Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leven in gemeenschap met Christus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven in gemeenschap met Christus

De brieven van de apostel Johannes

4 minuten leestijd

Is het christelijke leven een overwinningsleven? Velen evangelische christenen menen dat. Op degenen die dat anders beleven wordt minachtend neergezien. Maar wat zegt de Bijbel hierover? De apostel Johannes trekt in zijn eerste brief duidelijke lijnen met betrekking tot de aard het leven in de gemeenschap met Christus.

Het christelijke leven is een leven in de gemeenschap met Christus. De apostel benadrukt dat in deze brief. Het doel van zijn brief is dat zijn lezers ook delen mogen in de gemeenschap met de ware gelovigen. Velen legden dit verkeerd uit. Johannes heeft in zijn brief te strijden met ‘perfectionisten’. Deze perfectionisten meenden dat ze boven de zonde verheven waren en geen zonde meer deden. Johannes houdt hen voor dat ze liegen, zichzelf bedriegen en zelfs God tot een leugenaar maken. Het leven in de gemeenschap met Christus tilt niet boven de zondige werkelijkheid uit, maar bestaat in een voortdurend leven in de belijdenis van zonde en reiniging van ongerechtigheid door Zijn dierbare bloed. Het bestaat in een voortdurend de toevlucht nemen tot het bloed en de wonden van de Heere Jezus. Deze dwaalleraren hadden door hun verkeerde opvatting van de aard van de genade ook geen plaats voor de vleesgeworden en gekruisigde Heere Jezus. Zij ontkenden dat de Heere Jezus als de Zoon van God werkelijk in het vlees gekomen was. Hun dwaalleer kreeg daarmee antichristelijke trekken. De echte christelijke theologie is een theologie van het kruis. Alleen wie in de Heere Jezus blijft, zal worden behouden. Het leven in de gemeenschap met de Heere Jezus is een leven door het geloof in de Zoon van God. Alleen dat geeft de ware vrijmoedigheid tot God en bewaart voor de vrijpostigheid van de dwaalleraren. Nadrukkelijk roept Johannes zijn lezers dan ook op de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Alleen degenen die belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, zijn uit God. Het leven in de gemeenschap met Christus is ook een leven in liefde tot God en de broeders. In Christus heeft God Zijn liefde voor Zijn kinderen geopenbaard. Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon gegeven tot een Verzoening voor hun zonden. Door Zijn Geest wekt God in hun harten het geloof in de Heere Jezus en de liefde tot God en de broeders. Aan deze liefde tot God en de broeders en aan het houden van Gods geboden zijn de kinderen van God te herkennen. Alleen in dit leven in de gemeenschap met de Heere Jezus is overwinning van de wereld gelegen. Athanasius zal later zeggen: ‘Dit is het algemeen geloof; hetwelk, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden’.


Informatie
Schrijver: Johannes, de zoon van Zebedeüs, Markus 1:16-20, 3:13-19. Van zijn hand zijn ook de vierde evangeliebeschrijving en het boek Openbaring. Tijd: De brieven zijn geschreven aan het einde van de eerste eeuw n. Chr. Taal en stijl sluiten nauw aan bij de evangeliebeschrijving.
Adres: Johannes schrijft aan de christenen in Klein-Azië. Zelf verblijft hij in de stad Efeze.
Thema: Leven in de gemeenschap met Christus.

Inhoud 1 Johannes*
1:1-4 Inleiding
1:5-2:25 De aard van het leven in de gemeenschap met Christus.
3:1-4:21 De kenmerken van het leven in de gemeenschap met Christus.
5:1-20 De vrucht van het leven in gemeenschap met Christus
5:21 Slotvermaning

Kerntekst 1 Johannes 2:1b-2
En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige; en Hij is een Verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

Leeswijzer
God Licht, 1:5;
Liefde, 4:8
Verzoening 2:1,2; 4:10
Zalving met de Heilige Geest 2:20, 27
Liefde 2:3-11; 3:11-17; 4:7-21; 5:1-3
Antichrist 2:18-23
Vrijmoedigheid 2:28, 3:18-24, 5:14-15

Verwijzing naar het Oude Testament
Evenals het Evangelie naar de beschrijving van Johannes sluit de eerste brief aan bij de eerste woorden van het Oude Testament, Genesis 1:1. Telkens spreekt Johannes ook over het houden van de geboden. Hij sluit ook aan bij het onderwijs van de Heere Jezus over het nieuwe (en tegelijk ook oude) gebod.


* De brieven 2 en 3 over het wandelen in waarheid en liefde en over de christelijke gastvrijheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 oktober 2008

Daniel | 32 Pagina's

Leven in gemeenschap met Christus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 oktober 2008

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken