wat Job 7:1 zegt: eeft niet de mens een strijd op aarde? Vanwege de zonde zijn wij velerlei kruis en moeite onderworpen. Dat kan van aJles zijn. Persoonlijke, verborgen strijd, psychisch lijden, lichamelijk lijden, zorgen over je gezin, vervolging, miskenning, mishandeling en noem maar op. Ga het eens na in je eigen leven! Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Ik denk ook aan het lijden van deze wereld. Wat wordt er geleden ook in landen van de Derde Wereld! Het erge is dat als je er woont of werkt, je er soms nog zo gemakkelijk aan went.

Geduldig

We moeten echter wel een onderscheid maken tussen - wat wij noemen - 'geduld, ' 'volharding' en het karakter dat de Schrift aan dit woord toekent. Er zijn mensen die zo ontzettend geduldig kunnen zijn! Het is ons hier in Bolivia al zo vaak opgevallen hoe geduldig men is onder de soms meest erbarmelijke omstandigheden. En als men ongeduldig is. laat men het toch vrijwel nooit merken! Een karaktertrek dus of, een cultuurtrek. Een zekere mate van dit geduld kun je na verloop van tijd zelf ook leren en overnemen. Als je als zendingswerker na verloop van tijd terug komt in Nederland of

Amerika, is het één van de eerste dingen die je opvalt: er heerst geen geduld! Alles is gehaast, alles moet nü gebeuren. Wij komen met de klok, maar Bolivianen hebben de tijd.

Lijdzaamheid is ook niet hetzelfde als lijdelijkheid of passiviteit. Dat is het lijden of de verdrukking verdragen zonder dat men actief optreedt. Dan komt het alles maar over je heen, en je probeert het zo op te vangen dat het je niets doet. Je probeert alle emoties uit te bannen. Een soort doffe berusting krijg je dan. Dit kan zelfs uitmonden in een soort stoicijnse kalmheid, die door het volgen van de rede, alle leed veracht en zodoende onverstoord zijn gang gaat.

Basis Lijdzaamheid in het licht van de Schrift heeft een andere betekenis, omdat het voortkomt uit een andere bron. Het is echter wel iets dat door voortdurende oefening geleerd moet worden en versterkt wordt. Het gaat hierom een genadegave, en een geloofsdaad. Dat duidt ook op een ander doel, een ander oogmerk. Je zou het geloof de basis kunnen noemen voor de lijdzaamheid.

Het is God Zelf die het geloof van Zijn kinderen oefent. Hoe? Doorgaans door strijd, beproeving en kruis. De wisselwerking van deze strijd is dat de lijdzaamheid juist sterker wordt naarmate het kruis zwaarder en de beproeving dieper wordt. Niet omdat het kruis zélf de lijdzaamheid werkt, maar omdat het geloof zich in de hitte der verdrukking (1 Petrus 4:12) meer en meer vastklemt aan Christus. Zo wordt de ziel geoefend in de lijdzaamheid van Christus. Zo leert Gods kind de voetstappen drukken van de Zaligmaker, die als Hij gescholden werd niet wederschold en als Hij leed niet dreigde. Ken jij iets van deze lijdzaamheid?

Lijdzaamheid. Het is één van de schoonste vruchten van het leven der genade. Maar misschien ook wel de moeilijkste om in de praktijk te brengen. Want lijdzaamheid houdt in: verloochening van jezelf, Christus' kruis dagelijks opnemen en Hem navolgen. Zonder tegenspreken.

Zonder de waarom vraag te stellen. Zonder morren en murmuren Zijn weg en wil te volgen, die alleen heilig is en goed. Het is ook één van de zoetste vruchten. Hoe anders kan een kind van God staande blijven onder de zwaarste aanvechtingen en verzoekingen? Alleen door de lijdzaamheid van Christus, die ons tot voorbeeld is en door Gods kind in de praktijk gebracht moet worden. Misschien begrijp je Paulus nu wel wanneer hij schrijft dat hij roemt in de verdrukkingen, en machtig is als hij zwak is. Dit wordt door de lijdzaamheid geleerd en beleefd. Als dit lééft door het geloof in het hart, dan wordt het waar wat Thomas Manton schrijft: "Ziekte mét lijdzaamheid, is beter dan gezondheid: verlies mét lijdzaamheid is beter dan aanwas: Als onze aardsgezindheid meer gedood werd, zouden we de innnerlijke genoegingen en bevindingen van God meer genieten dan we nu doen."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 augustus 2005

Daniel | 36 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 augustus 2005

Daniel | 36 Pagina's

PDF Bekijken