Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het boek met de zeven zegelen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het boek met de zeven zegelen

Bijbelstudie Openbaring

4 minuten leestijd

En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat. Openbaring 5: 7

Johannes was in de geest en zag Eén op de troon. In het vorige hoofdstuk werd Gods heerlijkheid verbeeld met de kleuren van edelstenen. Nu horen we dat deze Ene in Zijn rechterhand een boek vasthoudt. ‘Biblion’ staat er in het Grieks: een boekrol. Deze rol was ook beschreven aan de buitenkant, helemaal volgeschreven. De hele raad Gods is in de boekrol uitgeschreven. De rol is beveiligd door zeven zegelen. Waarschijnlijk zijn ze op een rij aangebracht. Bij deze rol gaat het niet alleen om wat er in staat, maar ook wie het gaat uitvoeren. Wie is er gemachtigd Gods raad uit te voeren? Wie is bekwaam de nieuwe hemel en aarde toe te bereiden voor de Kerk in de verdrukking? Daarom roept de engel luid: Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken (vers 2)? Er volgt een pijnlijke stilte, zodat Johannes in tranen uitbreekt. Misschien ken je ook wel iets van dat verlangen. Als het in de wereld de donkere kant opgaat, kun je je wel eens afvragen: staat de Heere nog wel aan het roer? Johannes ziet sterk uit naar de komst van Gods Koninkrijk. Zal het spoedig aanbreken of zal het alles blijven zoals het is? In het laatste geval is er reden om zeer te wenen. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen
(1 Korinthe 15: 19).

De Leeuw
En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet (vers 5a). Nu is een ouderling aan de beurt om te spreken. Niet de sterke machtige engel geeft het antwoord, maar een ouderling, één van de 24 vertegenwoordigers van Gods Kerk. Eén die zelf de kracht van de verlossing ervaren had: Zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken (vers 5b). Deze Koning behaalde de overwinning op de zonde, de dood en satan. Hij is bekwaam en bevoegd Gods raadsplan te gaan uitvoeren. De machten van de duisternis hebben het laatste woord in deze wereld niet! De duivel klapt wel met zijn staart, maar zijn zaak is uitgespeeld en verloren.

Een Lam
En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht (vers 6). Johannes kijkt vol eerbied op naar de troon. Ongetwijfeld meende hij een Leeuw te zien. Hij ziet evenwel een Lam. Een grote verrassing voor de apostel. De Leeuw is tegelijk ook een Lam. In het Grieks staat zelfs een verkleinwoord: een lammetje. Jesaja profeteerde al eeuwen geleden dat de Zaligmaker een Lam zou zijn: Als een lam werd Hij ter slachting geleid (Jesaja 53: 7). Het Lam stond daar in de troon. De slachtwond nog goed zichtbaar in de hals: Staande als geslacht. De sterke Leeuw heeft een Lam willen worden. Het is de centrale boodschap van de Bijbel. De sterke Zoon van God is zwak geworden. God is mens geworden. Hij heeft Zichzelf vernietigd. Zo heeft Hij de bevoegdheid gekregen de zeven zegelen open te breken. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde
(Mattheüs 28: 18).

De zang
Het hoofdstuk eindigt met een geweldige overwinningsvreugde. Johannes zag hierna een grote schare. En hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden (vers 11). Ze zongen een nieuw lied: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen (vers 9). Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid (vers 13). De toekomst ligt in de handen van God en het Lam. Het daverende halleluja eindigde in een groot amen.

Vragen
1. Het boek met de zeven zegelen kan de Bijbel niet zijn, maar verbeeldt Gods raadsplan. Heb je enig idee waarom?
2. Waarom is een willekeurig mens niet bij machte het boek te openen? Zie ook Heidelberger Catechismus, zondag 6.
3. Waarom wordt het gezongen lied een nieuw lied genoemd? Zie ook Openbaring 14: 3 en 21: 5.
4. Wanneer je de centrale inhoud van het Evangelie – Leeuw en Lam – vergelijkt met de boodschap van de islam, wat zijn volgens jouw kenmerkende verschillen?

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2008

Daniel | 32 Pagina's

Het boek met de zeven zegelen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 juni 2008

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken