Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De biddende Hogepriester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De biddende Hogepriester

8 minuten leestijd

Johannes is diep onder de indruk geweest van het hogepriesterlijk gebed van Jezus. Het is minstens vijftig jaar later, als Johannes het opschrijft. Toch weet hij het nog precies. Weet je waarom? Johannes heeft het in al die jaren iedere keer weer ervaren: deze Jezus bidt nog. Hij bidt nog hetzelfde. De oude Johannes is ervan doordrongen: Ik ben van minuut tot minuut gedragen door het gebed van mijn Zaligmaker in de hemel. Daarom is het gebed van Jezus in Johannes 17 zo bijzonder. Je kunt daarin lezen wat Jezus bidt nu Hij in de hemel is.

De Heere Jezus is met Zijn discipelen op weg naar Gethsémané. Hij is op weg om Zijn leven te geven, om de oneindige toorn van Zijn Vader te dragen. Als Hij daar aan denkt, wordt Hij ontroerd (Joh 12:27). Hij heft Zijn ogen op en bidt: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon. Nu gaat het gebeuren. “Vader, laat nu alles gebeuren waartoe Ik naar de aarde gekomen ben. Laat nu Uw heilsplan uitgevoerd worden. Vader, zie Mijn offer aan.” Verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. Daarom bidt de Heere Jezus om volharding, om kracht en om leeuwenmoed.

Jezus bidt als een Held
Bidden zoals Hij kan niemand. Jezus bidt als een almachtige Held. Terwijl Hij bidt, staat Hij rotsvast op Zijn eigen werk. Hij weet dat Hij gaat doen wat geen zondig mens ooit zou kunnen doen. Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk dat Gij Mij gegeven hebt om te doen. Hij weet het; de ure is gekomen. Hij zal de kop van de satan vermorzelen. De onnoemelijk hoge schuld van Zijn Kerk zal Hij afbetalen. Hij zal in hun plaats tot het einde toe volkomen gehoorzaam zijn aan Zijn Vader. Als grote Overwinnaar zal Hij uit de dood opstaan en naar de Hemel gaan. Daar zal Hij de prijs van Zijn eigen bloed aan Zijn Vader tonen, en zeggen ‘Ik heb hen gekocht met Mijn eigen bloed’. Daar komt de rust vandaan in het gebed van Jezus.
Weet je waarom we deze biddende Hogepriester zo nodig hebben? Hij doet wat wij nooit zouden kunnen: Pleiten op eigen verdiensten. Hem hebben we nodig, want wij hebben geen verdiensten. We verdienen zelfs de dood.

Bidden als Hij?
Als Jezus bidt, heeft Hij vaste grond onder de voeten. Meer dan twintig keer wijst Christus Zijn Vader op Zijn eigen werk en Zijn eigen woorden. Gelijkerwijs Gij Mij macht gegeven hebt (...) Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt (...) Ik heb voleindigd het werk dat Gij Mij gegeven hebt (...)Ik bidt voor degenen die Gij mij gegeven hebt’. Jezus’ gebed staat vast op de rots van Gods eigen woorden en werken. Daarmee zegt Hij: “Vader, Ik bid niets anders dan wat U wilt. U moet Mij wel verhoren.” Johannes heeft hier van geleerd. Hij schrijft in 1 Joh 5:14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. Jezus leert ons hier welke weg wij moeten gaan in het gebed. De weg van het ‘om Jezus wil’. Jezus zelf wandelt over de vaste grond van Zijn verzoenend werk en Zijn volkomen gehoorzaamheid. Zouden wij dan andere grond onder onze voeten zoeken? Het is trouwens niet altijd erg als je in herhaling valt bij het bidden. De Heere Jezus deed dat ook. Iedere keer weer keert Hij terug naar deze vaste grond onder Zijn voeten.

