Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De wederkomst van Christus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De wederkomst van Christus

Onverwacht, als een dief in de nacht

5 minuten leestijd

De dieven zouden in die nacht terugkomen. De rechercheurs wisten het zeker. De inbraken die gepleegd waren, hadden ze goed onderzocht. De dieven stopten overdag een briefje tussen de voordeur. Als ze s nachts terugkwamen keken ze waar het briefje nog op dezelfde plaats zat. Daar was niemand thuis. Daar sloegen ze hun slag.

Nachten ging het goed. Tot op die nacht dat de recherche na uren wachten bij een huis met een wit briefje bij de voordeur de dieven zag komen. Tijdens hun inbraak werk werden ze gegrepen. Ze waakten, omdat ze het dachten te weten: de dieven komen.

Waken
Wij moeten waken en wachten net als die rechercheurs. We moeten daarbij niet uitkijken naar een dief maar naar de wederkomst van Christus. De dag en het uur van Zijn komst weten we niet, maar dat Hij terug komt is zeker.
De Heere Jezus sprak: waakt dan, want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. (Mattheüs 24: 42-44).
Bij het waken let je op de tekenen van de tijd, zoals die rechercheurs letten op de tekenen aan het huis waar de dieven langs zouden gaan.
Over de tekenen die vooraf gaan aan Christus’ wederkomst sprak de Heere Jezus toen Hij op de aarde was. Maar je leest er ook over in de Openbaring aan Johannes op Patmos.
Aan de ene kant zal alles gewoon zijn gang gaan. Er zal getrouwd, gegeten, gewerkt, gereisd worden.
Aan de andere kant zullen er oorlogen en geruchten van oorlogen zijn, aardbevingen, veel verleidende geesten, anti-christen. Als je de krant naast de Bijbel leest, hoor je de voetstappen van Christus.
Waak jij al? De Heere roept in Zijn Woord: Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Dwaze maagden, slapen met de wijze maagden.
Vreselijk dat niet willen en kunnen waken!

Bidden
De Heere Jezus gebiedt ons om te waken en te bidden. Als we dan niet kunnen en willen waken, zouden we moeten bidden: Heere maak mij wakende. Wilt U mij door Uw Woord en Geest olie in mijn lamp geven. Wilt U me voorbereiden voor uw wederkomst. Heb je nog geen nieuw hart en Christus komt vandaag terug dan zal dat vreselijk voor je zijn. Je zult op dat moment bidden: Bergen valt op ons, en heuvelen bedekt ons. Zo zul je proberen te komen aan het laatste oordeel over je leven. Je zult op dat moment weten: Christus komt om mij te oordelen en ik ben niet bereid om voor Zijn Rechterstoel te verschijnen. Vreselijk zal dat zijn, voor eeuwig.
Als de Heere je wakend maakt en wakend houdt, maakt dit dat je anders bidt, meer bidt. Je zult met Gods Geest vragen: Kom, Heere Jezus, ja kom haastiglijk.
In Schotland was lang geleden een dominee die keek iedere morgen eerst naar de lucht. Als hij geen wolken zag, zuchtte hij en zei: Heere vandaag komt u nog niet weer op de wolken des hemels, want er zijn geen wolken. Als die dominee ’s-morgens wel wolken zag, zei hij: Heere vandaag kunt u weerkomen.
Zo zag hij iedere dag biddend uit naar Christus’ wederkomst om altijd bij de Heere te zijn.
Je hoeft geen dominee te zijn, en je hoeft ook niet oud te zijn om naar Christus wederkomst uit te zien. De Heere kan en wil je ook jong in een weg van bekering leren uitzien naar die dag.

Verhoging
De wederkomst is de laatste trap van Christus verhoging. Als Hij wederkomt is de laatste mens die nog bekeerd zou worden tot verandering gekomen. Gods Woord heeft dan Zijn loop volbracht naar Gods heilsplan onder jood en heiden. Bij de wederkomst van Christus zullen de graven geopend worden. Alle doden zullen opstaan.
De zielen zullen met de lichamen verenigd worden. De nog levenden zullen in een ‘punt des tijds’ veranderd worden. Ieder zal zijn lichaam terugkrijgen. Een lichaam dat niet meer kan sterven.
De engelen zullen ons voor Gods rechterstoel brengen. Je zult of aan de rechterkant of aan de linkerkant geplaatst worden. Tegen alle miljarden mensen aan de linkerkant zal gezegd worden: Gaat weg van Mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is (Mattheüs 25: 40).
Eeuwig verloren door eigen schuld!
Tegen al degenen die aan Zijn rechterhand staan zal de wedergekomen Rechter zeggen: Komt gij gezegenden Mijns Vaders en beërft het Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld (Mattheüs 25: 34). Door genade eeuwig gelukkig. Geen traan, geen pijn, geen moeite meer. Verlost van zonde en dood, eeuwig de drieenige God groot maken.
Christus zal na Zijn wederkomst alles leggen aan de voeten van Zijn Vader. De schepping zal dan vrij zijn van zonde en dood. Het doel van de schepping: de eer van God is dan bereikt. Haast en spoed je om te weten of jij daar een plaats in mag ontvangen!

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 februari 2012

Daniel | 36 Pagina's

De wederkomst van Christus

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 februari 2012

Daniel | 36 Pagina's

PDF Bekijken