Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Heeft bidden wel zin?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Heeft bidden wel zin?

6 minuten leestijd

Als ik bid, dan is 't net of er iemand zegt: 'Denk je dat de Heere jouw gebed hoort? ' Je voelt niet eens je zonden. Je leeft er helemaal niet naar. Soms lijkt het in de kerk wel eens dat de Heere antwoord geeft door Zijn Woord, maar direct daarna komt 't weer boven: denk maar niet dat dit voor jou geldt. Ik weet dat de Heere een Hoorder van het gebed is, maar ik kan niet geloven dat de Heere mij horen zal. Ik probeer wel te bidden, maar ik kom niet verder. En als ik bid dan zit ik soms met m'n gedachten ergens anders, en ik bid vaak alleen uit gewoonte of als ik iets graag wil hebben. Wil God zo'n gebed wel horen? Hoort Hij ook werkelijk mijn gebed, ook al is het niet eens een echt gebed?

Wat kun je er moedeloos van worden. Je weet dat de Heere het zo waard is om gediend Ce worden. Maar hoe kun je de Heere dienen? Je leeft vaak zo ver bij de Heere vandaan. Je hart en je leven kunnen zo bezet zijn met de dingen van de wereld. Je valt jezelf zo vaak tegen. Wie ben je en wie zou je moeten zijn? En het dan toch van de Heere verwachten? Je voelt wel, dat gaat niet. Je probeert wel te bidden, maar je komt geen stap verder. Misschien is bovenstaande reactie ook voor jou wel herkenbaar. Er zijn meer jonge mensen die denken dat de Heere vergeten is om genadig te zijn. De Heere is in hun waarneming zo ver weg. Ze wanhopen aan de Heere. Ik wil er maar direct een streep onder zetten: wanhoop niet aan de Heere. Wanhoop aan jezelf, maar wanhoop niet aan de Heere. De satan maakt je wijs dat je niet op de Heere kunt vertrouwen. Hij vindt het heel goed als je de Heere niet vertrouwt op Zijn Woord. Satan hoopt dat het altijd zo blijven zal. Hij heeft jouw behoud niet op het oog.

Als je tot God bidt

Bij de Heere is dat heel anders. Bij Hem is ontferming. Let er eens op wat de Heere in Zijn Woord zegt. In Jesaja 55:6 lees ik: oekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. Het is echt waar! De Heere hoort het gebed. Hij hoort zelfs de jonge raven als ze roepen. Zou Hij dan jouw gebed niet willen horen? Er is in de Bijbel maar een voorwaarde. Die vind je in Hebreeën 11:6. Neem je Bijbeltje er maar bij. Daar staat: ant die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken.

De Heere wekt ons op te geloven dat Hij er werkelijk is én dat Hij ook echt een Beloner is van degenen die Hem zoeken. Wat is dat toch een bemoediging voor mensen die in hun eigen waarneming geen stap verder komen. Het is echt waar! De Heere hoort het gebed. Breng daarom je twijfel, je onbekeerd-zijn, je ongeloof maar bij de Heere. Bidt hem gedurig om het werk van de Heilige Geest in jouw hart en leven. Smeek Hem om een zaligmakend geloof. Zonder geloof is het immers onmogelijk Gode te behagen. Zonder het ware geloof kunnen we ten diepste niet bidden om de vervulling van Gods belofte. Het geloof is echter als de lege hand van de bedelaar. De lege hand vraagt om vervulling.

Hij riep zoveel te meer!

Mag ik een bijbels voorbeeld geven? In Lukas 1 8 gaat het ook over een bedelaar. Even buiten Jericho zit hij aan de kant van de weg. Hij bedelt om in leven te blijven. En dan hoort hij van voorbijgangers dat Jezus voorbij gaat. De blinde kan Hem niet zien, maar hij heeft wel van deze rabbi gehoord. Deze rabbi kan hem van zijn blindheid genezen; daar is de blinde man van overtuigd. Hij ziet in deze rabbi meer dan in een gewone rabbi. Hij weet: deze Jezus

Heb je vragen? Over geloof, over de maatschappij, over vriendschap: mail dan naar steljevragen@jbgg.nl. Schrijven kan ook: Postbus 79, 3440 AB Woerden. Ds. P. Mulder en de heer J.H. Mauritz beantwoorden deze vragen om de beurt. Je naam hoef je niet te vermelden. Met je vraag wordt vertrouwelijk omgegaan.

is de Zone Davids! En dan horen we Hem roepen: Gij Zone Davids, ontferm U mijner. Roepen is het enige wat hij kan doen. En als de mensen hem bestraffen om zijn geroep, dan roept hij zoveel te meer: Gij Zone Davids, ontferm U mijner. Wat ligt daar een les in voor ons! Als het ons werkelijk om de genezing van onze ziel te doen is, dan moeten we aanhoudend roepen. Dat hoort de Heere zo graag. Dat aanhoudende gebed is nodig om te leren wat genade werkelijk is. De Heere beproeft op deze wijze de oprechtheid van onze begeerte.

De Heere is werkelijk een Hoorder van het gebed. Heeft Hij tegen jou wel eens gezegd: Jij zoekt Mij tevergeefs... Nee! Dat heeft Hij niet gezegd. Wat een onbegrijpelijke ontferming.

Dan lijkt het misschien wel zo dat de Heere niet hoort. Dat Hij zo oneindig ver weg is. Maar Hij is toch heel dichtbij. Hij spreekt door Zijn Woord. Laat dat je uitzien zijn: Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft! Echt waar: Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft. Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht.

Misschien zeg je: maar ik zie Hem niet. Ik weet niet waar Hij is. Dat wist de blinde man aan de weg bij Jericho ook niet. Niettemin riep hij: Gij Zone Davids, ontferm U mijner. Zijn gebed was maar kort. En hij herhaalde dat gebed steeds weer. Hij kon niet anders bidden. Hij wist niet anders te bidden. En, wat denk je, ging Jezus aan hem voorbij? Er staat in mijn Bijbel: En Jezus zeide tot hem: Word ziende; uw geloof heeft u behouden.

Om Jezus' wil

De Heere hoort het gebed. Hij laat Zich door het gebed overwinnen. Zo worstelde Jakob met de Heere: Ik laat U niet gaan tenzij dat Gij mij zegent. En Jakob overwon! Daarom kan ik tegen je zeggen: Houdc maar aan, ook al moet je zeggen dat jouw bidden zo beneden de maat is. Zeg maar met de blinde man: Heere, ontferm U mijner. Jij kunt jouw gebed niet voor een oprecht gebed houden. Dat konden de discipelen ook niet. Je hoort hen zeggen: wij weten niet te bidden, zoals het behoort. Maar weet je wat het geheim is? De Heere ziet Zijn eigen werk in de stamelende woorden van een bidder die niet bidden kan. Hij maakt arm, om met Zijn rijkdom te kunnen vervullen. Hij hoort zondaren om Jezus' wil. Hij ziet hen aan in die grote Hogepriester die altijd voor de Zijnen bidt. En wat wordt het een wonder als Hij door Zijn Woord tot jou wil spreken. Dan wordt alles zo anders. Dan is je moedeloosheid weg. Dan wordt je hart vervuld met liefde tot de Heere en Zijn dienst. Dan ga je met Samuël zeggen: Spreek Heere, uw knecht hoort!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 mei 2006

Daniel | 32 Pagina's

Heeft bidden wel zin?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 mei 2006

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken