Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

God leidt Zijn volk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

God leidt Zijn volk

De openbaring van Mozes (4). Numeri

5 minuten leestijd

Levensleiding?! De Heere regeert de hele wereld en ook de levens van mensen leven. De Heere leidt Zijn volk Israël. Hoe doet de Heere dat? Welke middelen gebruikt Hij daarvoor? Op deze vragen krijgen we antwoord in het boek Numeri.

Het boek Numeri is een grote verzameling van tellingen, wetten en regelingen voor het volk Israël en de eredienst. Ook wordt ook de woestijnreis van de Israëlieten vanaf de Sinaï tot in het Overjordaanse beschreven. Wanneer je jezelf de vraag stelt wat al die dingen bij elkaar houdt, kom je uit bij het woord ‘leiding’. De HEERE geeft leiding aan Zijn volk op reis door de woestijn, maar Hij doet dat ook door het volk allerlei regelingen en wetten te geven. Na een korte, maar zware tocht voor de honderdduizenden Israëlieten vanaf de Sinaï staat het volk voor de grenzen van het beloofde land. De twaalf verspieders die uitgezonden worden, komen niet met een eensluidend rapport. Het merendeel van hen gelooft niet dat het volk met Gods hulp in staat zal zijn het land Kanaän in bezit te nemen. Alleen Jozua en Kaleb spreken: ‘Laat ons vrijmoedig optrekken…’ Ze zien op Gods machtige hand. Vanwege dit ongeloof mag het volk niet ingaan, maar moeten het achtendertig jaren omzwerven in de woestijn. De hele generatie die uit Egypte is uitgeleid, sterft. Aangrijpende gebeurtenissen vinden in deze tijd plaats. Korach, Dathan en Abiram staan op tegen de HEERE. Ze komen op een vreselijk manier om. Ook velen van het volk komen in opstand en sterven. Maar in deze tijd geeft de Heere ook zicht op de komst van de Heere Jezus. Temidden van de doden en de levenden staat Aäron met de reukwerkpan als een voorbeeld van de Heere Jezus, Die bidt voor Zijn volk. Mozes verhoogt de koperen slang voor het oog van het volk als voorbeeld van de kruisiging van Christus. Zelfs uit de mond van de valse profeet Bileam klinken de beloften aangaande komst van de Heere Jezus. Van plaats tot plaats leidt de Heere Zijn volk tijdens de woestijnreis. Terwijl een hele generatie sterft vanwege het ongeloof, blijft de Heere toch trouw aan Zijn beloften aan Zijn volk. Hij zal het volk brengen in het land van de belofte en zal zijn opstandige en murmurerende volk ook brengen aan de voeten van de beloofde Messias. Zo leidt de Heere ook vandaag nog een opstandig en tegensprekend volk en brengt het door schade en schande heen aan de voeten van de Heere Jezus. Hij doet hen zien op de Ster, Die uit Jakob is opgegaan, 24:17; op Hem Die als de slang in de woestijn is verhoogd aan het kruis, 21:8, Johannes 3:14; op de biddende Hogepriester in de hemel, 16: 46, 17:1-8. Hij doet hen door de tralies van Zijn Woord zien op de Heere Jezus Christus, Die een volkomen verzoening van de zonden van Zijn volk tot stand gebracht heeft. In die weg brengt de HEERE Zijn volk in het beloofde land. ‘Laat ons dan Hem niet verlaten om een andere te nemen; of veelmeer, een andere te zoeken, zonder hem immermeer te vinden, want toen God Hem ons gegeven heeft, wist Hij wel dat wij zondaars’ (Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 26).

Informatie
Schrijver Mozes
Tijd 15-14e eeuw v. Chr.
Adres De Israëlieten in de tijd van Mozes en daarna.
Thema Gods leiding

Inhoud
1-8 Tellingen, regelingen en wetten
9-25 Woestijnreis vanaf de Sinaï; enkele wetten
26-30 Opnieuw tellingen, regelingen en wetten; erfrecht
31-32 Vervolg Israël in het Overjordaanse
33 Overzicht van de woestijnreis
34-35 Verdeling van Kanaän; erfrecht

Kerntekst Numeri 21: 8-9
En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang; en het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend.

Leeswijzer
Wet m.b.t. eerstgeborenen 3:40-51
De priesterlijke zegen 6:22-27
De oudsten; Eldad en Medad 11:16-30
De twaalf verspieders 13-14
Opstand van Korach, Dathan en Abiram 16
De bloeiende staf van Aäron 17
Dood van Mirjam en Aäron 20
De koperen slang 21
Balak en Bileam 22-25
Erfrecht 27, 36

Lijn naar het Nieuwe Testament
In het boek Numeri zijn duidelijke heenwijzingen naar Christus in de offers en de ceremoniën van de wet. Naar Christus’ enige voorbede verwijst het staan van Aäron tussen de levenden en de doden met de wierookpan, 16: 41-50. Naar het enige Hogepriesterschap van Christus de bloeien de staf van Aäron, Numeri 17. Naar de kruisiging wijst de verhoging van de koperen slang, Numeri 21. Paulus noemt de steenrots Christus, 1 Korinthe. 10.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 2009

Daniel | 40 Pagina's

God leidt Zijn volk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 april 2009

Daniel | 40 Pagina's

PDF Bekijken