Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leven uit de hoop

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leven uit de hoop

De brieven 1 en 2 van Petrus

4 minuten leestijd

Een kind van God is een burger van twee werelden. Hij is door deze wereld waarvan hij deel uitmaakt op reis naar het heerlijke Koninkrijk van God. Petrus wijst zijn lezers erop dat het leven van een christen daarom een leven behoort te zijn dat gestempeld wordt door de hoop.

Of de lezers van deze brieven nu Joden zijn geweest of niet, is niet van zoveel belang. Ze worden in elk geval door Petrus nadrukkelijk vreemdelingen in de verstrooiing genoemd, 1:1. Evenals de oudtestamentische gelovigen zijn ze reizigers en trekkers door deze aarde op weg naar hun eeuwige vaderland, 1:17, 2:11. Hoewel dat veel zorgen en lijden met zich meebrengt in deze wereld, wijst Petrus hen op hun bevoorrechte positie. Ze mogen in onderscheid van zovele anderen in hun omgeving de zaligheid in de Heere Jezus kennen, waarvan de profeten in het Oude Testament hebben gesproken. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Petrus roept hen op tot een leven in de vreze Gods. Ze behoren tot de gemeente van de levende God. Hun handel en wandel wordt door degenen die buiten zijn gezien. Ze hebben zich daarom te gedragen als trouwe burgers, hoewel hen lijden en vervolging wordt aangedaan. In huwelijks- en gezinsleven moeten ze een voorbeeld geven aan hun omgeving. Ook in het samenleven als gemeente moet dat zichtbaar zijn. Hun geloof en hun leven moet gestempeld worden door de hoop naar de volkomen vervulling van Gods beloften. In zijn tweede brief wijst Petrus zijn lezers opnieuw op de bevoorrechte positie die ze hebben ontvangen en op de roeping die dat met zich mee brengt. In deze brief neemt Petrus afscheid van hen en doet nog eenmaal een dringend appel op hun hart. Hun geloof heeft een vaste grondslag in het Woord van God en in het werk dat de Heere Jezus Christus gedaan heeft. Hij waarschuwt zijn lezers voor de dwaalleraren die hen in leer en leven van deze grondslag proberen af te trekken en in weerwil van de spotters die zeggen dat God Zijn beloften niet vervult roept hij zijn lezers nog eenmaal op tot een leven uit de hoop op de wederkomst van de Heere Jezus. De brieven van Petrus stellen de lezers voor de vraag of hun geloof en leven nu werkelijk gestempeld zijn door de hoop en de verwachting van het eeuwige Koninkrijk van God dat met de wederkomst van de Heere Jezus ten volle zal geopenbaard worden. Ligt dat nu op de bodem van je hart of niet: Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus onze Heere (NGB, artikel 37)?

Informatie
Schrijver: Simon Petrus, de discipel en de latere apostel van de Heere Jezus.
Tijd: Tijdens Petrus’ verblijf in Rome (‘Babylon’), toen Nero keizer was. Ca. 62-64 n. Chr. Markus is bij hem,
1 Petrus 5:13.
Adres: De eerste brief is een rondzendbrief aan de vreemdelingen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië (in Klein-Azië), 1 Petrus 1:1. De tweede brief wordt in de eerste bekend verondersteld, 2 Petrus 3:1.
Thema: Leven uit de hoop

Inhoud 1 Petrus
1:1-2 Opschrift
1:3-2:10 De bevoorrechte positie van de gelovigen en hun verantwoordelijkheid
2:11-3:12 Concrete vermaningen tot een heilige wandel
3:13-4:19 Lijden om Christus’ wil
5:1-9 Regels voor het gemeentelijke leven
5:10-14 Slot

Inhoud 2 Petrus
1:1-2 Opschrift
1:3-11 Het voorrecht van de gelovigen en hun roeping
1:12-16 De vaste grondslag van het geloof
2:1-22 Waarschuwing tegen de dwaalleraren
3:1-18 Vermaning tot een leven bij de wederkomst

Kerntekst 1 Petrus 3:15
Maar heiligt God de Heere in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.

Leeswijzer
Vreemdelingschap 1 Petrus 1:1, 17, 2:11
Het profetische woord 1 Petrus 1:10-12, 2 Petrus 1:19, 3:1vv.
De gemeente 1 Petrus 2:1-10, 5:1-9
De wederkomst 1 Petrus 4:7-11, 2 Petrus 3:1-18
Lijden om Christus’wil 1 Petrus 2:19-25, 4:12-19

Verwijzing naar het Oude Testament
De beide brieven bevatten vele aanhalingen van het Oude Testament en herinneringen aan het leven, lijden en de opstanding van de Heere Jezus, 1 Petrus 2:23-24, 5:1,5; 2 Petrus 1:16-18 e.a. Petrus kende ook de brieven van Paulus, 2 Petrus 3:16.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 september 2008

Daniel | 32 Pagina's

Leven uit de hoop

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 september 2008

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken