Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Abrahams levensreis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Abrahams levensreis

8 minuten leestijd

Hij is op doorreis. Hij is hier wel, maar hij blijft hier niet. Zijn thuis is elders. Het is een vreemdeling. In vakantietijd zie je zulke mensen veel. Denk aan de backpackers, die hun naam zelfs aan hun type vakantie ontlenen. Je zou Abraham ermee kunnen vergelijken. Hij was vreemdeling voor het leven. Hij is een belangrijke geestelijke voorvader van nog veel meer vreemdelingen. Eerst in het Joodse geslacht, tot de komst van de Heere Jezus. Daarna mogen ook heidense mensen Abrahams vreemdelingschap leren kennen.

Vreemdeling te zijn was voor Abraham belangrijk. Het gold in zijn leven als een belijdenis. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken (Hebr. 11:14). Abraham was afkomstig uit Ur der Chaldeeën. Toch moeten we hier niet aan een aards vaderland denken. Abraham heeft veel gereisd. Maar als hij een aards vaderland had gezocht, was hij wel teruggekeerd. Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid (Hebr. 11:16). Wat kunnen wij leren van Abrahams vreemdelingschap?

Reisverslag
Van de stad Ur zijn ruïnes gevonden, halverwege Bagdad en de Perzische Golf. Opgravingen hebben aangetoond dat de stad in Abrahams tijd al oud was. Van Ur is Abraham naar Haran gegaan. Dit was een reis van ongeveer achthonderd kilometer naar het Noord-Westen. In Haran heeft de familie enige tijd gewoond. Abrahams vader Terah is er overleden. Later blijkt Bethuël er nog te wonen, een neef van Abraham, zoon van diens broer Nahor. Maar Abraham is met zijn vrouw Sara verder getrokken. Ze gingen naar het zuidwesten en sloegen zo’n vijfhonderd kilometer verder hun tenten op in Sichem.
Abrahams neef Lot reisde ook mee. Na verloop van tijd koos Lot ervoor om bij Sodom te gaan wonen. Dat was uit berekening; hij verwachtte daar meer welvaart te kunnen opbouwen. Na verloop van tijd zien we dat Lot door Sodoms leefwereld is ingepakt. Hij beïnvloedde de wereld niet, maar de wereld beïnvloedde hem. Bij Abraham was dit anders. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn contacten met de zonen van Heth (Gen. 23).
Hoe is dit bij jou? Zijn welvaart en tijdelijk geluk voor jou ook maatgevend? Let op de gevolgen. Keer terug van de ingeslagen weg en zoek de Heere. Abraham leefde dicht bij Hem. Blijkt uit jouw leven dat jij daar ook naar verlangt? Misschien leef jij in een omgeving met veel kerkelijke mensen, met veel reformatorische jongeren op school. Dat maakt een Bijbels leven niet altijd eenvoudiger. De mode is onder reformatorische mensen soms minstens zo dwingend als in de wereld. En als jij als één van de weinige jongeren uit de kerk op zaterdagavond niet mee wilt naar het café? Laat Abrahams reisdoel je voor ogen staan. Wees eerlijk en laat dat merken in bijvoorbeeld je gedrag en kleding. Als je de Heere tot je deel mag hebben, heb je meer dan alle geluk van de wereld.

Eigen wegen
Abraham is op zijn lange levensweg niet altijd in Gods weg geweest. Hij ging naar Egypte (Gen. 12) en verbleef enige tijd in Gerar (Gen. 20). Deze streek lag ten zuiden van Berseba, waar Abraham uiteindelijk heeft gewoond (Gen. 22). Mocht Abraham naar Egypte en Gerar gaan? Dat is niet makkelijk te zeggen. Wat wist Abraham toen over de grenzen van Kanaän? Misschien heeft de Heere door deze expedities wel meer duidelijkheid gegeven over het land dat Ik u wijzen zal. In deze perioden heeft Abraham zijn huwelijk geloochend. Dat was niet goed. Het heeft Sara en hem tot twee keer toe in grote problemen gebracht.
Nog zo’n ‘eigen weg’ van Abraham is zijn huwelijk met Hagar. Sara heeft het voorgesteld toen voor haar de kinderzegen uitbleef. Toen heeft Abraham zelf geprobeerd de Heere te helpen om Zijn belofte te vervullen. Dat is kenmerkend voor alle eigen wegen. De plattegrond van jouw en mijn leefomgeving laat zoveel van dit soort wegen en paden zien. Probleem is dat we het meestal zelf niet in de gaten hebben als we ons erop bevinden. We vinden ons zelf gehoorzaam, ijverig, misschien zelfs wel gelovig. Maar we weten niet dat de Heere op die manier niets van ons gebruiken kan, dat we Hem juist in de weg staan. Kan jouw levensweg de kritiek van Gods Woord doorstaan? Ben je op een eigen weg? Keer terug! Anders kom je straks bedrogen uit. Ken jij iets van het verdriet om zulke eigen wegen de Heere te belijden?

Rechtvaardiging
Door het geloof ontvangen Gods kinderen vergeving van zonden. Abraham heeft dit ook ervaren. Toen Abraham de sterren aan de hemel niet tellen kon, heeft de Heere Zijn belofte herhaald. Toen geloofde Abraham, en de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Zijn zonden werden toen weggedaan, en Abraham ontving vrede met God. Paulus stelt Abraham tot voorbeeld in Romeinen 4. Het is nodig dat jouw zonden ook worden vergeven!
Hoe leerde Abraham deze dingen? Hij had een heftige oorlog achter de rug, waarschijnlijk met gevaar voor zijn leven. De Heere wilde zijn Schild en zijn Loon zijn. Maar Abraham had geen kind. Dat ontnam hem alle troost. Hoe zou de Heere Abrahams Schild en Loon zijn, als hij de Messias niet ontving als zijn Zaligmaker? Alle beloften en alle geloof zonken voor Abraham in het niet; zonder Messias kon hij niet voor God bestaan. Het zijn heilzame wegen als je alle hoop in jezelf moet verliezen. Zulke wegen gebruikt de Heere om Zijn kinderen geloofskennis te schenken van Christus als de enige bestaansgrond.

Begin
Je bent niet vanzelfsprekend een vreemdeling als Abraham, ook niet als je gedoopt bent en naar de kerk gaat. De Heilige Geest werkt dat op wonderlijke wijze. Hoe is het begonnen? Dat is een belangrijke vraag, ook voor jou en mij. Hoe de Heere in Abrahams leven begon, lezen we in Genesis 12. Abraham werd geroepen. Hij kreeg drie opdrachten. Alles moest hij verlaten. Opmerkelijk is dat de Heere er drie beloften aan toevoegde. Voor het land dat hij verliet, beloofde de Heere het land dat Hij hem wijzen zou. Voor zijn familie een eigen nageslacht en voor zijns vaders huis een zegen voor alle geslachten. In deze laatste zegen ligt de belofte van de Messias opgesloten.
Jij wordt ook geroepen. Dat gebeurt elke zondag in de kerk. Toen je werd gedoopt, is daarbij zelfs je naam genoemd. En steeds als de Bijbel opengaat, doet de Heere het opnieuw. Mijn zoon (Mijn dochter), geef Mij uw hart (Spr. 23:26). De Heere zoekt niet je ondergang maar je eeuwig behoud. Daarom eist hij dat je de zonde loslaat en die voor Hem belijdt. Hij belooft dan ook de vrede met Hem en eeuwige zaligheid. Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden … Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE (Spr. 8:17b,35). Vind je het moeilijk om met de zonde te breken? Het zal voor Abraham ook niet eenvoudig zijn geweest. Volgens Jozua 24 diende Abrahams familie in Ur de afgoden van zon, maan en sterren. Denk je vaak dat Gods genade toch niet voor jou kan zijn? Ook bij Abraham was er veel dat tegen hem getuigde. Hoe kon God hem een nageslacht beloven? Zijn vrouw kon geen kinderen krijgen! Toch is Abraham gegaan. Paulus noemt dat in Hebreeën 11:8 gehoorzaamheid. Bid de Heere of je Abrahams voorbeeld mag volgen. Abrahams gehoorzaamheid kwam door het geloof. En het geloof werkt door de liefde. Als de Heere maar een druppel van Zijn liefde geeft in je hart, dan krijg je goede gedachten van God en ga je willen wat Hij wil.

Rode draad
Abraham is een rijke herdersvorst geworden. God was met hem, dat is grotere rijkdom. Toch wist Abraham gedurende heel zijn leven van de keerzijde hiervan. In zijn achterlaten van alles, is het afscheid van zijn zondige leven uitgedrukt. Zal dat geen strijd gegeven hebben? En wat zag hij van Gods belofte? Hij heeft nooit meer grond in bezit gehad dan het graf voor Sara. Kanaän heeft hij in zijn leven gezien, maar de hemel pas daarna. Izak heeft hij ook gezien, maar Jezus werd pas twintig eeuwen later geboren.
Toch ligt daar het geheim van Abrahams reizigersbestaan. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest (Joh. 8:56). In alle vreugde en verdriet, voor- en tegenspoed, maakt God Zijn kinderen tot arme bedelaars. Vanwege hun zondenood doet de Heilige Geest ze hongeren en dorsten naar Christus en Zijn gerechtigheid. Is dat ook de status van jouw levensreis? Wat een vreugde in je hart als je iets van de Heere Jezus mag zien door het geloof. Dat is hemelse vreugde op de aarde. Hij is zo’n heerlijke Zaligmaker. Ben je daar nog niet van overtuigd? Weet dat het Zijn liefste werk is om Zich aan verloren zondaren bekend te maken. ‘Wie Hem need’rig valt te voet, Zal van Hem zijn wegen leren’ (Psalm 25:4).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juli 2015

Daniel | 32 Pagina's

Abrahams levensreis

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juli 2015

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken