Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wees bereid!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wees bereid!

LEVEN IN VERWACHTING VAN CHRISTUS’ KOMST

8 minuten leestijd

Christus komt terug, dat staat vast. Wanneer? Die vraag is in het verleden op veel verschillende manieren beantwoord. Mensen dachten door allerlei berekeningen precies te kunnen zeggen wanneer Christus zou terugkomen. Die dagen zijn aangebroken, maar ook weer voorbij gegaan. Ook de discipelen stelden deze vraag. Ze kregen een uitvoerig antwoord. Niet het tijdstip van Christus’ komst is belangrijk; het gaat om de voorbereiding op Zijn komst. Wat betekent het verwachten van Christus’ komst voor jouw leven?

AANLEIDING

++ Mattheüs 24:1-3

Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? De discipelen stellen deze vraag, nadat de Heere Jezus de verwoesting van de tempel heeft voorzegd. Direct stellen ze er een vraag achteraan: En welk zal het teken zijn van Uw toekomst en de voleinding der wereld? Voor de discipelen was de tempel het teken van Gods nabijheid. Voor hen stond de verwoesting van de tempel gelijk aan het einde van de wereld. Het antwoord van de Heere Jezus heeft in de eerste plaats betrekking op de gebeurtenissen die dichtbij zijn, het verwoesten van de tempel in zeventig na Christus. Maar het wijst ook verder vooruit, naar het oordeel op de jongste dag. Heel concreet beschrijft de Heere Jezus de voortekenen van Zijn tweede komst en wat er op die dag zal gebeuren. Daarna vertelt Hij hoe we rekening moeten houden met de komst van Christus in het leven van elke dag.

DE VOORTEKENEN VAN DE KOMST VAN CHRISTUS

Verleidingen

++ Mattheüs 24: 4, 5, 11, 24, 25, 26

Als eerste teken worden valse profeten en dwaalleraars genoemd. Het doel van deze leraars is verwarring en twijfel zaaien. Het zal hen lukken, velen zullen verleid worden. Vervolgingen van buitenaf zijn gevaarlijk voor het lichaam, maar versterken vaak het geloof. Dwaalleraars zijn schadelijk voor de ziel. Als we de rechte leer loslaten, gaan we voor eeuwig verloren.

Onze tijd staat bekend om zijn verdeeldheid en twijfel aan de waarheid. Is de Bijbel kaft tot kaft waar? Is de aarde in zes etmalen geschapen? Vragen met grote gevolgen. De Heere Jezus heeft het voorzegd. Houd de waarheid vast!

Oorlogen en beroeringen

++ Mattheüs 24:6-8

Vlak voor de verwoesting van Jeruzalem en het einde van Israël was de wereld in beroering. De Romeinen heersten in grote delen van de toenmalige wereld en verschillende opstanden vonden plaats. Er waren ziekten, hongersnoden en aardbevingen. Ook was Gods Woord snel verspreid in het hele Romeinse Rijk.

Deze zelfde tekenen zullen zich voordoen in de eindtijd. Herken je deze dingen in het nieuws? Rampen lijken een steeds grotere omvang te krijgen. Oorlogen zijn wereldoorlogen geworden. De hele wereld is in rep en roer.

Het lijden in de wereld is voor veel mensen een reden om aan Gods bestaan te twijfelen. De onbeantwoorde waaromvraag is voor velen een struikelblok. De Heere Jezus voorzegt dit juist om houvast te geven. Al is er zoveel beroering in de wereld, het is voorzegt, deze dingen moeten geschieden. Het gaat niet buiten God om! We zien deze teken om ons heen. Hoe moeten we hier mee omgaan? Het staat in vers 6: Zie toe, wordt niet verschrikt. Het maakt deel uit van Gods plan. Het loopt Hem niet uit de hand.

Vervolging

++ Mattheüs 24:9, 10, 12

Het derde teken richt zich specifiek op christenen. Ze zullen verdrukt worden en zelfs gedood. Als vervolging de kerk treft, zullen er veel christenen zijn die zich zullen ergeren. Ze zullen hun godsdienst verlaten uit angst voor en haat tegen dit lijden. Juist zij zullen zich gaan ergeren aan hen die wel volharden in het geloof. Afvalligen zijn vaak de ergste vervolgers. De ongerechtigheden zullen toenemen en daardoor zal de liefde verkouden. Waar onrecht, wantrouwen en haat is, is geen plaats voor liefde. Toch is er troost: de liefde van velen zal verkouden, niet van allen!

Voor veel christenen op deze wereld is vervolging realiteit. Voor ons is dit waarschijnlijk minder herkenbaar. Wel kunnen zich situaties voordoen, waarin het voor christenen steeds moeilijker wordt. Een bijbaan in een supermarkt is soms onmogelijk, omdat werken op zondag verplicht is. Trouwambtenaar zijn is niet meer mogelijk, omdat dat verplicht tot het sluiten van een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht.

De liefde zal verkouden. Zie je dit om je heen? Steeds meer huwelijken stranden. Onderlinge relaties raken verstoord. Christenen leven langs elkaar heen.

DE LAATSTE DAG

▪ Mattheüs 24: 27-31

Nadat de Heere Jezus tekenen van de eindtijd gegeven heeft, omschrijft Hij hoe de wederkomst van Christus zijn zal. Zoals de bliksem met grote snelheid van het oosten naar het westen schiet en overal zichtbaar is, zo zal het ook overal zichtbaar zijn als Christus plotseling terugkomt. Op die dag zullen er grote veranderingen plaats vinden in de schepping, vooral in de hemellichamen. Deze zullen niet meer nodig zijn voor de nieuwe aarde, waar het nooit meer donker zal worden. God schiep eerst het licht, toen de hemellichamen. Ze waren nodig voor de afwisseling van dag en nacht. Nu zullen de natuurwetten, zoals God ze geschapen heeft opgeheven worden. Dan zal het gebeuren: het teken van de Zoon des mensen zal zichtbaar worden. Alle goddelozen zullen huilen van angst en ontzetting voor het komende oordeel. Ze zullen Christus zien, die op de wolken zal verschijnen met grote kracht en heerlijkheid. Hij zal komen in Zijn volle glorie! Dan zullen de engelen rondgaan en op de bazuin blazen. Ze zullen alle levenden en opgestane gelovigen verzamelen.

Waarom zou de Heere Jezus dit zo gedetailleerd voorzegd hebben? Is het niet een waarschuwing: iedereen kan weten dat die dag komen zal. Als die dag er eenmaal is, is het te laat. Op die dag zal de genadetijd voorbij zijn. Is het ook niet een troost? Die dag zullen al Gods kinderen verzameld worden, waar ze ook zijn. Opgenomen uit de verdrukking in Zijn heerlijkheid.

REKENING HOUDEN MET DE KOMST VAN CHRISTUS: MATTHEüS 24:36-51

Let op de tekenen!

▪ Mattheüs 24:32-35

Als een (vijgen)boom knoppen krijgt en er nieuwe bladeren komen, weet iedereen dat het zomer wordt. Zo kun je de tekenen zien en weten dat de vervulling aanstaande is. De Joden zagen de tekenen terugkomen. Zij hebben de oordelen meegemaakt toen de Romeinen Jeruzalem verwoestten. Mensen uit Jezus’ tijd leefden toen nog. Let op de tekenen! Lees zo de krant. Volg zo het nieuws. Kijk zo naar gebeurtenissen in je eigen leven. De Heere Jezus geeft deze tekenen niet voor niets. Het heeft ons iets te zeggen: Christus komt!

Waakt!

▪ Mattheüs 24:36-42

Een precies tijdstip heeft de Heere Jezus niet gegeven. Hij vergelijkt de eindtijd met de tijd van Noach. In de tijd van Noach wisten de mensen dat het oordeel zou komen, maar ze gingen op in de dagelijkse dingen, zoals het zorgen voor eten en drinken en het vieren van bruiloften. Het voorzegde oordeel van God overrompelde hen. Die wereldsgezindheid en zorgeloosheid zal ook terug te zien zijn in de eindtijd. Zoals de vloed de zondaars van de oude wereld heeft weggenomen, zo zullen zorgeloze zondaren, die met Christus en Zijn komst spotten weggenomen worden. Die dag zal er een grote scheiding gemaakt worden, dwars door echtparen, families, collega’s en vrienden heen. De een zal aangenomen worden, de ander niet.

Waak! Leef in de verwachting van deze dag. Wees er altijd op voorbereid dat deze dag kan komen. Ga niet op in de dingen van de wereld, maar doe de dagelijkse dingen in het besef dat Christus terug kan komen.

Zijt bereid!

▪ Mattheüs 24: 43-51

Jezus geeft twee voorbeelden. Eerst die van de eigenaar van een huis. Als hij wist dat er die nacht ingebroken zou worden, dan zou hij opgebleven zijn. Daarna die van een dienstknecht. Een goede dienstknecht die zijn taak goed uitvoert, kan een beloning van zijn baas verwachten.

Een slechte dienstknecht maakt misbruik van het feit dat zijn baas weg is. Hij verwacht hem niet en gaat op een slechte manier om met zijn goederen. Wanneer de baas onverwacht thuis komt, zal deze knecht gestraft worden. Wij weten niet wanneer Christus terug komt, maar we moeten voorbereid zijn op Zijn komst.

Zijt bereid! Je waakt tevergeefs als je niet bereid bent. ‘Bereid zijn’ is een werkwoord, het vraagt om inspanning. Als Christus vandaag komt, ben jij dan bereid?

Hoe ben je bereid? Die vraag werp licht vooruit op de gelijkenis die meteen naar dit stuk volgt. Daar vertelt de Heere over vijf wijze en vijf dwaze maagden. Je bent bereid als je olie op voorraad hebt. Niet letterlijk, het gaat om de houding die daaruit naar voren komt. Verwacht jij de Bruidegom? Dan heb je Hem hier leren kennen. Wat een wonder als de Heere jouw blinde ogen opent en je houding gaat lijken op die wijze meisjes. Dan mag je met de Bruidegom binnengaan in de eeuwige feestvreugde van de bruiloft van het Lam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 december 2015

Daniel | 32 Pagina's

Wees bereid!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 december 2015

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken