Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Huilen en lachen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Huilen en lachen

Twee begeerten, twee gevolgen

5 minuten leestijd

Een grote tegenstelling: Huilen en lachen, blijdschap en verdriet. Herkenbaar voor jou. De Bijbel spreekt ook over huilen en lachen. Ook hier een grote tegenstelling, maar de tegenstelling zal nog groter zijn na de wederkomst. Eeuwige blijdschap of eeuwige smart.

Wanneer verdrietig?
Nu. Op deze aarde. De wereld waarin jij leeft. Verdriet over de gevolgen van de zonde: pijn in je lichaam, verlies van een geliefde en zoveel meer. De Heere Jezus spreekt over een nu wenen vanwege de zonde die God je door Zijn woord en Geest laat zien. God laat zien Wie Hij is.

Waarom verdrietig?
Verdriet om je zonden. Wie zijn zonden ziet, heeft verdriet. Juist omdat je God verdriet hebt gedaan. ‘Waarom doe ik zoveel zonden tegen God?’
Steeds voel je weer het verdriet. Je vindt het vreselijk dat je telkens opnieuw zondigt. Paulus zegt daarover het volgende: Nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering; want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt (2 Korinthe 7: 9).
Verdriet ook om de spot van mensen. Tegenwerking van mensen. Vrienden waar je eerst mee kon lachen en die nu tegenover je staan. Ze begrijpen je niet. Die zich afvragen: ‘Wat is er met hem/haar aan de hand?’ De kanttekeningen schrijven bij deze tekst: ‘Namelijk lijdende om Christus’ en des evangelies van Christus wil…’

Belofte
Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, dat gij zult schreien en klaaglijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden; en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden (Johannes 16: 20). Deze tekst bevat een belofte.
De droefheid naar God, het nu huilen, zal veranderen in blijdschap.

Wanneer lachen?
Gij zult lachen. Nu. Op deze aarde. De tijd waarin jij leeft. Als je de Heere mag kennen, zul je lachen. De echte blijdschap ontspringt aan de genade.
Ze vindt haar fundament in God zelf. Deze blijdschap is er nu nog niet volkomen door de zonde, maar is er voor Gods kinderen straks eeuwig en volmaakt.

Waarom lachen?
Lachen, blijdschap omdat je zonden zijn vergeven. Zoals Zacheüs die een echte, diepe blijdschap in God ontvangt (Lukas 19: 6). Blijdschap, omdat de Heere je kent en van je verdriet afweet. Deze blijdschap is en hartelijke, volle vreugde, die alleen in het geloof door de Heilig Geest te proeven is.
Deze blijdschap is niet het tegenovergestelde van smart, zij overwint zelfs de smart. Zij leert de verdrukking dragen.

---
Tegenstelling

tussen wenen en lachen in Lukas 6: 21 en 25

Zalig zijt gij, die nu weent; want gij zult lachen.
Wee u die nu lacht; want gij zult treuren en wenen

Wee

In het leven zonder God is geen echte blijdschap. Daar geeft niets echte vreugde in het leven. Ten diepste is er geen hoop op de toekomst, ondanks alle technische vooruitgang. Het motto van de mens die leeft zonder God is: geniet van het leven, want het duurt maar even. Dat is de lege vrolijkheid van de mens zonder God. Het kan soms heel wat lijken, maar echte blijdschap vind je er niet.
Misschien vraag je je af: ‘Maar mag je dan niet lachen?’ Natuurlijk wel, maar hier bedoelt de Heere Jezus lachen om dingen die zondig zijn. Ik denk dat je daar zelf ook wel voorbeelden bij kunt bedenken. Als je meelacht met de wereld, als je lacht om jezelf zal het lachen je eenmaal vergaan. Blijdschap buiten God zal veranderen in eeuwig wee.

De Bijbel noemt ook voorbeelden:

Hanna; de moeder van Samuël (1 Samuël 1)
Hanna die huilt omdat ze geen kinderen heeft. Ze huilt om de bespotting door Peninna. Hanna weet waar ze met haar verdriet heen moet. Ze vertelt alles aan haar God. Eli mag haar vertroosten met de woorden: Ga heen in vrede, en de God Israëls zal uw bede geven, die gij van Hem gebeden hebt.
Hanna’s verdriet is weggenomen. De Heere heeft haar tranen gedroogd.

Tegenstanders van Daniël bij de leeuwenkuil (Daniël 6)
De vorsten en de stadhouders zorgen ervoor dat Daniël niet meer tot zijn God mag bidden. Als hij het wel doet zal hij worden gedood. De tegenstanders willen maar één ding: Daniël doden. Met man en macht willen ze Daniël weg hebben. Ze doen er alles voor. Dat is nu het lachen van de wereld. Maar hoofdstuk 6 heeft een vervolg. Het wee van de tegenstanders.
Lees vers 25 maar …zij wierpen in den kuil der leeuwen hen, hun kinderen en hun vrouwen; en zij kwamen iet op den grond des kuils, of de leeuwen heersten over en, zij vermorzelden ook al hun beenderen.

Rijke man en Lazarus
Er is een rijke man die vrolijk is en prachtige kleren heeft. Hij heeft alles wat hij wil. Daar is ook Lazarus. Hij is dakloos en zit vol met zweren. Lachen en huilen. Lazarus sterft. Hij wordt door engelen gedragen naar de hemel. Daar wordt hij vertroost. De rijke man sterft ook. Hij slaat zijn ogen op in de hel. Hij heeft pijn. Hij lijdt smarten.

Op wie lijk jij? Hanna, de vorsten en stadhouders, de rijke man of Lazarus. Er staan veel voorbeelden in de Bijbel als het gaat over huilen en lachen. Er zijn slechts twee moglijkheden. Abraham zegt tegen de rijke man: kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, een gij lijdt smarten.
Bedenk vandaag nog wat tot je eeuwige blijdschap dient!

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 mei 2012

Daniel | 36 Pagina's

Huilen en lachen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 mei 2012

Daniel | 36 Pagina's

PDF Bekijken