Wat bidt de Heere Jezus?
De Heere Jezus laat Zijn Vader zien dat Hij de Zijnen volkomen zalig maakt. Dat Hij voor alles heeft gezorgd wat zij misten. Er is geen enkele beschuldiging tegen hen meer in te brengen. Luister maar hoe Jezus bidt voor zondaren.
“Vader, Zij die zich in de eeuwige dood gestort hebben, heb Ik het eeuwige leven gegeven. Met hun verdorven verstand konden ze U onmogelijk nog kennen, maar nu heb Ik ervoor gezorgd. Ik heb Uw naam geopenbaard aan de mensen die U Mij gegeven hebt. Heilige Vader, Ik kom tot U, maar Zij blijven achter op deze aarde. Ik bid voor hen, opdat hun geloof niet ophoude. De satan is hun machtige vijand. Heilige Vader, bewaar hen in Uw naam, bewaar hen van de boze. Ze zijn zo zwak en vol verdriet. Ze begrijpen niet dat Ik ga sterven voor hun zonden. Nu kom Ik tot U, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik verblijd Mij over het lijden wat komt, want zo wanneer Ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal Ik hen allen tot Mij trekken. Geef hen ook deze blijdschap. U zond Mij in de wereld. Nu zend Ik ook hen, opdat velen door hun woord in Mij geloven zullen. Vader, U ziet dat het hen ontbreekt aan alles: heiligheid, eenheid en liefde. Daarom heilig Ik Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Daarom bidt Ik dat Zij één mogen zijn, zoals ook Wij één Zijn. Daarom zal Ik hen Uw Naam bekendmaken, opdat de liefde, waarmee Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen. Zij maken zich altijd vuil met zonden, daarom heb Ik hun de heerlijkheid gegeven die Gij Mij gegeven hebt. Ja, Ik wil, dat zij voor altijd bij Mij zullen zijn, opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt.”
Zie je dat de Heere Jezus de Zalig-maker is. Dat Hij stap voor stap voor alles heeft gezorgd wat arme zondaren missen? Hij zorgt voor alles, van het begin tot het einde.

Medelijden met zondaren
Let eens goed op. Jezus bidt echt als hogepriester. De hogepriester in het Oude Testament moest medelijden hebben met de zondaren die tot Hem kwamen (Hebr. 5:2). Hij moest hen altijd helpen. Bij hem kon een schuldige zondaar terecht. Veel meer geldt dat voor Jezus. In Zijn gebed staat niet de toorn, niet de straf, niet het oordeel, centraal, maar barmhartigheid, medelijden en ontferming. Dit hoort echt bij Zijn hogepriesterschap.
De Heere Jezus heeft het niet over de tekorten van Zijn discipelen: hun ongeloof, onbegrip en hoogmoed. Maar zijn gebed staat wel tegen deze achtergrond. Van zichzelf kennen ze God en Christus niet en delen ze niet in het eeuwige leven (vs. 3 en 6). Ook zijn ze van zichzelf niet één, bewaren ze zich niet van de boze en zijn ze niet heilig (vs. 11, 15, 19). Hoe meer de Heilige Geest je dit laat zien, hoe meer je Christus nodig krijgt.

Bidt Jezus voor mij?
Voor wie bidt Jezus eigenlijk? Dat is een goede vraag, want daar hangt alles vanaf. Luister maar. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die Gij Mij gegeven hebt. Uit vers 11 blijkt dat Christus op de drempel van de hemel staat. Hij doet hier het werk dat hij ook in de hemel doet. Hij bidt voor Gods kinderen. Zie je hoe belangrijk het is dat je door een waar geloof bij Hem hoort? Even verder lees je: Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen (…) Ik bid (...) opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. De Heere Jezus bidt, zodat mensen in Hem gaan geloven. Ben jij onbekeerd? Hij bidt. Zelfs voor vijanden. De soldaten die de spijkers door Jezus handen en voeten sloegen hadden nooit verwacht dat Jezus voor hen zou bidden. Toch deed Hij het: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.

Zoek geen ander!
Jezus bidt nu in de Hemel. Christus staat voor de troon, niet zomaar als een Vriend die een goed woordje doet. Hij staat daar als Borg. Hij is ook de trouwe Hogepriester. Hij laat niet varen het werk dat Zijn hand begon. Nooit wordt Hij het moe om de gebrekkige gebeden van de Zijnen te heiligen, te reinigen en voor God te brengen. Hij ontving van Zijn Vader alle macht in de hemel en op de aarde. Want de Vader heeft het gezien: de zaligheid van Mijn kinderen is voor eeuwig veiliggesteld in de handen van Mijn Zoon. De naam ‘Jezus’ is echt de enige naam onder de hemel gegeven door welke wij zalig kunnen worden. Zie je geen waarde in deze biddende Hogepriester? Bidt dan iedere dag of de Heere je wil leren wie je zelf bent, en wie Hij is. Zoek geen ander.


Leestip De redelijke godsdienst

Wilhelmus à Brakel schrijft prachtige dingen over het hogepriesterambt van de Heere Jezus. Boek ‘De redelijke godsdienst’.

Lees ook eens: Hebr. 7:25, 9:24, 10:12, 1 Joh. 2:1,2

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 2014

Daniel | 32 Pagina's

De biddende Hogepriester

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 mei 2014

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken