Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het geheim van Gods kinderen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het geheim van Gods kinderen

Een begin van de eeuwige blijdschap

9 minuten leestijd

Jij leeft in één van de meest welvarende landen van de wereld. Een land waarin bijna iedereen een inkomen heeft. De meeste mensen geven hun verdiende geld in hun vrije tijd uit, om blij te worden. Stappen met vrienden, een lange reis maken, klussen in een droomhuis. Je moet nu genieten. Je leeft maar één keer! Zo zijn veel mensen druk met het zoeken naar geluk.

Hoe komt het dat iedereen op zoek is naar geluk, naar blijdschap? Wilhelmus à Brakel, predikant uit de zeventiende eeuw, zegt: de mensen zijn geschapen tot blijdschap. In zijn boek Redelijke godsdienst beschrijft hij heel duidelijk wat die échte blijdschap inhoudt en hoe je aan die blijdschap komt.

Zoeken naar geluk
Adam en Eva vonden blijdschap in Gods schepping. Die blijdschap zat in hun natuur, ze kenden geen verdriet. Door de zondeval is onze natuur veranderd. Blijdschap zit niet meer vanzelfsprekend in ons, maar moet ergens anders gezocht worden. Iedereen doet dat op zijn eigen manier.
De één zoekt zijn geluk in het maken van een goede carrière, zodat er aan geld geen gebrek is.
Een ander gaat op in elke nieuwe aankoop. Het is een zoektocht die even een gevoel van geluk kan opleveren, maar nooit het volmaakte geluk geeft.
Het zijn momenten, steeds moet je weer op zoek naar nieuw geluk.

Grote blijdschap
Heel anders is het bij kinderen van God. Zij gaan, door het werk van de Heilige Geest in hun hart, zien dat alles zondig, ijdel en ten diepste droefheid is. De aardse blijdschap vervult niet, maar gaat voorbij. Echte blijdschap is alleen in God.
David zingt hierover in Psalm 16: Verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht. Uit deze psalm blijkt dat David dicht bij de Heere leefde, de Heere gaf hem raad. David dacht steeds aan Hem. Hij mocht weten dat de Heere hem nooit zou verlaten en dat de Heere de weg zou wijzen in zijn leven. Die wetenschap vervulde hem met blijdschap. Zie je hoe sterk deze blijdschap is? In het dienen van de Heere ligt zo’n grote blijdschap, dat het je hart vervult. Vanaf het begin dat de Heilige Geest in je hart werkt, straalt van deze goddelijke heerlijkheid iets af in je hart. Dat geeft een groot verlangen. Dat geeft moed in al het verdriet over de zonde.

Vrucht van het geloof
Deze blijdschap is een vrucht van het geloof. Wat heeft geloven met vreugde te maken? Misschien denk je bij geloven vooral aan Bijbellezen, zondekennis, ellende.
Paulus noemt in Galaten vruchten, die de Heilige Geest schenkt aan degene die geloven. In dat rijtje komt ook blijdschap voor. Om deze blijdschap te krijgen is geloof nodig. Hoe kom je aan dat geloof? In Efeze 2:8 staat het: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; De Heere wil er om gevraagd zijn. Hij wil het geven als wij Hem er zonder ophouden om vragen en bidden. Vraag Hem hierom!

Genadegave
Niemand kan deze blijdschap zelf maken. Het is een genadegave. De Heilige Geest werkt deze blijdschap.
De engel mocht de blijde boodschap brengen aan de herders: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids (Luk. 2:10, 11). Hij is de Zaligmaker.
Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Als een zondaar zo de Heere Jezus mag leren kennen, vervult dit hem met grote verwondering: Dat dit kan, voor zo’n zondaar als ik!
Iedere keer als de Bijbel open gaat, biedt de Heere deze gave aan. De Heere roept je toe: Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen (Jes. 55:2). Hoe lang blijf je nog in de veronderstelling dat geluk met geld te koop is?

Wonderlijke vreugde
Wat houdt deze blijdschap dan in? Luther heeft duidelijk gemaakt dat het in het geloof ten diepste gaat om de vergeving van zonden. Oprecht en diep heeft hij zijn onrechtvaardigheid voor God beleefd. Maar toen de gerechtigheid van de Heere Jezus hem werd geschonken, sprak hij van de poort naar het paradijs. Hij noemde het ‘een vrolijke ruil’: Jezus mijn zonde, ik Zijn gerechtigheid.
Als je door genade mag weten dat al jouw zonden voor God bedekt zijn, zorgt dat voor een wonderlijke vreugde. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is (Ps. 32:1). Als de Heere zo het geloof van Zijn kinderen oefent, schenkt Hij ze Zijn vrede in het hart. Dat is een geestelijke vrede.
Volgens Psalm 85 is deze is er dan ook in de praktijk van het leven. De waarheid zal uit de aarde spruiten, en gerechtigheid zal van den hemel nederzien. Ook zal de HEERE het goede geven; en ons land zal zijn vrucht geven.
Ook aardse verlossingen, zoals het genezen na een ziekte en het herstellen na een auto-ongeluk, vervullen het hart met dankbaarheid en blijdschap in God. Natuurlijk is iedereen blij als een ziekte of een verwonding ‘mee lijkt te vallen’, maar Gods kinderen zien hier duidelijk Gods hand in. Dat zien ze ook in aardse zegeningen, zoals een goed verstand, een gelukkig huwelijk en fijne vrienden zorgen voor blijdschap, omdat ze weten dat God het is die het hen geeft. Wat een wonder dat God mensen, die eeuwige droefheid verdiend hadden, met deze onuitsprekelijke blijdschap vervult!

