Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bekering en geloof

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bekering en geloof

4 minuten leestijd

Bekering en geloof zijn belangrijke woorden die je vaak hoort en leest. Maar wat houden ze precies in? Wat zegt Gods Woord hierover? Hoe spreken de belijdenisgeschriften?

Betekenissen
Bekering kan verschillende betekenissen hebben:
- Het moment dat de Heilige Geest een zondaar van dood levend maakt en door de vernieuwing van de wil en de verlichting van het verstand in staat stelt om zich te bekeren en te geloven. Dit wordt ook wel ‘wedergeboorte’ genoemd.
- Bekering als een levenslang proces van afsterving van de oude mens en opstanding van de nieuwe mens.

Oproep tot bekering
De oproep tot bekering, een appel om te breken met de zonden en jezelf hartelijk toe te wijden aan God, is kenmerkend voor de prediking van alle nieuwtestamentische verkondigers van het Evangelie:

Verkondiger / Bijbelgedeelte
Johannes de Doper / Mattheüs 3:1-2
Heere Jezus / Mattheüs 4:17, Markus 1:14-15
De twaalf discipelen / Markus 6:12
De apostelen na Jezus’ opstanding / Lukas 24:46-47
Petrus / Hand. 2:38
Paulus / Hand. 26:19-20

Mattheüs 3:2
Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen!

1 Kronieken 16:11
Vraagt naar den Heere en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.

Mattheüs 7:7,8
Bid en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.


Wist je dat...
- Er over de hele wereld meer dan vierduizend soorten geloof zijn?
- Jij heel dankbaar mag zijn dat je onder de verkondiging van het levende geloof verkeert?
- Ons oordeel des te zwaarder zal zijn als wij dit geloof naast ons neer leggen?
- De Heere geen lust heeft in jouw dood, en daarom oproept tot bekering?
- De oproep tot bekering 134 keer in de Bijbel staat?


Lezen:

Ds. G.W.S. Mulder, Bekering
Dit boekje is geschreven voor tieners en gaat over bekering.
Wat is bekering? Hoe werkt God bekering?

John Bunyan, Genade in overvloed
Een vereenvoudigde uitgave van Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren, de autobiografie van Bunyan. In deze levensbeschrijving vertelt Bunyan over zijn bekering en zijn leven met de Heere.


Wat is bekering?
Volgens de belijdenisgeschriften

* Heidelbergse Catechismus, Zondag 33 *

88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens?

In twee stukken: in de afsterving van de oude, en in de opstanding van de nieuwe mens.

89. Wat is de afsterving van de oude mens?
Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden.

90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens?
Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te elven.

* Grote catechismus van Westminster *

76. Wat is bekering die tot het leven leidt?

Bekering die tot het leven leidt is een zaligmakende genadegave die door de Geest en het Woord van God in het hart van een zondaar worden gewerkt. Vanwege de aanblik en het besef van, niet alleen het gevaar, maar ook de walgelijkheid en afschuwelijkheid van zijn zonden, en vanwege het zicht op Gods genade in Christus over degenen die berouw hebben, heeft hij zo’n verdriet van en haat tegen zijn zonden, dat hij zich van die alle afkeert tot God. Ook is het zijn voornemen om zich voortdurend in te spannen om voortaan in al de wegen van nieuwe gehoorzaamheid met God te wandelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 2015

Daniel | 32 Pagina's

Bekering en geloof

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 2015

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken