Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bekeert u!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bekeert u!

6 minuten leestijd

Heel vaak lees ik 'bekeert u' in mijn Bijbel en dagboek. Maar je kunt jezelf toch niet bekeren? Hoe wordt dat dan bedoeld?

Bekering is omgekeerd worden: Ik ga een weg en op die weg keer ik om. Het woord voor bekering in het Oude Testament is een woord dat niet alleen gebruikt wordt in de oproep 'bekeert u'. Zo lezen we in Genesis 9 van de duif die terugkeerde. omkeerde naar de ark omdat de wateren na de zondvloed nog te hoog stonden. Dit voorbeeld zou met vele voorbeelden uit te breiden zijn.

In de oproep 'bekeert u', gaat het om het terugkeren naar God. Wij gaan, als gevallen Adamskinderen, de weg bij God vandaan. Adam en Eva vluchtten voor God toen ze in het paradijs gezondigd hadden. Ze verborgen zich achter de struiken. Ze wilden nooit meer voor God verschijnen. Maar God zocht hen op en maakte, dat ze van de vluchtweg werden afgekeerd en Hem nodig kregen. Ze konden niet meer buiten het beloofde Zaad, dat de kop van de satan zou vermorzelen.

Wij gaan als nakomelingen van Adam allemaal de weg bij God vandaan. Op die weg moeten we worden stilgezet en omgekeerd. In de gelijkenis van de verloren zoon kun je dat duidelijk lezen. De verloren zoon verlaat het huis van zijn vader, hij brengt alles wat hij meekrijgt door. Zo doen wij dat ook. Bij de zwijnentrog komt hij tot inkeer en dan gaat hij de weg terug naar het huis van zijn vader. De Heere zegt in Zijn Woord, dat Hij de afkeringen van een mens geneest (Hosea 14:5). Wij hebben allen bekering nodig willen we zonder verschrikking voor God kunnen verschijnen. Daarin is het genezende werk van Christus nodig in ons van nature afkerige hart.

Verder is dagelijkse bekering nodig, nadat God genade heeft bewezen. Dit betekent: Ik moet dagelijks van mijn eigen weg worden afgekeerd. Ik heb dagelijks vergeving nodig in de zonde die ik blijf doen tot ik sterf. Dagelijks moet de Heere Zijn kinderen leren Zijn weg te gaan en Zijn wil te doen. De catechismus zegt in Zondag 33 van deze waarachtige bekering: het is de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Deze afsterving in de bekering duurt na ontvangen genade een leven lang. Deze bekering wordt zichtbaar in het leven van een mens. Bekering is dus niet alleen iets uitwendigs. Zo kun je van het voetbalveld naar de kerk worden bekeerd, zonder dat je hart is veranderd.

Bekering is een zaak van het hart en daarom van het hele leven. Tijdens de omwandeling van Christus op aarde leek het soms of veel mensen hem volgden. Het was echter alleen maar uitwendig en daarom voor een korte tijd.

Eis tot bekering

Op heel veel plaatsen laat God de eis horen: Bekeert u, bekeert u! Als God dat eist, kan ik dat dan ook? Er zijn mensen die beantwoorden deze vraag bevestigend. Die zeggen dat we onszelf kunnen bekeren, want zeggen ze: God eist niet iets wat we niet kunnen. De eis 'bekeert u' zou onrechtvaardig zijn.

Maar als het dan gaat over de Tien Geboden, kunnen wij die geboden zelf houden? Dat zijn toch ook eisen van God? En als God dat eist, dan kunnen we het toch ook? Dus kan ik

in het doen van de Tien Geboden zelf de zaligheid verdienen. Je begrijpt wel dat dit tegen Gods Woord ingaat. We staan schuldig aan alle geboden en er is buiten het paradijs niemand die maar één gebod volkomen kan houden. De rijke jongeling dacht dat hij het kon. De Heere Jezus liet zien dat hij geen één gebod naar de eis van God had gehouden. Waarom eist God dan gehoorzaamheid aan de Tien Geboden? Om ons te laten zien dat we zondaar zijn. De geboden dienen als tuchtmeester tot Christus. Alleen als God in het nieuwe hart de geboden schrijft, gaan we door Gods Geest de geboden doen uit dankbaarheid. De eis van het doen van de geboden is gebleven en naar die eis zal God ons oordelen als we niet bekeerd worden.

De eis tot bekering heeft God ons gegeven. Waarom? Opdat we zouden leren: ik kan aan die eis niet voldoen. Ik heb de Heere nodig in die eis!

Genezing

We kunnen zeggen: 'Ik kan mezelf niet bekeren, God moet het doen.' Ondertussen leven we rustig verder, we leven uit ik heb eigenlijk helemaal geen bekering nodig. Ik heb genoeg op de brede weg die van God vandaan loopt. We gebruiken het argument: God moet het doen om onszelf te verontschuldigen.

Als we voor Gods rechterstoel staan, zullen we ons niet kunnen verontschuldigen met: 'Heere, U moest me bekeren en U hebt het niet gewild'. Het oordeel zal dan zijn: Gij hebt niet gewild dot Ik Koning over u zou zijn. De Heere zal ons vragen wanneer we in dat ons niet kunnen bekeren Hem hebben aangeroepen in de weg van: 'Opent uwe mond.' Op duizend vragen zullen we geen enkel antwoord hebben.

Als de eis 'bekeert u', gaat wegen in ons leven, komen we er achter dat we het zelf niet kunnen en niet willen. Dan gaan we vragen: Heere bekeer mij. zo zal ik bekeerd zijn! U kunt toch mijn afkeringen genezen? Je kunt denken: Als ik maar bekeerd ben, dan is het wel goed met mij, dan ben ik er. Maar als God bekering werkt, wordt je steeds onbekeerder. Een steeds groter zondaar voor God. Je krijgt die grote Medicijnmeester nodig tot genezing van je onbekeerlijke hart. Steeds meer nodig tot bekering van je zondige bestaan. Je krijgt God steeds meer nodig ook in de dagelijks bekering. In de dagelijkse afwassing van zonden in het bloed van Christus. Je hebt Hem dagelijks nodig om niet opnieuw de weg bij God vandaan te gaan, maar de weg achter Hem aan. 'Bekeert u.' Je bent onder die eis

geboren, je hebt van die eis gehoord! Laat de eis van bekering wegen. Heeft dat nog nooit gewogen? Vraag of je de noodzaak van bekering mag leren zien. Weet je niet hoe je aan die eis moet voldoen? God alleen kan je het leren. De Heere die de eis 'bekeert u' aan je hart legt, werkt nog bekering door Zijn almachtige kracht van afkerige zondaren. Die Hem need'rig valt te voet, zal Hij die weg leren, in en door Zijn Zoon.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 november 2007

Daniel | 38 Pagina's

Bekeert u!

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 november 2007

Daniel | 38 Pagina's

PDF Bekijken