Gehoorzaam leven
Als je deze vreugde leert kennen, heeft dat gevolgen voor je leven. Als je de Heere leert kennen, moet je sterven aan jezelf, aan je zondige ‘ik’, dat is geen zaak van blijdschap. Dan ga je zien dat je God door je zonden vertoornd hebt, je gaat de zonden haten. Maar er komt ook vreugde in God door Christus en een verlangen om naar de wil van God te leven. Dit is een leven dicht bij de Heere. Daarvoor is iedere dag weer de genade van Christus nodig. Tot het einde van het leven blijft er een strijd tussen het oude, zondige ‘ik’ en het verlangen om tot Gods eer te leven. Leven tot Gods eer, kan door de Heilige Geest. Dan komt er een gehoorzaam leven aan de Heere en Zijn geboden. Blijdschap in de Heere kan niet samen gaan met roddelen, duivelse muziek luisteren, grenzen opzoeken. Hoe is jouw leven? Zoek jij in je blijdschap jezelf of herken je iets van die dankbaarheid?

Eeuwige blijdschap
De strijd tegen de wereld, maar ook tegen hun eigen boze hart blijft. Dat kan zorgen voor grote droefheid, bijvoorbeeld over hun gebrek aan geloof, de bestrijdingen van de duivel, hun twijfels. Toch mogen ze weten en bij tijden ervaren dat de Heere hen niet laat zinken in deze droefheid. Op Zijn tijd geeft Hij vertroosting! Hier op aarde zal de blijdschap nooit volmaakt zijn; toch is er een begin van die eeuwige vreugde in het hart. Gods kinderen leven met de belofte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont (2 Petr. 3:13). Daarom konden Paulus en Silas vol blijdschap zingen in de gevangenis. Daarom konden de mensen uit Filippi blij zijn, in een moeilijke tijd. Dat is het geheim van Gods kinderen.
Er komt een dag, waarop het voor hen zal klinken: Ga in, in de vreugde uws Heeren (Matth. 25:21). Brakel schrijft het zo: Wil je naar de hemel, dan moet je van vrolijkheid houden. Wat moet je anders in de hemel doen, waar alleen maar blijde mensen zijn, waar alleen maar blijdschap is? Verwacht jij die dag met een groot verlangen?


Waar gaat de blijdschap over?
Tussen aardse blijdschap en geestelijke blijdschap zit een groot verschil. Waar gaat die geestelijke blijdschap over? Verschillende psalmdichters, profeten en apostelen hebben daar iets over geschreven:
- Er is blijdschap over Gods wondere schepping. Verschillende dichters hebben psalmen gedicht over de schepping, waarin Gods almacht, grootheid en heerlijkheid zo duidelijk naar voren komt. Denk aan Psalm 104 en Psalm 19.
- Er is blijdschap over het wondere werk van Gods genade. De Heere wil omzien naar goddeloze, zondige mensen. De engelen zongen ervan in de velden van Bethlehem (Luk. 2:10-14). Simeon, Maria en Zacharias zongen ervan in hun lofzangen (Luk. 1 en 2). Zij verwonderden zich diep over dit heilgeheim.
- Er is blijdschap over de beloften van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is de toekomst van Gods kinderen. De Heere heeft beloofd dat daar eeuwige vreugde en blijdschap zijn zal (Jes. 65:17-25).


Hoe kom ik aan die blijdschap?
Wilhelmus à Brakel schrijft daar het volgende over:

- Lees aanhoudend in je Bijbel. De Heere Jezus zegt Zelf: Onderzoekt de Schriften; (...) en die zijn het, die van Mij getuigen (Joh. 5:39).
- Bidt veel, maak er een gewoonte van om alles wat je mist en waar je naar verlangt voor de Heere voor te leggen. Mozes bad: Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen (Ps. 90:14).
- Neem de tijd om stil na te denken over wat de Heere ons laat bekendmaken in de Bijbel. Denk er voor jezelf over na of je dat wonderlijke geheim van de vreze Gods van mag kennen. Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in den HEERE verblijden (Ps. 104:34).
- Pas op voor sleur. Je wordt snel meegesleept door allerlei aardse dingen, waardoor er geen tijd meer is voor geestelijke dingen.
- Wees nooit tevreden, voor je voor jezelf mag weten wat jouw enige troost is in dit leven in het sterven.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 2015

Daniel | 32 Pagina's

Het geheim van Gods kinderen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 2015

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken